FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/12/2021

Hur går man tillväga när man inte har ett bodelningsavtal?

Jag är skild sedan två månader tillbaka. Min ex bo kvar i huset som vi fortfarande äger tillsammans. Vi har inget avtal, bodelning eller något liknande om huset. Jag vill att vi säljer huset eller att hon köper ut mig, inom några månader. Jag misstänker hon inte kommer att göra något alls. Är det möjligt att tvinga fram en av dessa lösningar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Regler om bodelning hittas i äktenskapsbalken (ÄktB).

I din fråga framgår det att ni inte har något bodelningsavtal. Huvudregeln vid bodelning är att makars egendom ska fördelas lika mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelning görs av makarna tillsammans. Över bodelningen ska en handling som skrivs under av dem båda upprättas (9 kap. 5 § ÄktB).

Det är tänkt att bodelning är makarnas gemensamma angelägenhet. För det fall man inte kan enas ska domstolen på ansökan av en make förordna någon att vara bodelningsförättare (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren tar över ansvaret för bodelningen. Denne bestämmer när och var bodelningen ska förrättas och ska kalla makarna dit (17 kap. 6 § ÄktB). I första hand skall bodelningsförrättaren försöka få makarna att komma överens, uppnås inte enighet bestämmer bodelningsförrättaren hur egendomen ska fördelas. Resultatet av bodelningen ska i form av bodelningshandling skickas till båda makarna (17 kap. 8 § ÄktB). Är ena make missnöjd med resultatet ska denne inleda en rättegång mot den andre maken senast fyra veckor från det att denne delgivits bodelningshandlingen (17 kap. 8 § ÄktB).

Vad kan du göra

I ditt fall har en bodelning inte skett. Det framgår även i din fråga att du misstänker att din exfru inte kommer göra något åt detta. Det du i första hand kan göra är att prata med din exfru om att göra en bodelning. I det fall ni inte kan enas kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen. Du kan alltså tvinga fram en lösning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser AliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?