Hur ansöker jag om ensam vårdnad?

2019-10-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har en två månader gammal bebis och pappan till barnet vill inte vara med i bilden och valde att lämna redan i början av graviditeten. Har inte hört av honom på flera månader Jag ska skicka in hans uppgifter nu osv så han ska få betala underhåll, men jag undrar hur jag ansöker om ensam vårdnad i den här situationen? Eftersom han klart o tydligt sagt att han inte vill ha ansvaret?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en förälder vill ändra vårdnaden kan rätten besluta om ensam vårdnad åt en av föräldrarna eller besluta om fortsatt gemensam vårdnad. Vid bedömningen av vårdnaden ser rätten till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten kommer inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § föräldrabalken).Frågor om ändring av vårdnaden prövas av domstol efter ansökan från en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § tredje stycket föräldrabalken). Det görs genom att en ansökan om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Se mer information (här) om hur du skickar in din ansökan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag och min partner ansöka om gemensam vårdnad över mina barn?

2019-08-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Jag har ensam vårdnad om mina barn. Det jag undrar är om jag även kan ge vårdnaden till min kille? Så både jag och min kille har vårdnaden tillsammans
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om din partner är fader till dina barn. Gemensam vårdnad kan nämligen endast tilldelas barnens föräldrar (6 kap. 4 § föräldrabalken). Om din partner inte är fader till barnen kan du således inte ansöka om gemensam vårdnad. Istället skulle en eventuell adoption av barnen kunna göras. En adoption medför nämligen att barnen ses som era gemensamma barn och inte längre deras biologiska faders barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Ett samtycke kommer krävas från barnens nuvarande vårdnadshavare för att en adoption ska kunna ske (4 kap. 8 § föräldrabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag ta reda på när någon gifte sig?

2019-07-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hur får jag reda på när någon gifte sig.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill du ta reda på om en person är gift och när giftermålet i sådana fall ägde rum kan du kontakta Skatteverket. Se vidare här för kontaktuppgifter till Skatteupplysningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får förvaltare ta lån i huvudmannens namn?

2019-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag undrar om en förvaltare får ljuga för sin huvudman, eller ta lån i hans namn.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltarens uppdragFörvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § föräldrabalken).Den enskilde är inte bunden av en rättshandling som en förvaltare har företagit utanför sitt förordnande (11 kap. 11 § föräldrabalken). Det framgår inte av din fråga vilka uppdrag som omfattas av förordnandet. Men om förvaltaren har gått utanför sitt uppdrag så blir konsekvensen att du inte bunden av rättshandlingen. Överförmyndarens samtycke krävsSkulle sådan rättshandling däremot ingå i förvaltarens uppdrag så krävs samtycke från överförmyndaren för att få uppta ett lån. Sådant samtycke får endast lämnas om åtgärden kan anses behövlig för att trygga den enskildes (dvs. din) övriga egendom eller nödvändig för exempelvis utbildning, uppehälle eller annat liknande skäl (13 kap. 12 § föräldrabalken). Har din förvaltare tagit lånet i ditt namn, men för sin egen räkning (och alltså inte för din skull) så bör du göra en polisanmälan! Ansökan om entledigande/byte av förvaltarenJag beklagar att din förvaltare ljuger för dig. Om du inte är nöjd med din förvaltare kan du ansöka om entledigande av denne och därmed byta förvaltare (11 kap. 21 § föräldrabalken). Ansökan ska skickas till överförmyndarnämnden i den kommun du bor i. Det är sedan överförmyndaren som tar beslutet om förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag (11 kap. 19b § föräldrabalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag förhindra fullföljande av skilsmässa?

2019-08-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag går igenom skilsmässa pågår nu under betänketid 6 månader Jag hade skrivit gåvobrev och äktenskapsförord till min man. Efter betbetänketid löpa ut. Jag vill inte skilja mig. Kan jag göra överklaga fullfölja skillmässaan? Jag vet att min man vill lämna begäran om att fullfölja skillmässaan. Vi gifte oss i 2009. Under betänketid jag kan inte bor hemma så jag flytta till lägenhet. Min man äger huset. Han har en ny kvinna kommer bor i huset nu. Tack för hjälpen
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När betänketiden på minst sex månader löpt ut ska äktenskapsskillnad (skilsmässa) meddelas om någon av makarna begär det (5 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att skilsmässan fullföljs om din man fortfarande vill skiljas och gör en begäran om äktenskapsskillnad. Att du inte vill skiljas innebär dessvärre inget hinder mot fullföljande av skilsmässan.Görs ingen begäran inom ett år efter att betänketiden löpt ut faller målet. Vill någon av er ändå skiljas behöver en ny ansökan göras med eventuellt en ny betänketid. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag tvinga fram ett faderskapstest?

2019-08-13 i Faderskap
FRÅGA |Har genom Dna släktforskning kommit fram till att min biologiska far är X. Kontaktade hans son som tog Dna prov och vi matchades som halvsyskon. Min biologiska far vill inte ha ngt med detta att göra och vill inte prata med mig. Jag har fader okänd i födelsebeviset men vill så klart ha rätt person inskriven som min far. Hur kan jag gå vidare?Antar att man behöver ta DNA via ngt juridiskt hållbart institut. Men pappan kommer inte göra det frivilligt.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett faderskap kan fastställas genom dom och det krävs då en utredning som visar att han är din fader (1 kap. 5 § föräldrabalken). Du kan alltså ansöka om en fastställelsetalan av faderskap hos domstol. Domstolen kan vid utredningen förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att ta reda på om mannen är din fader (1 § lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Rätten kan vid vite förelägga mannen att intyga att blodprov eller liknande undersökning genomförts (2 § lag om blodundersökning m.m.). Om mannen inte frivilligt lämnar sådana tester kan rätten besluta om biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska genomföras (2 a § lag om blodundersökning m.m.). Det går alltså att tvinga mannen att genomföra de tester som krävs för att kunna ta ett beslut i faderskapsfrågan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs överförmyndarens samtycke vid husförsäljning?

2019-06-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Jag är skild men min fru har en God Man, vi ska sälja vårt hus vi har fått en köpare men mäklarn säger att först måste överförmyndar nämnden ge sitt godkännande så då får jag väntar till mitten av september kan detta vara rätt det kostar mig pengar. Jag ska väl inte drabbas ekonomiskt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En god man ska bevaka rätten för personen de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, men endast i den omfattning som följer av deras förordnande (12 kap. 2 § föräldrabalken).Vid försäljning av ett hus krävs överförmyndarens samtycke (14 kap. 11 § föräldrabalken).Under förutsättning att sådant agerande omfattas av den gode mannens förordnande krävs alltså överförmyndarens samtycke. Mäklarens uppfattning är då korrekt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en persons släktingar anordna en god man utan samtycke?

2019-05-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Har en släkting som har Parkinsons och bor på ett boende. Personalen, banken samt vi anhöriga tycker han borde ha en god man som sköter ekonomin då han just sålt sitt hus. I dag sköts den av hans särbo som inte är ärlig och snäll. Kan vi tvinga fram en god man om han själv nekar?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krävs samtycke vid anordnande av god man?Den som på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att förvalta sin egendom kan anordnas en god man. Samtycke från personen krävs, om inte dennes egna tillstånd hindrar att hans samtycke inhämtas. Samtycke måste alltså inte inhämtas om din släktings sjukdom innebär att han själv inte kan ta ställning i frågan. Det är upp till domstolen att göra bedömningen av om en god man ska anordnas (11 kap. 4 § föräldrabalken).Vem kan ansöka om god man?En ansökan om förordnande av god man får göras av personen själv, dennes make/sambo och närmsta släktingar. Med närmsta släktingar menas personens barn, föräldrar och syskon (11 kap. 15 § föräldrabalken).SammanfattningDet finns det alltså möjligheter för er att anordna en god man utan samtycke från din släkting. Då både personal, bank och ni anhöriga anser att din släkting inte kan ta hand om sin ekonomi talar det för att samtycke inte behöver inhämtas. När ni upprättat er ansökan ska den därefter skickas in till tingsrätten. Genom att skriva in din släktings postnummer på Domstolsverkets webbplats kan ni hitta vilken tingsrätt ansökan ska skickas till och dess adress (tryck här)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,