Vad händer om man får en gåva under pågående skuldsanering?

2018-07-11 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett erbjudande av min syster att få ta över hennes bil, bilen är gammal och krockskadad men fungerar perfekt, jag ska inte betala något för bilen utan jag får den i 70-årspresent av henne.Kan jag ta emot den eller neka till att få den. Det skulle underlätta mycket för mig om jag fick ta över den.Jag har skuldsanering nu.Vänliga hälsningarChristina
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Enligt Skuldsaneringslagen 48 § så kan en borgenär ansöka om att skuldsaneringen ska upphöra om gäldenärens ekonomiska förhållanden ändras väsentligt. I det här fallet om bilen är av ringa värde kan det vara så att ägandet av den inte anses ändra dina ekonomiska förhållanden till den grad att det kan föranleda en omprövning av beslutet om skuldsanering.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Påverkar min skuldsanering min sambo?

2018-06-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag är under pågående skuldsanering sedan ca 1,5 år tillbaka och har ca 2,5 år kvar. I våras avled min sambos pappa vilken har testamenterat tillgångar till min sambo. Vi har levt som sambos sedan ca 25 år tillbaka. Kommer skuldsaneringen att påverkas av min sambos arv? Går det att undvika att detta sker. Jag skulle inte kunna förlåta mig själv om min sambo drabbades av något som jag själv är ansvarig för.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Varje person svarar själv för sina skulder och förpliktelser. Beloppet du ska betala enligt betalningsplanen under skuldsaneringen ska grundas på dina tillgångar och möjligheter (33 § Skuldsaneringslagen). Din sambo ska alltså inte svara för dina skulder, och sambons arv ska inte räknas in och påverka din betalningsplan.Arv som tillfaller en sambo under samboskapet ska enligt huvudregeln betraktas som dennes privata egendom. Det din sambo har ärvt tillfaller alltså som huvudregel inte dig och ska inte påverka din skuldsanering eftersom det är din sambos egendom och inte din. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man avsluta en skuldsanering i förtid?

2018-06-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, angående skuldsanering, har ca. 1 år kvar av min skuldsanering.Min fråga: kan jag betala sista året med en klumpsumma sedan är skulden betald, om det skulle fungera försvinner även min betalningsanmärkning tidigare.Tack för svar
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att avbetalningsplanen ska följas. Vill du ändra betalningsplanen kan du vända dig till Kronofogden för att ändra avbetalningsplanen. Detta görs genom en omprövning och då kan Kronofogden ändra avbetalningsplanen om dina ekonomiska förutsättningar förändrats sedan beslutet. Dina ekonomiska tillgångar måste ha förändrats väsentligt för att din avbetalningsplan ska ändras. Huruvida din situation är en väsentlig förändring eller inte kan jag inte ta ställning till utifrån informationen. När avbetalningsplanen löper ut och alla avbetalningar är gjorda tas alla betalningsanmärkningar som omfattas av skuldsaneringen bort. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med Kronofogden och begär en kortare avbetalningsplan.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det befogat att KFM tittar på makes bankkonto vid sökande om skuldsanering?

2018-05-08 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min make ska ansöka om skuldsanering. Vi såg på ansökan att jag skulle fylla i hur mycket jag har i mina bankkonton. Måste jag uppger det? Har kronofogden rätt att få reda på mina sparande pengar på mina egna bankkonton. Har kronofogden rätt att ta mina pengar på min bankkonton? .Tack på förhand.
Binh Tran |Hejsan!Tillämplig lag för skuldsanering är: Skuldsaneringslag. Kronofogdemyndigheten verkställer lagen genom deras föreskrifter och därför är det viktigt att deras agerande är inom ramen för vad lagen föreskriver. För att bli beviljad skuldsanering behöver en person bli godkänd på en rad saker och blir därmed föremål för en extensiv och djupgående kontroll över dennes förhållanden. 9§ stadgar att "skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden". Det innebär att Kronofogden ska göra en grundlig granskning på sökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Eftersom du är maken till sökanden har ni delad ekonomi och din ekonomi spelar således en roll i sökandens "personliga och ekonomiska förhållanden" enligt 9§. Åtgärden kan vara betydelsefull för att säkra att ni inte har flyttat pengar från hans konto till ditt. Kronofogden, för att kunna driva verksamheten som skuldsanering innebär, på ett rättssäkert sätt, har sålunda en befogenhet att kräva ut ditt bankkonto. Jag hoppas jag har kunnat besvara din fråga. Med vänlig hälsning!

Skuldsaneringens påverkan på sambo och bostadstillägg

2018-07-06 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Jag har fått erbjudande om skuldsanering från KFM och undrar hur det kommer påverka min sambo som är norsk medborgare och anställd i Norge. Han bor numera i Sverige (fast reser mycket inom EU via sin anställning) men har ännu inget svenskt pers.nr. bara ett omställningsnr. Han har en relativt hög lön medan min pension är mycket låg. Jag har inte ansökt om bostadstillägg då min sambos inkomst ändå (enligt min tolkning) kommer att ge avslag.Frågan är om jag accepterar skuldsaneringen, där KFM förmodligen kommer ifrågasätta min icke ansökan om bostadstillägg kommer att drabba min sambo.Nästa fråga: Kan jag få bostadstillägg (utifrån låg pension) samtidigt som jag lever i ett samboförhållande där sambon har en hög inkomst?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en exekutionsrättslig fråga med fokus på skuldsanering. Till att börja med en skuldsanering personlig betingad och kommer i ditt fall inte att direkt påverka din sambo. Gällande bostadstillägg är det flera parametrar som spelar in när bedömningen görs huruvida du ska ges bostadstillägg eller inte. Faktorer är bland annat din bostadskostnad, dina inkomster, dina tillgångar och din familjesituation. Det är möjligt för dig att få bostadstillägg, men då kommer motsvarande belopp minskas av boendekostnaden som utgör grund för din skuldsanering. Det innebär att om du ges bostadstillägg, så kommer det belopp du får ut efter skuldsaneringen kommer att minska.Med vänlig hälsning,

Omprövning av beslut om skuldsanering

2018-06-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Har skuldsanering och ska få ärva. Dock ej mer än 20 000. Har ej haft så jag kan betala utan ligger lite under existensminimum.
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte riktigt vad du vill veta, men jag antar att det du undrar är om skuldsaneringsbeslutet kommer att omprövas och om beloppet i din betalningsplan kommer att ändras. Det belopp man ska betala enligt betalningsplanen när man beviljats skuldsanering baseras på alla ens tillgångar och inkomster. Har man fått ärva en summa pengar kan detta påverka hur mycket man ska betala. Man har dock alltid rätt till ett förbehållsbelopp, eller som det ofta kallas, "existensminimum".Det som händer när man slutar att betala enligt betalningsplanen är att Kronofogdemyndigheten meddelar både den betalningsskyldige och borgenärerna om att det har skett en avvikelse med betalningen. Borgenärerna kan då begära att skuldsaneringen ska ändras eller upphävas, vilket betyder att man riskerar att få betala mer pengar eller att beslutet om skuldsanering upphävs och att man då får betala hela skulderna. För att beslutet om skuldsanering ska ändras eller upphävas måste man dock ha struntat i att betala under en sammanhängande tid. Om man någon eller några enstaka gånger inte betalar rätt belopp t.ex. därför att man inte kan betala så mycket, kommer inte betalningsplanen att ändras och beslutet om skuldsanering kommer inte att upphävas.Beloppet som ska betalas enligt betalningsplanen kan också höjas om ens ekonomiska förutsättningar har blivit väsentligen förbättrade, eller sänkas om de ekonomiska förutsättningarna har väsentligen försämrats. Det är väldigt tveksamt om den summa som du nu ska få ärva kommer att förändra din ekonomiska situation på ett sådant väsentligt sätt att beloppet som du ska betala kommer att höjas. Eftersom jag vet väldigt lite om omständigheterna i ditt fall kan jag dock inte säga något med säkerhet.Bestämmelserna om ändringar och omprövning av ett skuldsaneringsbeslut finns i skuldsaneringslagen 48-49 §. Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan en 150.000-kronorsskuld hos CSN ingå i en skuldsanering?

2018-05-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Kan en 150.000-kronorsskuld hos CSN ingå i en skuldsanering?
Simon Rydberg |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att skulden kan ingå i en skuldsanering. Detta kräver dock att studieskulderna som du vill ska ingå i skuldsaneringen är förfallna till betalning vid inledandet av skuldsaneringen, 30 § skuldsaneringslagen. De som inte var förfallna vid datum för inledandet ska inte ingå i skuldsaneringen med stöd av 32 § skuldsaneringslagen.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Köp av bostad under skuldsaneringstid

2018-04-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Undrar hur kan jag ta bort min skuldsanering ? För att jag behöve köpa en 3 :a och jag kan inte för att jag har en pågående skuldsanering . Eller hur länge den ska stå kvar, jag fick beslut 2016 november och ficka betala i tre år. Så vilket ska jag räkna finns det inga möjligheter att jag kan köpa en lägenhet även vi både har bra inkomst fast jag har en skuldsanering.
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Betalningsplan efter beslut om skuldsaneringEnligt 34 § 1 st. skuldsaneringslagen ska betalningsplanen för en skuldsanering vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl att bestämma en kortare tid. Grunden för en skuldsanering är alltså fem år och betalningsplanen börjar löpa från beslutet om skuldsanering, för din del i november 2016.De eventuella nya skulderna som du kan dra på dig i samband med lån till bostad ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet. Det kan då t ex dras av från lönen (enligt 7 kap. 4 § utsökningsbalken), genom så kallad löneutmätning, och det kan då bli svårt att klara resterande tiden av skuldsaneringen. Borgenärerna kan då kräva att skuldsaneringen upphör, och man är då tillbaka med sin grundskuld.Frågor och funderingar kring skuldsaneringOm du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringen kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun, eller så kan du kontakta Kronofogdemyndigheten för mer information. Om det sker en förändring av din ekonomi under skuldsaneringen är det också viktigt att du kontaktar Kronofogdemyndigheten, eftersom det då finns en möjlighet att de ändrar beslutet. Om du t ex får det bättre ställt kan borgenärerna vilja ha mer, eller så vill du kanske själv betala av mer. Om man får det sämre ekonomiskt kan det resultera i att man kanske inte kan betala den summan som gäller enligt betalningsplanen. Då kan man själv ansöka om att få skuldsaneringen ändrad, så att månadsbeloppet inte är lika högt.Kontakta Kronofogdemyndigheten för mer information om din skuldsaneringslängd samt frågor kring köp av bostad under skuldsaneringstid:https://www.kronofogden.se/Ringa.html Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,