Skuldsanering för ena sambon

2021-06-01 i Skuldsanering
FRÅGA
Min särbo har idag katastrofal ekonomi med löneutmätning och skulder åt flera håll.. Han funderar på att ansöka om skuldsanering.Vi pratar om att flytta ihop. Saken är den att jag tjänar mycket mer än honom. Äger hus, bil, husvagn och motorcykel. Och om jag förstår det hela rätt kommer min ekonomi räknas in i hans ekonomi om vi blir sambos. Det vi funderar på är om jag hyr ut 2 rum med tillgång till kök och vardagsrum till honom och hans barn. Att han/dom kommer bo sin hyresgäster. Räknas då hans hushåll som ett och mitt som ett och att min ekonomi då inte blir inblandad o hans. Dom skulder han har är från långt före vi träffades och känns inte helt ok att min ordnade ekonomi blir inblandad i hans röra..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ekonomiska förhållanden mellan sambor

Vad som avses med sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § Sambolagen [2003:376] [SamboL]). Ifall du skulle hyra ut två rum till honom med tillgång till kök och vardagsrum så skulle ni troligen ändå betraktas som sambos, eftersom ni har en parrelation och uppfattas bo tillsammans.

Som sambors gemensamma egendom betraktas bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, dvs. i ditt fall bil, motorcykel och husvagn, inräknas aldrig till sambors gemensamma bostad och bohag (7 § SamboL). Även det rekvisitet att egendomen ska ha "införskaffats för gemensamt bruk" innebär att bostaden och bohaget måste ha köpts med avsikt att ni ska ha det tillsammans. Du köpt din bostad med avsikt att bo där själv. Att han nu skulle flytta in ändrar inte din avsikt vid köptillfället. Således kommer bostaden fortfarande vara 100 % din även om han flyttar in och även om ni senare skulle separera. Skulle din särbo flytta in hos dig så skulle han således inte få någon rätt till det ekonomiska värdet av din bostad, bohag eller övriga ekonomiska tillgångar du har.

Utmätning när en har sambo

Beträffande de skulder han besitter så svarar varje människa för sina egna skulder. Det gäller även om någon är sammanboende med annan. Du påverkas således inte ekonomiskt av att han har en sämre ekonomi än du i enlighet med SamboL. Däremot skiljer huvudregeln i SamboL från Utsökningsbalkens (1981:774) [UB] och kronofogdens bestämmelser. Om gäldenären har en sambo och de har lös egendom i sin gemensamma besittning så presumeras gäldenären vara ägare till egendomen om motsatsen inte kan bevisas, varigenom egendomen kan utmätas (4 kap. 19 § UB jfr 4 kap. 17 § UB). Ponera att du äger en dyr tv och han flyttar in hos dig. Skulle utmätning ske så kan de ta tv:n om du inte kan bevisa att den enbart är din. Därigenom skulle det kunna påverka dig ekonomiskt att ni flyttar ihop eftersom den lösa egendom som finns i bådas besittning kan komma att utmätas. Kan det däremot bevisas genom kvitton, samboavtal eller liknande att egendomen är din enskilda egendom så frångås emellertid presumtionen. Mitt råd är således att ni upprättar samboavtal där det tydligt framgår vilken egendom som är din och vilken egendom som är hans för att inte riskera utmätning av din egendom för att täcka hans skulder.

Skuldsanering

Beträffande eventuell skuldsanering så prövas det av kronofogden (4 § Skuldsaneringslagen [2016:675] [SkSanL]). Prövningen genomförs efter de enskilda omständigheterna. För att en person ska beviljas skuldsanering krävs bland annat att personen inte kan betala sina skulder och att dessa omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid samt förutsatt att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens ekonomiska och personliga förhållanden (7 § jfr 9 § SkSanL). Jag kan således inte svara på huruvida han kommer få skuldsanering eller inte, i och med att det är en bedömning som görs av kronofogden efter samtliga omständigheter. Däremot kan alltså personliga förhållanden påverka bedömningen i skuldsanering. Det kan presumeras att sammanboende par hjälper varandra ekonomiskt i viss mån. Således kan han förväntas ha bättre ekonomiska förutsättningar om ni flyttar ihop, eftersom ni delar på kostnaderna, varför han kan riskera att inte få skuldsanering. Däremot behöver det heller inte innebära att han nekas skuldsanering bara för att ny flyttar ihop, då han som sagt svarar för skulderna själv.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna kontakta Lawline på nytt.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (200)
2021-11-20 Ofullständig fråga
2021-11-18 Kan man arbeta i ett annat land men ändå beviljas skuldsanering?
2021-11-01 Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?
2021-10-28 Skuldsanering och verksamhetsavveckling

Alla besvarade frågor (97717)