Är det möjligt att teckna bilförsäkring under skuldsanering?

2017-06-04 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering. Jag o min pojkvän ska flytta ihop . Påverkas min skuldsanering något? Vad får jag göra under skuldsaneringen? Ex får jag stå för en bilförsäkring? ( min pojkvän är asylsökande o har körkort men försäkringen skulle bli billigare om den står i mitt namn?? Kan jag göra det? Jag vill inte riskera något med min sanering... vore tacksam för snabbt svar .
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Vid skuldsanering är tanken att man ska leva på ett så kallat existensminimum. Med detta avses ett visst förbehållsbelopp som består av din (1) boendekostnad och ett (2) normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadsomkostnader. Huruvida bilförsäkring kan räknas in här eller inte är svårt att svara på i det enskilda fallet. Svaret är dels beroende av hur stort ditt behov av en bil är. Om det finns möjlighet att skriva bilförsäkringen i din pojkväns namn och ni endast vill skriva den i ditt namn för att det är billigare - har jag svårt att tro att detta skulle vara okej. Om du inte vill riskera någonting med din sanering rekommenderar jag därför dig från att avstå att skriva försäkringen i ditt namn. Hoppas att svaret var till din hjälp och att allt går bra. Mvh,

Hur påverkas min skuldsanering om jag gifter mig?

2017-05-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag fick nyligen igenom skuldsanering och pga att jag får ekonomiskt bistånd och inte kommer bli aktiv på arbetsmarknaden under överskådlig tid, plus att jag har barn, så har jag det betalningsfritt och förkortat till 3 år istället för 5. Vad skulle hända om jag gifter mig med en man som har inkomst? Räknas inkomst för mig eller för hushållet? Kan det påverka skuldsaneringen?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som kan hända med din skuldsanering om du gifter dig är att de månadskostnader som finns i hushållet så exempelvis hyra, mat och räkningar kan delas på två personer. Dettat kan innebära att mer av din inkomst skulle kunna tas i anspråk i skuldsaneringen. Kostnaderna delas på detta sätt även om man flyttar tillsammans med någon och blir sambos, det är alltså vilka som ingår i hushållet som har betydelse och inte just giftermålet i sig. Om ni då bor tillsammans innan påverkar inte giftermålet skuldsaneringen alls. Skulder är personliga och därför kommer skulderna fortfarande vara det i fall du gifter dig. På grund av det kommer inte inkomsterna att slås ihop för att ni tillsammans skulle kunna betala en större del av dina skulder. Vid vidare frågor är du välkommen att återkomma och då frågan rör skuldsanering kan du även ställa frågor till Kronofogdemyndigheten. Hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Utmätning och skuldsanering - hur påverkas en make?

2017-04-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan!Under vårt äktenskap har min fru dragit på sig en massa skulder utan min vetskap, som har gått till kronofogden . Hon har fått kämpa med dessa skulder i ca 9 år nu som blir oväsentlig mindre och sen på grund av dyra tandläkare kostnader mm där inbetalning stoppas under en viss tid, ökar summan igen. Så det känns som att det aldrig går ner. Hon har varit i kontakt med dom olika lånegivarna för att försöka göra upp en avbetalning med dom i stället för med kronofogden så att hon blir av med skulden. Men ingen är villig att göra detta.Hon har nu skickat in om skuldsanering. Men hur kommer det att påverka det mig? Kan dom tex kräva att jag skall sälja min bil?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering och utmätning hittar du i skuldsaneringslagen och utsökningsbalken (UB). Jag kommer först redogöra för hur din sambo kan påverkas av er relation i en skuldsanering och sen förklarar jag hur du och saker du äger kan påverkas av din frus situation.Skuldsanering – hur går det till?Kronofogdemyndigheten (KFM) prövar om en person kan få skuldsanering. KFM fattar ett beslut om skuldsanering när det är utrett att personen inte har förmåga att betala sina skulder och det kan antas att läget inte förändras inom en överskådlig framtid. Bedömningen sker utifrån den skuldsatta personens ekonomiska förhållanden. Att den skuldsatta t. ex. är gift med någon som har en bättre ekonomisk förmåga hindrar inte att KFM beslutar om skuldsanering.Beviljas skuldsanering kommer KFM att upprätta en plan för hur skuldsaneringen kommer se ut. Bl. a. specificeras hur och när samt hur mycket personen ska betala (skuldsaneringslagen 29 §). Beloppet som ska betalas enligt betalningsplanen ska bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk alla tillgångar och inkomster efter avdrag för ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet – det som personen får behålla av sina inkomster – är en summa som behövs för den skuldsattas och familjens underhåll. Det är dels ett normalbelopp som beräknas schablonmässigt och anses inkludera alla vanliga levnadskostnader. Dels är det kostnader för boende. Normalbeloppet för en sammanlevande make är 7 820 kr (UB 7 kap. 4-5 §). Finns det barn i familjen läggs det till en summa för varje barn. Om det finns särskilda behov av sjukvård, tandvård, barnomsorg mm kan det också beaktas. Förbehållsbeloppet kan också påverkas av att man har en make som har en större förmåga att bidra till familjens försörjning. Har man en partner med höga inkomster kan ens förbehållsbelopp alltså bli mindre.Makars egendom när en är skuldsattEn person är alltid själv ansvarig för sina skulder och det är en skuldsatt persons egendom som kan tas i anspråk för dennes skulder. En makes egendom kan påverka hur betalningsplanen utformas enligt ovan, men tas inte i direkt anspråk vid t. ex. en utmätning. Om KFM utmäter egendom hos en person som bor tillsammans med en make eller sambo ska de utgå från att lös egendom som makarna har i gemensam besittning tillhör den skuldsatta personen. För att KFM inte ska ta egendom i anspråk måste det göras sannolikt att de antingen är samägande eller att den andra maken äger egendomen (UB 4 kap. 19 §). Skulle det bli aktuellt för KFM att utmäta egendom kan de alltså utgå från att saker som ni har tillsammans är din frus och ta det i anspråk. Då måste du kunna visa att ni äger det tillsammans eller att det tillhör dig. Eftersom bilar är registrerade är det i allmänhet lätt att visa vem som faktiskt äger en bil.SammanfattningDin fru är själv ansvarig för sina skulder och vid skuldsanering och utmätningar är det hennes egendom och hennes ekonomiska förhållanden som tas i anspråk och beaktas. Skulle KFM göra en utmätning kan de däremot utgå från att saker ni har i gemensam besittning tillhör din fru. För att undvika att saker ni äger tillsammans eller som du äger själv utmäts måste du kunna visa att du är den rätte ägaren. Det är ofta lätt att visa vem som äger en bil genom att titta på vem som står som registrerad ägare hos Transportstyrelsen.Din ekonomiska situation kan däremot indirekt påverka er ekonomi, eftersom din inkomst beaktas när KFM beräknar det förbehållsbelopp som din fru kan behålla om hon får sin lön utmätt eller får skuldsanering. Har du en god ekonomisk förmåga kan din fru få behålla mindre av sina inkomster och ni får då sammanlagt mindre pengar att röra er med.Vid fler frågor om skuldsanering eller utmätning kan du alltid kontakta KFM eller läsa mer på deras hemsida. I er hemkommun finns det också en budget- och skuldrådgivare som kan ge svar på frågor och råd om privatekonomin.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Laga kraft skuldsanering

2017-03-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har fått beslut om skuldsanering 8 mars i år, Möjligheten till överklagan skall ha inkommit senast 3veckor efter beslutet alltså 29 mars. Har mitt beslut vunnit laga kraft den 29 eller den 30 mars?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Först presenterar jag lite bakgrund till begreppet laga kraft och dess kontext i skuldsaneringslagen för att sedan besvara din fråga. Precis som du nämner så vinner beslut om skuldsanering laga kraft efter det att tre veckor har förflutit från den dag då beslutet fattades enligt Skuldsaneringslagen 29§. Överklagan ska då ha lämnats in till kronofogden innan beslutet således har vunnit laga kraft. Laga kraft innebär som jag misstänker att du redan känner till att beslutet vinner rättskraft och således inte går att överklaga genom den vanliga vägen via tingsrätten. Finns grund för resning kan ett beslut såklart alltid prövas igen. Din fråga är således ifall beslutet vinner laga kraft den 29e eller 30e mars. Eftersom överklagan ska ha inkommit senast 3 veckor från dagen för beslutet så är sista dagen för att överklagan ska ha kommit in den 29e mars. Den 30e mars vinner beslutet laga kraft och då finns inte längre möjligheten till överklagan. Jag rekommenderar dig däremot att lämna in överklagan tidigare än 29e för att vara på den säkra sidan. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och ifall du behöver ytterligare hjälp kan du fråga något i kommentarsfältet nedan, mejla oss på info@lawline.se eller boka en tid med någon av våra erfarna jurister. Mvh,

Vad händer med skuldsaneringen om hustrun ärver pengar?

2017-06-03 i Skuldsanering
FRÅGA |Min far har skuldsanering (han lever på existensminimun så ingenting dras). Vad jag förstod skulle detta pågå i 5 år (det har nu gått 3 år).Nu kommer min mor (min far och mor är gifta och bor ihop) få ett arv (då min morfar har dött) på ca 400 000 kr. Kommer dessa pengar till min mor på något sätt påverka hennes mans/min fars skuldsanering??(Vet inte om det har någon betydelse, men både mina föräldrar är pensionärer).Detta oroar dem och de vet inte vem de skall fråga, så jag lovade att försöka hjälpa dem med svaret.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett beslut om skuldsanering kan komma att omprövas av Kronofogdemyndigheten. Till exempel kan en borgenär (långivaren) ansöka om att få beslutet omprövat med anledning av att den skuldsattes ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats. Det vanligaste är då att betalningsplanen korrigeras så att borgenärerna kan få del av det ökade betalningsutrymmet. Med det sagt, gäller vanliga avtals- och förmögenhetsrättsliga regler mellan makar. Det innebär juridiskt sett att vardera make äger sina tillgångar. Förutsatt att det endast är din mamma som ärver pengarna påverkar det därför inte din pappas tillgångar.Högsta domstolen har uttalat att ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem bör tillmätas betydelse endast för frågan om den skuldsatte har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering. Ribban är med andra ord satt väldigt högt för att någon annans tillgångar ska beaktas i frågor om skuldsanering. Min bedömning är att arvet till din mamma inte kommer att påverka din pappas skuldsanering. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att hålla tillgångarna separat. I varje fall tills skuldsanering är genomförd är det klokt om din mamma gör alla större köp i eget namn och har pengarna på ett eget konto. Ni kan alltid kontakta kommunen och be att få prata med en skuldrådgivare. De erbjuder hjälp före, efter och under en skuldsanering. Hoppas att svaret hjälpte! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Skuldsansering och arv

2017-04-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Ska få skuldsanering den är inledd.Min mor har dött. Vi är 2 Syskon dvs BröstarvingarKan jag avsäga min del av arvet så min bror får allt ca 80000 kr Jag ska alltså få ca 40000 krTacksam för svar
Daniel Scharff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt Arvet kommer att utgöra en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet är kommer det att mer eller mindre påverka din ekonomiska förmåga. Skulle man göra bedömningen att arvet medför att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättras så kan detta leda till att skuldsaneringen omprövas, se skuldsaneringslagen 24 § 1 st 5 p. En omprövning kan leda till att du bedöms kunna betala av en större del av dina skulder och att arvet tas i anspråk för detta. Det är möjligt att 40 000 kronor inte utgör en väsentlig förändring enligt lagen, det beror på hur din ekonomiska situation ser ut. I ditt läge är annars ett arvsavstående den möjlighet som finns för att fortsätta skuldsaneringen. ArvsavståendeDu kan välja att avstå från hela eller en del av din arvslott. Den avstående kan välja att avstå till förmån för någon/några specifika personer. Anges inte någon särskild träder den avståendes avkomlingar in och ärver som om den avstående varit död. Om du därför avstår ditt arv från sin mor kan du antingen ange till förmån för vem du gör detta eller alternativt låta dina avkomlingar ta emot arvet genom sin istadarätt.Du måste skriva ett arvsavståendet. Då en arvsandel tillträds redan genom dödsfallet så innebär det att när din mor avled så utgör din arvsandel en förmögenhetstillgång som kan tas i anspråk vid en skuldsanering. Rättsfallet NJA 1993 s 34 anger att du måste meddela dödsboet om arvsavståendet för att arvet skall skyddas innan boet skiftas efter den avlidne. Denna underrättelse lämnas till en boutredningsman eller en testamentsexekutor och i övriga fall till övriga dödsbodelägare eller åtminstone den som sitter i boet. Dödsboet anses också meddelat om du anmäler avståendet vid bouppteckningen, under förutsättning att avståendet också anmärks i bouppteckningen. Ett arvsavståendet ska vara tydligt formulerat så att det klart framgår att det är just ett avstående du gör.Med vänliga hälsningar

Vad händer om man erhåller en gåva under skuldsanering?

2017-04-03 i Skuldsanering
FRÅGA |jag har skuldsanering och en bekant vill ge mig ett gåvobrev på 75000 vad händer för mig då? Får jag behålla pengarna?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du får en sådan gåva kan det vara så att någon av borgenärerna, dvs någon av dem som du hade skulder till, ansöker om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras. (48§ Skuldsaneringslagen) Om varken borgenärerna eller du ansöker om att skuldsaneringen ska ändras så kommer du att kunna behålla pengarna. Om någon av borgenärerna anser att du har betalat för lite och ansöker om ändring så kan din betalningsplan förlängas men den förlängs inte om du själv ansöker om ändring. Du kan läsa mer om skuldsanering på Kronofogdens hemsida HÄR.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Kan banken få betalt ur tredjemanspant för skulder som omfattas av en skuldsanering?

2017-03-25 i Skuldsanering
FRÅGA |hejmin bror har pantförskrivit sin lägenhet för ett lån till mig nu har jag fått skuldsanering på alla mina skulder - inkl. detta lån - men banken kräver honom på HELA skulden - ? kan de göra såOm skulden dömts att ingå i skuldsaneringen - varför kvarstår då fordran till honom som vi ( kanske önskar ) uppfatta det skulle jag bara fortsätta betala enligt skuldsaneringen och "resten" förfalla - eller är det bara den resterande del banken kan kräva min bror på kort sagt ..om det ingår i en skuldsanering - hur kan då skulden vara kvar?Med vänlig hälsning
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga har din bror pantsatt sin lägenhet som säkerhet för en skuld du har till banken. Din skuld till banken ingår i en skuldsanering, men banken kräver att din bror ska betala hela din skuld till banken. Och, du undrar om banken verkligen kan kräva din bror på hela skulden.Jag antar också att din skuldsanering har skett efter den 1 november 2016, för den nya skuldsaneringslagen trädde i kraft då. Svaret ska dock inte bli annorlunda även om din skuldsanering skedde före den nya lagen trädde i kraft.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningNej, banken kan inte kräva din bror på hela skulden. Banken kan bara kräva din bror på betalning ur panten för den del av lånet som är kvar efter skuldsaneringen. Kan banken kräva din bror på betalning för ditt lån?Det är du som har ett lån hos banken, inte din bror. Banken kan då inte kräva att din bror betalar skulden. Vad banken kan kräva är att din brors lägenhet säljs för att täcka ditt lån till banken.Skuldsanering innebär som huvudregel att du befrias från att behöva betala dina skulder (47 § första stycket skuldsaneringslagen).En skuldsanering omfattar dock inte en skuld som säkras med pant, till den del panten täcker skulden (31 § första stycket andra punkten skuldsaneringslagen). Panten ägs emellertid av din bror; inte dig. En sådan pant omfattas inte av undantaget (se rättsfallet NJA 2016 s. 73).I den mån du befrias från lånet till banken kan banken alltså inte kräva din bror på betalning.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med pant och skuldsanering är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,