Kan man köpa en bostadsrätt under en pågående skuldsanering?

Hej.jag undrar om jag kan köpa en bostadsrätt när jag är i en pågående skuldsanering?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av skuldsaneringslagen och utsökningsbalken.

Verkan av en skuldsanering
En person kan beviljas skuldsanering om denne har blivit så svårt skuldsatt att denne inte på egen hand kan betala av skulderna inom en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen).

När en skuldsanering genomförs bestäms och fastställs en betalningsplan för gäldenären. Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid (34 § skuldsaneringslagen). Genom skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned (47 § skuldsaneringslagen).

Skulle du som är i en pågående skuldsanering, köpa en bostadsrätt och således beviljas bolån och därefter inte kunna betala av lånet, kommer skulden alltså inte omfattas av skuldsaneringen. Det innebär alltså att den nyuppkomna skulden för bostadsrätten behöver betalas fullt ut och skulle du vara oförmögen att göra detta kan Kronofogden exempelvis besluta om löneutmätning för den skulden (se 7 kap. 4 § utsökningsbalken). Detta kan i sin tur försvåra dina möjligheter att följa skuldsaneringens betalningsplan. Risken med detta är att fordringsägarna kan kräva att skuldsaneringen avbryts vilket i så fall gör att du är tillbaka med din "grundskuld".

Att beviljas bolån under en pågående skuldsanering är dessutom relativt svårt hos de mer "traditionella" bankerna. Bankerna har med en rad olika faktorer som spelar in i deras beslut om att bevilja ett bolån eller inte, däribland din inkomst och ditt skuldläge. Det innebär alltså att bankerna gör en bedömning av din kreditvärdighet. De tittar på huruvida du kommer klara av att betala kostnaderna som lånet medför, dvs ränta och amorteringar. Många långivare ser negativt på faktorer så som kreditupplysningar och skuldsaneringar eftersom detta oftast är indikationer på att du som låntagare inte kommer kunna betala av ditt lån.

Sammanfattning
För att besvara din fråga så kan kan det högst troligt bli svårt för dig att köpa en bostadsrätt under din pågående skuldsanering. När skuldsaneringen däremot är avklarad och du är skuldfri kan du ta ett lån, så länge du vet med dig att du kan betala tillbaka det. Däremot kan du även då fortsatt stöta på svårigheter med att beviljas ett lån, om du t.ex. ansöker för tidigt efter att skuldsaneringen avslutats. De flesta banker tar som sagt med i bedömningen hur bra du är på att betala tillbaka eller inte baserat på din kreditvärdighet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

God fortsättning!

Vänligen,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo