Innebär en skuldsanering att skadeståndet inte kommer betalas ut?

2021-02-20 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej!Min fru blev misshandlad 2012 och fick 5500 kr i skadestånd i tingsrätten. Nu har vi fått brev från Kronofogden att gärningsmannen beviljas skuldsanering. Innebär detta att hennes skadestånd inte kommer betalas ut?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skuldsanering innebär att borgenärernas fordringar skrivs ner, vilket betyder att din fru inte kommer att få sitt skadestånd fullt betalt. Hur mycket fordringarna kommer att skrivas ner är beroende av gärningsmannens betalningsförmåga. Betalningarna fördelas proportionerligt utifrån fordringens andel av den totala skulden. Av beslutet ska det bland annat framgå en betalningsplan och vilket belopp som ska fördelas mellan borgenärerna och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald. (Se 29 § Skuldsaneringslagen). Om gärningsmannen helt skulle sakna betalningsförmåga skrivs din frus fordran ner helt och hon kommer därmed tyvärr inte få sitt skadestånd betalt. Skuldsaneringen gör nämligen så att gäldenären befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen och i den utsträckning de satts ner (47 § Skuldsaneringslagen)

Det beror alltså på vad som framgår av skuldsaneringsbeslutet om din fru kommer få sitt skadestånd betalt eller inte. Men hon lär sannolikt inte få hela skadeståndet ersatt. Som jag förstår det har det gått nio år sedan domen vann laga kraft vilket gör att det är för sent att ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten, vilket ska göras inom tre år från då domen vann laga kraft (15 § Brottsskadelagen (BRL)). Men för kännedom, kan ett brottsoffer ansöka om brottsskadeersättning, om alla andra betalningsmöjligheter har uttömts, som t.ex. att gärningspersonen inte kan betala och att försäkring saknas eller inte täcker (se 10 § BRL). Om brottsofferersättning betalas ut, tar Brottsoffermyndigheten över skadeståndsfordran gentemot gärningsmannen och kan då, istället för att brottsoffret ska göra det, försöka driva in betalningen (28 § BRL)

Jag hoppas att det löser sig och att skadeståndet i största möjliga mån kan bli betalt!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (196)
2021-09-30 Har kronofogdemyndigheten möjlighet att utmäta arv?
2021-09-27 Kan jag få bostadstillägg om jag har skuldsanering?
2021-09-14 Skuldsanering - när försvinner anmärkning?
2021-08-24 Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?

Alla besvarade frågor (96580)