Hur ansöker jag om skuldsanering?

Jag är fast anställd och har sju månader att gå i pension, Jag har jätte stora skulder hos banker och behöver hjälp. Har svart att betala dem pengarna tillbaka . Hur kan jag söka skuldsanering i Göteborg ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.

Vad krävs för att beviljas skuldsanering?

Det är Kronofogdemyndigheten som prövar ärenden och beslutar om skuldsanering ska beviljas (4 § skuldsaneringslagen). För att beviljas skuldsanering måste vissa krav vara uppfyllda.

Ett första krav är att du inte har möjlighet att betala av skulderna och att oförmågan att betala kan antas bestå under en oöverskådlig tid (7 § skuldsaneringslagen). Din förmåga att betala bedöms enligt flera faktorer, bland annat storleken på sin skuld, dina nuvarande och framtida inkomster, din ålder, din arbetsförmåga och utbildning samt eventuell sjukdom.

Sedan bedömer Kronofogden om det är skäligt att bevilja skuldsanering med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. I skälighetsbedömningen så beaktas till exempel hur och varför dina skulder uppkommit, vilka ansträngningar du gjort för att betala av skulderna och att du är aktiv och svarar på de frågor som Kronofogden ställer för att kunna pröva din ansökan (9 § skuldsaneringslagen).

Hur kan jag ansöka om skuldsanering?

Om du vill ansöka om skuldsanering ska du vända dig till Kronofogden. Du kan ansöka genom Kronofogdens hemsida eller genom att fylla i en blankett. Du kan också kontakta Kronofogden via telefon så kan de vägleda dig i din ansökan. Deras telefonnummer är: 0771-73 73 00.

Din ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om dina inkomster, tillgångar och utgifter. Du ska också ange vilka skulder du har, skuldernas storlek, vem du är skyldig att betala till och deras kontaktuppgifter. Ansökan ska också innehålla en förklaring till hur och varför dina skulderna uppkommit, de ansträngningar du gjort för att betala av dem samt dina personliga och ekonomiska förhållanden som i övrigt har betydelse för ärendet (12 § skuldsaneringslagen).

Behöver du stöd och råd kring skuldsanering kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare hos din kommun. Rådgivarna har i uppdrag att hjälpa till före, under och efter en skuldsanering eller med allmän budgetrådgivning. Hjälpen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt. Kontaktuppgifterna till budget- och skuldrådgivare i Göteborgs kommun kan du hitta om du klickar här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Jag önskar dig lycka till med din ansökan.

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo