Kan ett arv påverka beslut om skuldsanering?

Hej

Jag väntar på ett svar nu om jag får skuldsanering

Ska börja att betala första gången nu i juli fram till jag har fått ett svar på fortsatt betalning

Nu är det så att jag väntar på ett arv från mammas syster

Så jag undrar nu om saneringen kan påverka mitt arv

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det arv som du kommer få efter din mammas syster kommer att påverka en eventuell skuldsanering.

Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslag. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för din fråga. Jag kommer även i slutet av mitt svar skriva med en sammanfattning med rekommendation på hur du kan gå vidare med din fråga.


Syftet med skuldsanering
Syftet med en skuldsanering är att hjälpa en person som har höga skulder att till slut bli skuldfri. Vid beviljande av skuldsanering så får personen i fråga en återbetalningsplan som baseras på personens förmåga att betala av skulderna (29 § skuldsaneringslag).

Kan ett arv påverka en skuldsanering?
Om en person som beviljas skuldsanering mottar ett arv under den tid som skuldsaneringen och återbetalningsplanen pågår, kan arvet påverka skuldsaneringen. Detta gäller dock endast om arvet ses som en förmögenhetstillgång som i betydande omfattning påverkar den skuldsattes ekonomiska tillgångar och därmed den skuldsattas betalningsförmåga. Om så är fallet, kan beslutet om skuldsanering därmed omprövas för att ändras eller upphävas helt (48 § 7 punkten skuldsaneringslag). I denna bedömning tittar man på varje enskilt fall, därför är det också svårt att säga hur stort arvet ska vara för omprövning. Det beror alltså helt på hur stora skulder personen har och hur stort arvet är som personen tar emot. Är det stora skulder, krävs därmed ett stort arv för att betalningsförmågan ska påverkas.

Arvet kan därmed innebära att dina ekonomiska tillgångar ökar, och att detta gör att du kan betala av en beviljad skuldsanering under kortare tid och med högre belopp. På så sätt påverkas ditt arv av en skuldsanering, att arvet kan komma att behöva användas för att betala av en beviljad återbetalningsplan.

Sammanfattning samt rekommendation
En skuldsanering innebär en återbetalningsplan som ska hjälpa en skuldsatt person att bli skuldfri. Om den skuldsatta mottar stora förmögenhetstillgångar som innebär att betalningsförmågan påverkas i betydande omfattning, kan skuldsaneringen komma att påverkas på så sätt att beslutet om skuldsanering kan avslås/beviljas, ändras eller upphävas helt och hållet. Ett arv skulle därför kunna vara en sådan förmögenhetstillgång som påverkar skuldsaneringen. Eftersom jag dock inte kan utläsa hur mycket skulder du har och hur stort ditt arv efter din mammas syster är, så kan jag tyvärr inte svara på hur ditt arv och beslutet av skuldsaneringen påverkas. Men desto högre skulder du har, ju större arv krävs för att skuldsaneringen ska påverkas. Skulle du exempelvis ha höga skulder och du får ett litet arv, kommer sannolikt inte beslutet om skuldsanering påverkas då din ekonomi inte påverkas i så hög grad. Har du istället låga skulder och får ett stort arv, så kan beslutet om skuldsaneringen påverkas på så sätt att du inte beviljas skuldsanering, eftersom du då får så stora förmögenhetstillgångar att du ska kunna betala av dina skulder utan en återbetalningsplan.

Jag rekommenderar därför dig att ta kontakt med Kronofogden och berättar för dem att du kommer att motta ett arv, och vad arvet får för betydelse för din betalningsförmåga. De kommer med stor sannolikhet kunna förklara mer vad arvet i så fall skulle innebära för ditt beslut gällande skuldsanering och hur arvet kommer att hanteras.


Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om jag har missförstått din fråga, eller om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar
Vänligen,


Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”