Kan uthyrning av min lägenhet påverka skuldsaneringsbeslutet?

2021-07-08 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man har godkänd skuldsanering och är skriven själv i sin lägenhet, men väljer att hyra ut lägenheten alternativ få en inneboende. Påverkar detta skuldsaneringen?
SVAR

Hej och för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du i dagsläget hyr en lägenhet och befinner dig under en godkänd skuldsanering. Din fråga är nu ifall uthyrning av din lägenhet kan eventuellt påverka din godkända skuldsanering.

När en person är under skuldsanering får som regel utmätning utöver betalningsplanen ske endast om personen dragit på sig fler skulder. Men ökad inkomst under en skuldsanering kan i vissa fall omprövas och leda till att den ökade inkomsten utmäts. Begäran om sådan omprövning kan göras på begäran av antingen dig eller den/de som du är skyldig.

En förutsättning för att en sådan begäran om omprövning ska upphävas eller ändras är att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter skuldsaneringsbeslutet och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid detta beslut (48 § 7 punkten skuldsaneringslagen). Om kronofogdemyndigheten anser att din ekonomi väsentligen förbättrats och därigenom ändrar beslutet om skuldsanering så kan den ökade inkomsten utmätas under vissa förutsättningar (29 § skuldsaneringslagen). Vad gäller uthyrning av en del eller hela din lägenhet torde uthyrningen inte anses medföra att dina ekonomiska förhållanden kan anses väsentligen ha förbättrats; du tjänar nämligen inte på uthyrningen. Visserligen kan din inkomst i någon mån förbättras vid uthyrning då du får ta ut "extra hyra" på eventuella möbler som följer med uthyrningen, men beloppet är så pass lågt att det med störst sannolikhet inte kan anses som ha väsentligen förbättrat din ekonomi.

Enligt min bedömning innebär uthyrning av din hyresrätt till en inneboende eller en andrahandshyresgäst att din skuldsanering med störst sannolikhet inte kommer påverkas.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (194)
2021-09-14 Skuldsanering - när försvinner anmärkning?
2021-08-24 Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?
2021-08-23 Vad händer med borgenärens fordran om gäldenären saknar betalningsförmåga vid skuldsanering?
2021-08-23 Påverkas min skuldsanering av att jag väljer att ha en inneboende?

Alla besvarade frågor (95720)