Påverkas min skuldsanering av att jag väljer att ha en inneboende?

Jag har skuldsanering. Vad händer om jag vill ha en inneboende. Påverkar det min skuldsanering?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skuldsanering återfinns i skuldsaneringslag. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Vad innebär en skuldsanering?
En skuldsanering innebär att Kronofogden upprättar en plan över hur en skuldsatt person ska betala tillbaka sina skulder. Planen innehåller bland annat hur mycket som ska betalas, när betalning ska göras och hur betalningen ska ske (29 § skuldsaneringslag). Denna plan grundas på hur den ekonomiska situationen ser ut för den skuldsatta personen, det vill säga hur stor förmögenhet som personen har.

Vad kan påverka en pågående skuldsanering?
Eftersom en skuldsanering grundar sig på en persons ekonomiska situation, innebär detta att skuldsaneringen kan påverkas av att den ekonomiska situationen ändras. Om en persons ekonomiska situation förbättras väsentligt, så kan en omprövning av skuldsanering göras (48 § 7 punkten skuldsaneringslag). Jag förstår din situation som att du funderar på att ha en inneboende hos dig. Beroende på om och hur mycket din inneboende betalar för att bo hos dig, så skulle detta kunna utgöra en väsentlig förbättring av din ekonomiska situation. En sådan förbättring av din ekonomi skulle kunna leda till att Kronofogden väljer att ompröva din skuldsanering, och ändra betalningsplanen. En sådan ändring skulle kunna innebära att du betalar mer pengar vid inbetalning, eller liknande. I vissa fall kan även beslutet om skuldsanering helt och hållet upphävas, men för detta krävs att den ekonomiska situationen förbättras så pass mycket att skuldsaneringen inte längre anses behövas.

Sammanfattning samt rekommendation
Beroende på hur mycket en skuldsatt persons ekonomiska situation ändras, så kan en skuldsanering omprövas och därmed ändras. Detta innebär att din skuldsanering och därmed betalningsplan kan komma att omprövas, beroende på om din ekonomi förbättras väsentligt i och med att du har en inneboende hos dig. Jag kan inte helt svara på om så kommer vara fallet, eftersom jag inte vet hur mycket din ekonomi kommer att förbättras av det. Mitt råd är därför att du kontaktar Kronofogden och meddelar att du eventuellt kommer ha en inneboende hos dig, och hur det kommer att påverka din ekonomiska situation.


Med detta, hoppas jag att jag har kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”