Utmätning av arv under pågående skuldsanering

Hej! Angående arvslott, min mor är 80+ år gammal och kommer inom kort att gå bort vi är 3 syskon som får dela på arvet min mor har inte skrivit något testamente men problemet är att jag har skuldsanering fram till feb 2022 ( 5 år har då gått) kan Kronofogden då utmäta min arvslott?

Jag har en dotter som är 13 år kan jag avstå från arvet till förmån för min dotter?

Vad bör jag göra för att skydda min arvslott från utmätning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan arv utmätas?

Utgångspunkten är att Kronofogden får utmäta egendom tillhörande den skuldsatte, det vill säga även sådant som tillfallit den skuldsatte genom arv (4 kap. 2 § UB och 4 kap. 17 § UB).

Kan arv utmätas under skuldsanering?

Ett arv som tillfaller den som är föremål för pågående skuldsanering kommer att betraktas som en förmögenhetsökning. En fordringsägare som har en fordran som omfattas av skuldsaneringen kan ansöka om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras om dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutsättas vid beslutet (48 § första stycket 7 p. skuldsaneringslagen). Att oväntat få ett arv kan möjligtvis påverka dina ekonomiska förhållanden i väsentlig mån, vilket gör att det finns anledning att upphäva eller åtminstone ändra skuldsaneringen.

Tiden för ansökan om upphävning eller ändring

En fordringsägare måste dock ansöka om upphävande/ändring av skuldsaneringen inom fem år från dagen för inledandebeslutet, eller om en betalningsplan löper ut senare, ska ansökan senast göras den dag då planen löper ut (48 § andra stycket skuldsaneringslagen).

Vad innebär "väsentligen har förbättrats"?

I rättsfallet RH 2003:59 har en skuldsanering upphävts när den betalningsskyldige fått ökad förmögenhet genom testamente, trots att denne avstod från testamentslotten. Ett belopp om ca 400 000 kr, ansågs enligt hovrättens mening vara ett betydande belopp som skulle göra att skuldsaneringen skulle upphävas. Den ekonomiska situationen hade väsentligen förbättrats.

Den som har en pågående skuldsanering anses få en förmögenhetsökning trots att denne väljer att avstå från ett arv eller en testamentslott. Förmögenhetsökning anses ske redan vid den tidpunkt som arvlåtaren avlider. Den betalningsskyldiges ekonomiska förhållanden anses väsentligen förbättrats trots att hon eller han inte längre förfogar över tillgångarna.

Även i rättsfallet NJA 2011 s. 957 upphävdes ett beslut om skuldsanering när den som hade skuldsanering avstod sin laglott om ca 500 000 kr till förmån för sina barn genom ett testamente.

I ditt fall

Med andra ord kan ditt beslut om skuldsanering ändras eller upphävas om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats, vilket därefter innebära att arvet kan utmätas av Kronofogden.

Vad kan du göra?

Kronofogden får inte utmäta egendom om det framgår av ett villkor vid gåva eller i testamente att viss egendom inte får överlåtas (5 kap. 5 § UB). Ett arv kan inte utmätas om det finns ett testamente där det framgår att egendomen inte får överlåtas. Din mor kan därför se till att hon har ett testamente som innehåller en föreskrift om överlåtelseförbud av arvslotten för att förhindra utmätning av arvet.

Ytterligare rådgivning

Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister, t.ex. att upprätta ett testamente, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”