Förmögenhetsökning under pågående skuldsanering

2021-08-17 i Skuldsanering
FRÅGA
Vad händer om jag under pågående / beviljad skuldsanering som vunnit laga kraft får en bonus från arbetet säg 25000:-Kommer KFM att ta allt eller riskerar jag skuldsaneringen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bonus kommer att betraktas som en förmögenhetsökning. En fordringsägare, som har en fordran som omfattas av skuldsaneringen, kan ansöka om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras om dina ekonomiska förhållanden "väsentligen har förbättrats" efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutsättas vid beslutet (48 § första stycket 7 p. skuldsaneringslagen).

Vad innebär "väsentligen har förbättrats"?

I rättsfallet RH 2003:59 ansågs ett belopp om ca 400 000 kr vara ett betydande belopp som skulle göra att skuldsaneringen skulle upphävas. Den ekonomiska situationen hade väsentligen förbättrats. Min bedömning är att en bonus om 25 000 kr inte innebär en väsentlig förbättring av de ekonomiska förhållandena, vilket därmed inte kommer att påverka skuldsaneringen.

Tiden för ansökan om upphävning eller ändring

En fordringsägare måste dock ansöka om upphävande/ändring av skuldsaneringen inom fem år från dagen för inledandebeslutet, eller om en betalningsplan löper ut senare, ska ansökan senast göras den dag då planen löper ut (48 § andra stycket skuldsaneringslagen).

Kan pengarna utmätas?

Utgångspunkten är att utmätning inte får ske för fordringar som uppkommit innan beslutet om skuldsanering (42 § skuldsaneringslagen). Däremot kan beloppet utmätas om du får en fordran som hamnar hos Kronofogden efter beslutet och såldes inte omfattas av skuldsaneringen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (196)
2021-09-30 Har kronofogdemyndigheten möjlighet att utmäta arv?
2021-09-27 Kan jag få bostadstillägg om jag har skuldsanering?
2021-09-14 Skuldsanering - när försvinner anmärkning?
2021-08-24 Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?

Alla besvarade frågor (96475)