Vad händer om man erhåller en gåva under skuldsanering?

2017-04-03 i Skuldsanering
FRÅGA |jag har skuldsanering och en bekant vill ge mig ett gåvobrev på 75000 vad händer för mig då? Får jag behålla pengarna?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du får en sådan gåva kan det vara så att någon av borgenärerna, dvs någon av dem som du hade skulder till, ansöker om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras. (48§ Skuldsaneringslagen) Om varken borgenärerna eller du ansöker om att skuldsaneringen ska ändras så kommer du att kunna behålla pengarna. Om någon av borgenärerna anser att du har betalat för lite och ansöker om ändring så kan din betalningsplan förlängas men den förlängs inte om du själv ansöker om ändring. Du kan läsa mer om skuldsanering på Kronofogdens hemsida HÄR.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Kan banken få betalt ur tredjemanspant för skulder som omfattas av en skuldsanering?

2017-03-25 i Skuldsanering
FRÅGA |hejmin bror har pantförskrivit sin lägenhet för ett lån till mig nu har jag fått skuldsanering på alla mina skulder - inkl. detta lån - men banken kräver honom på HELA skulden - ? kan de göra såOm skulden dömts att ingå i skuldsaneringen - varför kvarstår då fordran till honom som vi ( kanske önskar ) uppfatta det skulle jag bara fortsätta betala enligt skuldsaneringen och "resten" förfalla - eller är det bara den resterande del banken kan kräva min bror på kort sagt ..om det ingår i en skuldsanering - hur kan då skulden vara kvar?Med vänlig hälsning
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga har din bror pantsatt sin lägenhet som säkerhet för en skuld du har till banken. Din skuld till banken ingår i en skuldsanering, men banken kräver att din bror ska betala hela din skuld till banken. Och, du undrar om banken verkligen kan kräva din bror på hela skulden.Jag antar också att din skuldsanering har skett efter den 1 november 2016, för den nya skuldsaneringslagen trädde i kraft då. Svaret ska dock inte bli annorlunda även om din skuldsanering skedde före den nya lagen trädde i kraft.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningNej, banken kan inte kräva din bror på hela skulden. Banken kan bara kräva din bror på betalning ur panten för den del av lånet som är kvar efter skuldsaneringen. Kan banken kräva din bror på betalning för ditt lån?Det är du som har ett lån hos banken, inte din bror. Banken kan då inte kräva att din bror betalar skulden. Vad banken kan kräva är att din brors lägenhet säljs för att täcka ditt lån till banken.Skuldsanering innebär som huvudregel att du befrias från att behöva betala dina skulder (47 § första stycket skuldsaneringslagen).En skuldsanering omfattar dock inte en skuld som säkras med pant, till den del panten täcker skulden (31 § första stycket andra punkten skuldsaneringslagen). Panten ägs emellertid av din bror; inte dig. En sådan pant omfattas inte av undantaget (se rättsfallet NJA 2016 s. 73).I den mån du befrias från lånet till banken kan banken alltså inte kräva din bror på betalning.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med pant och skuldsanering är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Skuldsanering

2016-11-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Finns det fall där man slipper betala skulden och i så fall vilka krav måste man uppfylla för att slippa betala skulden?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en viss möjlighet att helt eller delvis slippa att betala sina skulder genom en skuldsanering, 1 § skuldsaneringslagen. En skuldsanering är ett insolvensrättsligt institut som syftar till att sanera en privatpersons övermäktiga skuldbörda.En skuldsanering pågår under en viss period, normalt i fem år, 34 § skuldsaneringslagen. Under tidsperioden ska gäldenären använda alla sina inkomster - med undantag för det som är absolut nödvändigt – till att betala sina borgenärer, 33 § skuldsaneringslagen. Efter det att perioden löpt ut är gäldenären fri från skuld, trots att hela skulden faktiskt inte är avbetalad,45 § skuldsaneringslagen. Ett beslut om skuldsanering kan dock omprövas i vissa fall, om gäldenären agerat felaktigt genom att t.ex. ha lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenärerna,48 § skuldsaneringslagen.För att skuldsanering ska kunna bli aktuellt krävs det att gäldenären dessförinnan gjort allt som står i dennes makt för att betala sina skulder. Detta innebär att personen ska ha sålt sina tillhörigheter för att försöka betala av sina skulder, ha försökt skaffa sig högre inkomster och ska dessutom själv försökt göra upp med samtliga borgenärer, 9 § skuldsaneringslagen.Om gäldenären trots sina ansträngningar inte kan betala av sina skulder kan gäldenären ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, 11 § skuldsaneringslagen.Skuldsanering är dock underordnat konkurs. En ansökan om skuldsanering förfaller om den skuldsatte försätts i konkurs. En fordringsägare som motsäger en skuldsanering av gäldenären skulle kunna lämna in en konkursansökan för att omintetgöra att en skuldsanering påbörjas, 54 § skuldsaneringslagen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Ansökan om skuldsanering

2016-11-14 i Skuldsanering
FRÅGA |hejsan jag vill veta vad man skriva personligt brev skuldsanering jag vet inte hur man göra och vad man skriva att ble bra kan ni snäll hjälpa mig att skriva ett personligt brev skuldsanering tusan tack
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska inleda med att försöka förklara vad som krävs för en skuldsanering och vad följderna blir. Sedan kommer jag redogöra för svaret på din fråga. Skuldsanering innebär att du, på kronofogdemyndighetens vägnar, får en betalningsplan, oftast på fem år. Betalningsplanen innebär att kronofogdemyndigheten kommit överens med dina borgenärer (de du har skulder till) om ett rimligt belopp för dig att betala tillbaka. Du betalar då av enligt planen det du rimligen kan avvara, och sedan skrivs din skuld av helt. För att du ska kvalificera för en skuldsanering, måste du vara på sådant obestånd och så skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom överskådlig tid, och det är skäligt att du beviljas en skuldsanering med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Kronofogden gör först allt de kan för att utvinna skulden på annat sätt. I och med detta kommer de försöka utmäta så mycket som möjligt av din egendom och på din lön. Om de beslutat om utmätning på din lön minskar dina möjligheter till skuldsanering, då kronofogdemyndigheten gör löneutmätning om de anser det möjligt utan att du placeras under existensminimum och med möjlighet att betala av din skuld. En skuldsanering är alltså något som ges i undantagsfall.Angående din fråga är det så att kronofogden inte baserar ett beslut om skuldsanering på hur väl du formulerar ansökan utan på om du ansöker enligt ett formulär samt uppfyller det jag skrivit ovan. Att spekulera i om du kommer vara berättigad en skuldsanering går tyvärr inte utan mer information. Jag förstår dock helt att det känns som något du kan behöva hjälp med, och hjälp finns att få.Inom ramen för socialtjänsten finns en verksamhetsgren som kallas budget-och skuldrådgivning. Din kommun är skyldig av lag att ha en sådan rådgivare och de kommer hjälpa dig med vägledningen vad rör dina skulder. Du kan komma i kontakt med din kommuns budget-och skuldrådgivare genom att kontakta antingen ditt socialkontor eller kommunens växel. Rådgivaren kan sedan hjälpa dig med om en skuldsanering är aktuellt för dig.Det viktigaste just nu är dock att du ser till att inte ta på dig mer skulder. Om du tar på dig skulder samtidigt som, eller efter, du är i processen om en skuldsanering har dina borgenärer, de du har skulden hos, rätten att neka en skuldsanering. Detta är också något du kommer diskutera med din budget-och skuldrådgivare. Det är också viktigt att du visar att du försöker anpassa dig efter din situation. För att en eventuell skuldsanering ska beviljas, måste du ha gjort dig av med det du skäligen kan och sålt sådan lös egendom du skäligen kan få ersättning att betala av dina skulder med, något som annars kommer kunna utmätas av kronofogdemyndigheten.Med vänliga hälsningar,

Laga kraft skuldsanering

2017-03-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har fått beslut om skuldsanering 8 mars i år, Möjligheten till överklagan skall ha inkommit senast 3veckor efter beslutet alltså 29 mars. Har mitt beslut vunnit laga kraft den 29 eller den 30 mars?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Först presenterar jag lite bakgrund till begreppet laga kraft och dess kontext i skuldsaneringslagen för att sedan besvara din fråga. Precis som du nämner så vinner beslut om skuldsanering laga kraft efter det att tre veckor har förflutit från den dag då beslutet fattades enligt Skuldsaneringslagen 29§. Överklagan ska då ha lämnats in till kronofogden innan beslutet således har vunnit laga kraft. Laga kraft innebär som jag misstänker att du redan känner till att beslutet vinner rättskraft och således inte går att överklaga genom den vanliga vägen via tingsrätten. Finns grund för resning kan ett beslut såklart alltid prövas igen. Din fråga är således ifall beslutet vinner laga kraft den 29e eller 30e mars. Eftersom överklagan ska ha inkommit senast 3 veckor från dagen för beslutet så är sista dagen för att överklagan ska ha kommit in den 29e mars. Den 30e mars vinner beslutet laga kraft och då finns inte längre möjligheten till överklagan. Jag rekommenderar dig däremot att lämna in överklagan tidigare än 29e för att vara på den säkra sidan. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och ifall du behöver ytterligare hjälp kan du fråga något i kommentarsfältet nedan, mejla oss på info@lawline.se eller boka en tid med någon av våra erfarna jurister. Mvh,

Försvinner våra gemensamma skulder vid skuldsanering?

2017-03-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur det blir vid en bodelning när en av parterna har skuldsanering? Tas skulden upp som en gemensam skuld eller är det bara min mans skuld (det är han som har skuldsanering)?Hur skall vi göra?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att var och en av makarna svarar för sina egna skulder, se äktenskapsbalken 1 kapitlet 3 §. Det är lätt att tro att makar har gemensamt skuldansvar eftersom de är gifta men detta finns inte.Om ni har tagit ett gemensamt lån och din man blir beviljad skuldsanering så kommer enbart hans skulder att avskrivas. Detta beror på att beslutet om skuldsanering bara gäller hans skulder och inte dina. Så det kan troligtvis bli så att hans del av skulden avskrivs medan din del består.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ansökan om skuldsanering

2016-11-15 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan !! Min sambo har stora skulder hus Kronofoden och innkasso och skulden är på två miljoner .Han betalar till kronofogden varje månad 12 000 kr ,dom dra från hans lön . Han fyllde i blanketter för skuldsanering och ringde alla inkasso ..Nu han måste skriva stark personligbrev men vet inte hur Han ska börja att skriva ..Vad menar kronofoden med stark personligbrev ? Tack för handen !!!
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kvalificera för en skuldsanering krävs att din sambo, som här är vad man kallar för gäldenär, måste vara så pass skuldsatt att det oavsett utmätningsmöjligheter inte finns en rimlig chans att blir skuldfri under sitt liv. Det här är en lång process och kronofogden beviljar den efter de testa utmäta vad som är möjligt av egendom, banktillgodohavanden, aktier, lön och så vidare först. För att kvalificera för skuldsaneringen så måste ni dels uppfylla det jag skrivit här ovan, samt kunna förmedla detta till kronofogdemyndigheten. De måste få det styrkt att din sambo gjort allt i sin makt för att bli skuldfri, men att det ändå inte kommer lyckas, vilket är vad det personliga brevet är till för. Det finns ingen självklar mall för att skriva ett personligt brev, men det måste innehålla vad jag skrivit ovan. Ett sätt att få hjälp i det här är att kontakta kommunens skuld-och budgetrådgivare som är till för att vägleda i dessa situationer och som kan både hjälpa och råd ge er inför ansökan till kronofogdemyndigheten. Ni når skuld-och budgetrådgivaren genom att kontakta kommunens växel eller socialtjänsten i er kommun. Eftersom det inte går att skriva ett personligt brev bara på informationen jag får ur frågan kan jag tyvärr inte vägleda er mycket mer än såhär, men jag hoppas ni fått lite vägledning i vad som i vart fall ska innefattas i brevet. Med vänlig hälsning,

Om skuldsanering och utmätning för sambos

2016-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Jag har stora skulder runt 1.000.000:- och överväger att ansöka om skuldsanering. Jag är sambo och vi har en bostadsrätt. Jag har tre barn, ett gemensamt med min sambo och två delad vårdnad dvs varannan vecka. Hur påverkas boendet? Får vi behålla det? Jag bor i Stockholm så få ett annat boende är uteslutet i min situation.Hon är inte skuldsatt utan bara jag.Vad finns för möjligheter?
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar nedan har jag besvarat din fråga både utifrån hur det ligger till vid förhållandet kring skuldsanering och vad som gäller för utmätning av er egendom.Huvudsakligen är det så att det som är din skuld, är din skuld. Sambon ska således inte behöva ”drabbas” av din skuldsättning och ingen utmätning på hennes lön kan ske. Dock finns det andra saker som händer. Det som finns i er bostad, anser kronofogden vara ditt och kommer kunna försöka utmäta det i och med din skuld, alternativt i den inledande processen till en skuldsanering. Det betyder att allt som inte tillhör de grundläggande behoven (sängar, kläder osv.) och som kan säljas med ett överskott, kan Kronofogden utmäta. Ett sätt att undvika detta är om din sambo kan, med kvitto eller något liknande, visa på att det var hon som införskaffade egendomen och att den var menad att vara hennes. Vidare ser kronofogden på er ekonomiska förmåga gemensamt och inte bara på din, när ni bor som sambos. Det här får som resultat att när Kronofogden annars utmäter lön och då inte tar ut mer än att du ska kunna försörja dig själv och din familj, gör de nu bedömningen över hur mycket de kan utmäta på din lön i förhållande till hur mycket av de grundläggande behoven som kan tillgodoräknas ur hennes. Angående frågan om bostadsrätten ska jag säga att Kronofogdemyndigheten ser väldigt restriktivt på att kräva att bostäder säljs för utmätning av skulder. Om det finns annan egendom som kan säljas och att ni exempelvis kan enas om en avbetalningsplan där lön utmäts föredrar de detta alternativ istället. Sen är det så att en bostadsrätt har ett värde som kan vara relevant för bedömning av om du kvalificerar för en skuldsanering. För att du ska kvalificera, måste du vara på sådant obestånd och så skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom överskådlig tid, och det är skäligt att du beviljas en skuldsanering med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Detta kan innebära att de anser att du har möjlighet att sälja bostadsrätten och köpa en billigare, alternativt flytta in i en hyresrätt istället. Som du säger är bostadsläget inte det mest givmilda i Stockholm, vilket fogden har översyn med, men ändå kan avslå din ansökan på. Hänsyn tas till att du ska kunna ha din familj boendes hos dig.Slutligen vill jag tillägga att det inom ramen för socialtjänsten finns en verksamhetsgren som kallas budget-och skuldrådgivning. Din kommun är skyldig av lag att ha en sådan rådgivare och de kommer hjälpa dig med vägledningen vad rör dina skulder. Du kan komma i kontakt med din kommuns budget-och skuldrådgivare genom att kontakta antingen ditt socialkontor eller kommunens växel. Det viktigaste just nu är dock att du ser till att inte ta på dig mer skulder. Om du tar på dig skulder samtidigt som, eller efter, du är i processen om en skuldsanering har dina borgenärer, de du har skulden hos, rätten att neka en skuldsanering. Detta är också något du kommer diskutera med din budget-och skuldrådgivare. Det är också viktigt att du visar att du försöker anpassa dig efter din situation. För att en eventuell skuldsanering ska beviljas, måste du ha gjort dig av med det du skäligen kan och sålt sådan lös egendom du skäligen kan få ersättning att betala av dina skulder med, något som annars kommer kunna utmätas av kronofogdemyndigheten.Jag önskar dig lycka till och hoppas du fått svar på dina funderingar. Med vänlig hälsning,