Är det befogat att KFM tittar på makes bankkonto vid sökande om skuldsanering?

2018-05-08 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej!Min make ska ansöka om skuldsanering. Vi såg på ansökan att jag skulle fylla i hur mycket jag har i mina bankkonton. Måste jag uppger det? Har kronofogden rätt att få reda på mina sparande pengar på mina egna bankkonton. Har kronofogden rätt att ta mina pengar på min bankkonton? .Tack på förhand.
SVAR

Hejsan!

Tillämplig lag för skuldsanering är: Skuldsaneringslag.

Kronofogdemyndigheten verkställer lagen genom deras föreskrifter och därför är det viktigt att deras agerande är inom ramen för vad lagen föreskriver. För att bli beviljad skuldsanering behöver en person bli godkänd på en rad saker och blir därmed föremål för en extensiv och djupgående kontroll över dennes förhållanden. 9§ stadgar att "skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden". Det innebär att Kronofogden ska göra en grundlig granskning på sökandes personliga och ekonomiska förhållanden.

Eftersom du är maken till sökanden har ni delad ekonomi och din ekonomi spelar således en roll i sökandens "personliga och ekonomiska förhållanden" enligt 9§. Åtgärden kan vara betydelsefull för att säkra att ni inte har flyttat pengar från hans konto till ditt. Kronofogden, för att kunna driva verksamheten som skuldsanering innebär, på ett rättssäkert sätt, har sålunda en befogenhet att kräva ut ditt bankkonto.

Jag hoppas jag har kunnat besvara din fråga. Med vänlig hälsning!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93199)