Omprövning av beslut om skuldsanering

2018-06-19 i Skuldsanering
FRÅGA
Har skuldsanering och ska få ärva. Dock ej mer än 20 000. Har ej haft så jag kan betala utan ligger lite under existensminimum.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte riktigt vad du vill veta, men jag antar att det du undrar är om skuldsaneringsbeslutet kommer att omprövas och om beloppet i din betalningsplan kommer att ändras.

Det belopp man ska betala enligt betalningsplanen när man beviljats skuldsanering baseras på alla ens tillgångar och inkomster. Har man fått ärva en summa pengar kan detta påverka hur mycket man ska betala. Man har dock alltid rätt till ett förbehållsbelopp, eller som det ofta kallas, "existensminimum".

Det som händer när man slutar att betala enligt betalningsplanen är att Kronofogdemyndigheten meddelar både den betalningsskyldige och borgenärerna om att det har skett en avvikelse med betalningen. Borgenärerna kan då begära att skuldsaneringen ska ändras eller upphävas, vilket betyder att man riskerar att få betala mer pengar eller att beslutet om skuldsanering upphävs och att man då får betala hela skulderna. För att beslutet om skuldsanering ska ändras eller upphävas måste man dock ha struntat i att betala under en sammanhängande tid. Om man någon eller några enstaka gånger inte betalar rätt belopp t.ex. därför att man inte kan betala så mycket, kommer inte betalningsplanen att ändras och beslutet om skuldsanering kommer inte att upphävas.

Beloppet som ska betalas enligt betalningsplanen kan också höjas om ens ekonomiska förutsättningar har blivit väsentligen förbättrade, eller sänkas om de ekonomiska förutsättningarna har väsentligen försämrats. Det är väldigt tveksamt om den summa som du nu ska få ärva kommer att förändra din ekonomiska situation på ett sådant väsentligt sätt att beloppet som du ska betala kommer att höjas. Eftersom jag vet väldigt lite om omständigheterna i ditt fall kan jag dock inte säga något med säkerhet.

Bestämmelserna om ändringar och omprövning av ett skuldsaneringsbeslut finns i skuldsaneringslagen 48-49 §.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80667)