Vilka är villkoren för att bli beviljad skuldsanering?

2018-04-30 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej.Jag är en spelmissbrukare som spelat bort över 950000 kr varav 658000 kr som jag skulle betala in till skatteverket för en vinst på bostadsrätt.Har nu sökt hjälp för mitt missbruk men är nu hos fogden.Finns det någon möjlighet att jag kommer att kunna få skuldsanering efter 5 år? Väldigt tacksam för svar mår väldigt dåligt just nu
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkoren som måste vara uppfyllda för att bli beviljad skuldsanering

En skuldsanering innebär att du betalar en del av skulderna du har under några år. Resterande skulder slipper du betala. Det finns dock några villkor som du måste uppfylla för att få din ansökan om skuldsanering beviljad:

1. Dina skulder är så pass stora att du inte på något sätt kan betala dessa på många år.
2. Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Här beaktas hur dessa skulder uppkommit, hur gamla skulderna är, vilka ansträngningar du har gjort för att betala skulderna m.m.
3. Du bor i Sverige, arbetar i Sverige eller har dina skulder i Sverige.
4. För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
5. Du får inte ha ett näringsförbud i dag.

Finns det någon möjlighet för dig att bli skuldfri om fem år?

Det är Kronofogdemyndigheten som utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering efter att du ansöker om det. Gör Kronofogdemyndigheten bedömningen att dina skulder omöjligt kommer att kunna betalas tillbaka på många år och att en skuldsanering är rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden, är chansen stor att du blir beviljad skuldsanering.

Det framgår inte riktigt av frågan om dessa skulder uppstod nyligen eller om de är gamla. Om jag utgår från att dessa skulder är nya, skulle det kunna medföra att du får avslag på din ansökan. Detta då Kronofogdemyndigheten i sin bedömning bland annat tittar på vilka ansträngningar du gjort för att betala tillbaka skulderna. Kom ihåg att en skuldsanering ska ses som en "sista utväg", något som Kronofogdemyndigheten kommer beakta i sin bedömning av din ansökan.

Vad bör du göra nu?

Eftersom jag inte vet så mycket mer om din situation är mitt råd till dig att se om du uppfyller kraven för skuldsanering och agera utefter det. Anser du att du uppfyller kraven så tycker jag att du ska prova att ansöka om en skuldsanering. Tänk på att Kronofogdemyndigheten gör en individuell bedömning i varje enskilt fall där de beaktar många olika omständigheter. Det går därför inte med säkerhet bedöma om din ansökan kommer att beviljas eller inte.

Om du har ytterligare frågor angående skuldsanering eller i övrigt behöver råd och hjälp kan du vända dig Kronofogdemyndighetens kundservice som du hittar HÄR.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93199)