Kan skulder utgöra hinder för mitt svenska medborgarskap?

2018-09-23 i Skuld
FRÅGA |Hej, Jag har för avsikt att ansöka om svenskt medborgarskap nästa år vid januari då jag uppfyller hemvisttidskravet. En sak som har gjort mig orolig är dock detta med skötsamhet. Jag har under två tillfällen haft mobilabonnemang fakturor som har gått vidare till kronofogden. Dessa betaldes samma dag som jag fick kravet och berodde på att jag inte bor i den adressen jag är folkbokförd och både orginalfakuran samt inkassokravet hamnade mellan stolarna. Skulderna rör sig om sammanlagt 2000kr. De medförde inga betalningsmärken och har fortfarande hög kreditvärdering. Jag undrar ändå om detta kan bli ett hinder för mig?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tänker går igenom lagen specifikt för att visa vilka punkter som måste vara uppfyllda för ett svenskt medborgarskap.I 11 § Lag 2001:82 om svensk medborgarskap står följande:11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har1. styrkt sin identitet,2. fyllt arton år,3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,4. hemvist här i landeta) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:722).Dessa ovanstående punkter måste vara uppfyllda. Din fråga är om den femte punkten kan anses vara uppfylld. Har du och förväntas du ha ett hederligt levnadssätt? I bedömningen av hederligheten i ditt levnadssätt beaktas främst eventuell tidigare brottslighet. Skulder kan även beaktas men det beror helt på skuldens storlek och hur lång tid det gått sedan förfallodatum. Oavsett om kraven i 11 § är uppfyllda eller inte, får du ändå bli svensk medborgare om något av kraven i 12 § är uppfyllda:Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får, om inte annat följer av andra stycket, sökanden ändå naturaliseras, om1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare,2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller3. det annars finns särskilda skäl till det.Slutligen: om kraven i 12 § inte är uppfyllda, faller vi alltså tillbaka till 11 § och då återstår frågan om skuldens betydelse för ditt svenska medborgarskap. Min bedömning är att det rör sig om en mindre skuld och denna kommer sannolikt inte att påverka dina möjligheter. Att du inte har några betalningsanmärkningar och att du fortfarande har hög kreditvärdering är även det goda indikationer./Vänligen,

Återbetalning till dödsbo - kan även maken krävas på skulden?

2018-09-08 i Skuld
FRÅGA |Om det blir återbetalningskrav till ett dödsbo på grund av att en av arvingarna har tagit ut pengarna som fanns. Hur går det då till ?krävs även min fru på det fast hon inte är arvinge?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ett dödsbo räknas som en juridisk person och i och med ditt återbetalningskrav har dödsboet en fordran på dig. Denna är du skyldig att betala, men inte din fru. Vardera make ansvarar endast för sina egna skulder, 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du undra något annat är du mer än välkommen att höra av dig igen!Vänligen

Vilket betalas först, inteckningslån eller begravningskostnader?

2018-08-15 i Skuld
FRÅGA |Vilket går först inteckningslån eller begravningskostnader? Hej min pappa avled för några månader sedan svårt skuldsatt. Det framkom att han vid sin död ägde en fastighet som var fullt belånad (sk inteckningslån där banken lånar ut pengar för fastighetsköpet och där fastigheten står som säkerhet för att banken ska vara garanterad att få sina pengar tillbaka) Vad jag vet och enligt en jurist jag pratat med så går inteckningslån före begravningskostnader. Det ät det enda som går före begravningskostnader. Allt annat kommer efter. Stämmer detta?
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar din pappas bortgång och ska göra mitt bästa för att besvara din fråga. Snabbt svarDet enkla svaret är att det stämmer att bankens inteckning går före begravningskostnaderna. Dock finns det en annan möjlighet för dig att få pengar till begravningen, se nedan.BegreppFordran - om någon är skyldig dig pengar så har du en fordring hos den personen med motsvarande belopp. Exempel: A är skyldig B 1000 kr. A har en skuld hos B på 1000kr och B har en fordran hos A på 1000kr.Tillämplig lagDet finns ingen lagregel som bestämmer vilka fordringar som ska prioriteras i ett dödsbo om tillgångarna inte räcker till både begravning och skulder. Det som dock händer när ett dödsbo inte kan betala skulderna är att dödsboet hamnar i konkurs. Vid en konkurs så finns det regler i vilken ordning olika skulder ska betalas, reglerna finns i Förmånsrättslagen.Vilket ska betalas först, inteckningslånet eller begravningskostnaderna?Om allmän förmånsrätt och oprioriterade fordringarBegravningskostnader räknas som en skuld i dödsboet och de har en allmän förmånsrätt. Det betyder att de ska betalas före många andra skulder som inte har en förmånsrätt (oprioriterade fordringar), 10 § Förmånsrättslagen. Exempel på oprioriterade fordringar är hyra till hyresvärd, skatt eller fordring för utförd tjänst.Om särskild förmånsrättDet finns även skulder med särskild förmånsrätt som ska betagas före fordringar med allmän förmånsrätt. En skuld har särskild förmånsrätt om den har säkerhet i en egendom. Exempel på en sådan fordring är ert fall där banken har säkerhet i fastigheten i form av inteckning, 6 § Förmånsrättslagen. Banken kommer få betalt ur pengarna från fastighetens försäljning. Det finns fler fordringar med förmånsrätt, exempelvis panträtt på registrerade värdepapper. Det är alltså korrekt att bankens inteckning tillhör den formen av fordring som går före begravningskostnaderna i ert fall.Ordningen skulderna ska betalas är följande:Särskild förmånsrätt (inteckningslånet)Allmän förmånsrätt (begravningskostnaderna)Oprioriterade fordringar ("vanliga" skulder)UndantagOm banken har inteckning för fastighetens hela värde men fastigheten av någon anledning säljs för mer än inteckningen så tillfaller inte överskottet banken utan dödsboet. På samma sätt kan inte banken ta av annan egendom i dödsboet före begravningskostnaderna betalts om fastigheten säljer för mindre än inteckningen. Detta med anledning av att bankens inteckning är strikt kopplad till fastigheten medan begravningskostnaderna kommer betalas av all egendom som är kvar i dödsboet.RådEftersom du beskriver att din pappa var svårt skuldsatt så antar jag att det inte kommer finnas tillräckligt med pengar kvar till begravningskostnaderna efter att banken sålt fastigheten. Jag råder dig därför att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravning. Ansökan görs hos din kommuns socialkontor, kontakta socialtjänsten för att få information om hur du gör ansökan i din kommun. Om bistånd kommer ges eller inte styrs av dödsboets tillgångar på dödsdagen samt om det inkommit inkomster efter dödsdagen. Mer information kan du finna på denna sidan. Förberedelser för biståndsansökningen, bra om den som har hand om boet tänker på att: göra en uppskattning av tillgångarna för att se om de räcker till begravningskostnaderna Inte betala några mer räkningar innan du kontaktat socialkontoret Kontakta socialkontoret innan du beställer begravningen Säg upp autogiro och stående överföringar hos banken om det finns så räkningar inte betalas automatisktHoppas jag svarat på din fråga! Men om du fortfarande undrar något är du välkommen att ställa en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Hur ska jag få min deposition tillbaka?

2018-07-31 i Skuld
FRÅGA |Har betalat depo på 17820:- krHus ägaren har besiktat huset och jag har lämnat nyckel åter , han besiktafe utan anmärkning. Nu till problemet : han vägrar betala tillbaka min depo,han har även ett nytt avtal med en kvinna från 1/8-18 Har detta skriftligt. I telefon säger han att jag skall få pengar senast 31/7-18 vilket ej har skett. Sedan på sms när han var alkohol påverkad så skrev han att jag inte får pengarna förrän 19/9-18. Står klart och tydligt i avtalet : depositionen återfås efter utflytt och besiktning. Detta är alltså gjort samtliga nycklar lämnade åxå. Men inga pengar. Hur skall jag göra nu? Har alla sms och avtal sparade såklart
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att husägaren inte har gett dig depositionen tillbaka innebär att han har en skuld till dig. Eftersom du har flyttat ut och besiktning har skett har du rätt att få depositionen tillbaka, så länge husägaren inte har en avtalsrättsligt giltig anledning att behålla den. Baserat på din fråga verkar någon sådan anledning inte finnas. För att få hjälp med att få depositionen tillbaka kan du kontakta kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogden skickar då ett föreläggande till husägaren, som kan agera på tre olika sätt. Antingen betalar han direkt, bestrider skulden eller inte svarar alls. Om skulden bestrids kan du välja att ta tvisten vidare till domstol. Väljer husägaren istället att inte svara meddelar kronofogden ett utslag, vilket innebär att de börjar driva in skulden han har till dig. Observera att en ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Skulle tvisten gå vidare till domstol tillkommer en kostnad på 900 kr. Att driva in skulden efter ett utslag kostar ytterligare 600 kr, men dessa kommer kronofogden försöka att så långt som möjligt ta från husägaren. Här hittar du ansökan om betalningsföreläggande samt mer information. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du varmt välkommen att boka tid hos våra erfarna jurister på Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Hyresgäst vägrar lämna tillbaka nyckel och betalar inte hyran

2018-09-17 i Skuld
FRÅGA |Min dotter har hyrt ut sin bostadsrätt (kontrakt 1 år) men ska nu sälja den. Hyresgästen har under hyrestiden ständigt slarvat med hyresbetalningen och nu efter regelmässig uppsägning enl hyreskontraktet (signerat av båda parter) har han trots otaliga påminnelser inte betalat senaste hyresskulden inkl deposition. Vi har gjort alla försök att få kontakt (han har flyttat ut ok) men han behåller nyckeln till bostaden. Läget känns hopplöst trots att vi har nämnt "rättsliga åtgärder" som han svarat via sms "hotar ni mig". Hur ska vi göra, hur kan vihitta en lösning på denna situation?Med vänlig hälsning -
Soroosh Parsa |Hot om rättsliga åtgärder utgör inte ett olaga hot, utan snarare lagligt påtryckningsmedel som får användas av den som försöker driva in en skuld. Ni kan alltså lugnt bortse från den f.d. hyresgästens uttalanden i detta hänseende. Som ytterligare påtryckningsmedel bör ni berätta för honom att ni avser polisanmäla honom för olovligt förfogande om han vägrar lämna tillbaka nyckeln till bostaden. Hans agerande, att behålla nyckeln, är brottsligt och kan resultera i böter eller fängelse (10 kap. 4 § brottsbalken). Lämnar han inte tillbaka nyckeln, bör ni polisanmäla honom.Jag förstår att det kan kännas hopplöst för er. Av den anledningen kan det vara bra att låta en jurist försöka driva in hyresskulden åt er innan ni tar det till domstol via t.ex. kravbrev. Det lär påminna personen om allvaret.Ni kan även ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden till en kostnad på 300 kr. Om han bestrider kravet så kan kronofogden inte göra något utan hänvisar er till domstol. Om ni med stöd av avtal kan styrka att han inte har betalat sin hyra, så är det vår rekommendation att ni struntar i kronofogden och ansöker om stämning om det står klart att han inte kommer betala. Om skulden understiger 22 500 kr så kostar en ansökan om stämning 900 kr.Det kan vara möjligt för er att sälja skulden till ett inkassobolag. Dessa köper normalt inte småskulder av privatpersoner, men det kan vara värt att undersöka. Räkna med att inkassbolaget sannolikt inte kommer köpa skulden för mer än hälften av dess värde.Jag rekommenderar att ni låter vår juristbyrå hjälpa er med att driva in skulden och eventuell ansöka om stämning i domstol. Hör av dig så kan vi prata närmare om pris och uppdrag. Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Min kompis har lånat pengar av mig och vi har ett skriftligt avtal - räcker det för att ta hjälp av Kronofogden om personen inte betalar tillbaka?

2018-08-29 i Skuld
FRÅGA |Hejsan! Min kompis fick låna x antal kronor av mig och han gick med på att skriva under ett papper som jag själv gjorde där det står bådas namn samt personnummer. Där står hur mycket pengar han har lånat och hur mycket räntan är. Där är även skrivet återbetalningsdatum, beskrivning om hur pengarna ska komma tillbaka till mig och mina bankuppgifter.Både jag och han skrev under pappret där jag skrivit "Långivarens underskrift" och även "Låntagarens underskrift" Samt datum när det är underskrivet.Jag har även bild på personen när han skriver under.Min fråga är då, räcker detta för att det ska vara ett bindande avtal? Om personen inte betalar tillbaka i tid, kan jag då anmäla detta till kronfogden så att de sköter det?Mvh"
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns faktiskt inget formkrav för ett låneavtal mellan privatpersoner, så ni hade ett juridiskt bindande avtal redan när ni kom överens om alla de här detaljerna muntligt. Det är dock väldigt bra att du har ett skriftligt avtal som är så pass detaljerat som ert verkar vara. Det skriftliga avtalet kommer nämligen vara det bästa beviset du har för att visa att din kompis har lånat pengar av dig. Betalar kompisen inte enligt avtal? Du kan då få hjälp av KronofogdemyndighetenSkulle det vara så att din kompis inte följer de villkor ni har skrivit ner i avtalet om återbetalning, så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och söka om så kallat betalningsföreläggande. För att göra det skickar du in en blankett till KFM där du anger hur mycket din kompis är skyldig dig och grunden för skulden (alltså ert avtal). Då kommer KFM skicka ett meddelande till kompisen om att du kräver tillbaka pengarna. Förhoppningsvis kommer han då att betala dig direkt. Om han inte betalar och inte heller svarar KFM kommer de meddela ett så kallat utslag. Utslaget kan verkställas och det betyder helt enkelt att KFM börjar driva in skulden. Invänder kompisen kan det gå till domstol – då är avtalet ett viktigt bevisKompisen kan också invända mot ditt krav på återbetalning och han kan invända mot utslaget. Då får du välja om du vill att KFM ska skicka vidare ärendet till domstol. Domstolen får i så fall i uppgift att bedöma om din kompis är skyldig dig pengar och i så fall förpliktiga honom att betala tillbaka. Skulle din kompis motsätta sig skulden och ni hamnar i den här situationen kommer ditt skrivna avtal vara ett väldigt viktigt bevismaterial som kan hjälpa dig att vinna tvisten.Sammanfattningsvis är alltså ert avtal om lånet giltigt och ditt skriftliga avtal är ett jätteviktigt bevismaterial om det skulle vara så att din kompis inte betalar tillbaka pengarna och dessutom invänder och säger att det inte finns någon skuld. Betalar din kompis inte enligt avtalet rekommenderar jag dig att först höra av dig till honom med ett eget, tydligt krav på återbetalning. Berätta att du kan gå vidare till KFM om han inte följer avtalet. Funkar inte det kan du ansöka om betalningsföreläggande. Förhoppningsvis invänder inte kompisen då, utan betalar tillbaka pengarna direkt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att du dessutom känner att du har koll på vad du kan göra om din kompis inte skulle betala tillbaka pengarna enligt er betalningsplan. Funderar du på något mer finns mycket information på Kronofogdemyndighetens sida om att få betalt och du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Få tillbaka utlånade pengar

2018-08-04 i Skuld
FRÅGA |Om någon är skyldig mig flera tusen kronor som jag enligt muntligt avtal skulle få tillbaka direkt när denna fått jobb, men nu 1 år senare har jag fortfarande inte fått tillbaka mina pengar, hur går man vidare med det och kan man göra något åt det nu i efterhand?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du har lånat ut pengar till en person har du en fordran gentemot den personen. Om du inte får betalt efter överenskommen tid eller vid begäran så har du möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. För att ansöka om betalningsföreläggande fyller du i blanketten "Ansökan om betalningsföreläggande" som finns på Kronofogdens hemsida. I ansökan ska bland annat ditt krav, och grunden för det, anges så tydligt att den du anser är skyldig dig pengar tydligt kan förstå vad du menar. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan.När du har skickat in din ansökan så skickar kronofogden ett brev till den som du vill få betalt av. Beroende på hur den personen agerar kan olika saker ske. Antingen betalar personen skulden till dig och ärendet är då avslutat. Personen kan också svara Kronofogden att denne bestrider skulden. Om det sker får du välja om du vill ta ärendet vidare till domstol eller inte. Vad som även kan ske är att personen inte svarar på Kronofogdens brev, vilket gör att Kronofogden kan meddela ett utslag och börja driva in skulden. Min rekommendation är att du först och främst kontaktar personen och meddelar att du vill få tillbaka dina utlånade pengar. Om det inte fungerar tycker jag att du ska läsa mer om betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida. Där hittar du även blanketten som ska fyllas i om du vill ansöka om ett betalningsföreläggande. Du har möjlighet att kräva in skulden i 10 år innan fordran preskriberas. Den tiden kan dock förlängas. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vem ska betala en omyndig persons böter och skadestånd, och vad händer om de inte betalas?

2018-07-25 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor. Fråga 1. Om en ungdom mellan 15 och 18 år begår ett brott och blir dömd att betala till brottsofferfonden och böter eller skadestånd men inte betalar det, vad händer då? Står fakturan på barnet? lämnas det till kronofogdemyndigheten? Får barnet en betalningsanmärkning? Fråga 2. Om socialtjänsten gör bedömningen att den unge inte är lämplig att utföra ungdomstjänst eller om den unge döms till ungdomstjänst men inte utför den och socialtjänsten återrapporterar till åklagarmyndigheten och den nya påföljden blir dagsböter i stället kan det då innebära att den unge i princip inte behöver betala något alls då denne inte har någon inkomst?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dina frågor som att du undrar vad som händer när en omyndig person blir dömd till böter, och denne inte kan betala. Din andra fråga utmynnar i en undran om den unge kommer undan att betala en bot på grund av brist på inkomst, vilket jag kommer att väva in i mitt svar på din första fråga, eftersom den handlar om lite samma sak. Vem ska betala den unges böter?Det är den person som blivit dömd som ska betala boten eller skadeståndet. Den unges föräldrar kan givetvis gå in och betala boten åt dem, men om de inte har medlen eller inte vill betala kommer den unge att få en skuld om hen inte själv kan betala.Kan den unge få en betalningsanmärkning?Om boten eller skadeståndet inte betalas kommer skulden tillslut att registreras hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Det är dock inte KFM som skapar betalningsanmärkningar. Detta görs av privata företag som samlar in uppgifter om obetalda skulder, bland annat från KFM. Andra personer kan sedan begära kreditupplysningar hos de här företagen. När någon gör en kreditupplysning syns betalningsanmärkningen. Det är alltså fullt möjligt att barnet kan få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning försvinner normalt tre år efter att skulden registrerats hos bolaget. Med det sagt så hämtar företagen uppgifter regelbundet, och om en skuld förblir obetald är det möjligt att en ny betalningsanmärkning skapas. Precis som din fråga antyder är det problematiskt när omyndiga personer utan inkomst döms till böter de inte kan betala. Ungdomstjänst används som ett alternativ till böter, eftersom det gör att den unge inte behöver ha en skuld som följer med dem upp i deras vuxna liv. Är det dock, som i ditt fall, så att ungdomstjänst inte bedöms vara lämpligt döms istället böter ut. Oavsett vad så är det inte så att en bötesskuld bara försvinner. En betalningsanmärkning kan göra det, men skulden kommer att vara fortsatt registrerad hos Kronofogdemyndigheten om den inte betalas. Hur lång tid har man på sig att driva in skulder för böter och skadestånd?Obetalda böter är en skuld till staten, och dessa preskriberas normalt efter 5 år. Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att staten ställer krav på den dömde att denne ska betala. Så en sådan skuld kan kvarstå i princip hur länge som helst, under förutsättning att betalningskrav utlämnas med mindre än 5 års mellanrum. Gällande skadestånd är det en skuld som den dömde har till den målsägande. Den skulden registreras också hos Kronofogden, men har en preskriptionstid på 10 år från dess att brottet begicks (Preskriptionslagen 2-3 §§). Då är det istället den som blivit berättigad att få ett skadestånd som måste avbryta preskriptionstiden genom att framställa ett betalningskrav. Den som skulden ska betalas till kallas borgenär. Kronofogden kan driva in skulder om borgenären begär det. Borgenären får då ansöka om verkställighet hos KFM, och om ansökan beviljas försöker KFM driva in skulden åt borgenären genom att till exempel utmäta föremål hos den dömde som kan säljas för att betala skulden. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,