Vad händer med ett gemensamt banklån om en av makarna avlider?

2021-04-24 i Skuld
FRÅGA
HejJag skrev över mitt fritidshus till min fru som enskild egendom. Allt är registrerat hos Lantmäteriet och skatteverket. Vi har fortfarande ett gemensamt banklån i fastigheten. Vad händer med min del av skulden om jag avlider. Enligt testamentet ärver vi varandra.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makar ärver inte varandras skulder

När en person avlider, övergår alla skulder och tillgångar till det så kallade dödsboet. Dödsboet ses som en juridisk person och kan därför förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Dödsboet upphör när eventuella tillgångar har skiftats mellan arvingarna. Om du skulle avlida så kommer din del av banklånet tas över av dödsboet. Tillgångarna i dödsboet är tänkt att täcka skulderna. Skulle skulderna överstiga tillgångarna kommer det att bli aktuellt att försätta dödsboet i konkurs. Din fru kommer alltså aldrig att ärva dina skulder.

Har man ett gemensamt banklån är man solidariskt betalningsansvarig

Däremot är man solidariskt betalningsansvarig när man har ett gemensamt banklån. Detta innebär att banken kan kräva hela summan av en av låntagarna. Den person som fått betala hela lånet, har då regressrätt mot den andre låntagaren (Se 1 kap. 2 § Skuldebrevslagen). Att ha regressrätt innebär att man har rätt att återkräva vad man har lagt ut för den andres räkning, i detta fall 50 % av lånet. När en av låntagarna avlider, brukar oftast banken kräva hela lånet av dödsboet. Dödsboet kan sedan i sin tur rikta en regresstalan mot den efterlevande. Banken skulle också kunna om det exempelvis saknas tillgångar i dödsboet, kräva hela fordran av den efterlevande. Omvänt blir då att den efterlevande, kan kräva hälften av lånet av dödsboet. Beroende på vad banken är villig att gå med på, kan lånet också förflyttas till någon annan, exempelvis att den efterlevande maken tar över hela lånet.

Sammanfattningsvis kommer alltså din del av skulden gå över till dödsboet. Banken kan sedan kräva antingen dig eller din fru på hela summan. Dödsboet och din fru får sedan internt kräva betalning av varandra genom ett regressanspråk. Beroende på vad banken säger, kan också lånet tas över till sin helhet av din fru.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?