Vad kan man göra om man inte får utlånade pengar tillbaka?

2021-05-15 i Skuld
FRÅGA
Jag har lånat ut pengar till en granne. Nu vill han inte betala tillbaka.jag har bank och swicha som bevis va som har gott in och ut. Ringde kronofogden idag .Han har 600000 tusen i skuld där! Hur gör jag enklast för att få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns i huvudsak två alternativa tillvägagångssätt, vilka kommer att beskrivas nedan.

Ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden
Det är möjligt att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. De två förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna ansöka om ett sådant föreläggande är dels att skulden avser pengar, dels att den är förfallen till betalning. Kronofogden skickar då ett föreläggande till den betalningsskyldige som får ta ställning till betalningskravet. Om mottagaren inte invänder mot betalningen kan kronofogden meddela ett beslut om att personen ska betala den aktuella skulden, kronofogden kan då även verkställa beslutet dvs. driva in skulden. Om mottagaren av föreläggandet istället invänder mot betalningskravet är kronofogden förhindrad att meddela ett beslut om betalningsskyldigheten. Kronofogden kan isåfall överlämna ärendet till en domstol.

Ansöka om stämning hos tingsrätten
Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. I de fall parterna inte kan lösa tvisten själva kan domstolen besluta i frågan. En tvist om betalning är ett exempel på en sådan fråga som domstolen kan avgöra. Som nämnt ovan kan kronofogden överlämna ett ärende till domstolen om mottagaren av ett föreläggande invänder mot betalningen. I annat fall inleds tvistemålet med att en av parterna skickar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Vilket av ovanstående två förfaringssätt som man ska välja beror på den andra personens inställning till betalningen. Om den andra personen anser att betalningskravet är korrekt är det enklast att vända sig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande, men om den andra personen menar att betalningskravet är felaktigt behöver man vända sig till tingsrätten eftersom det i ett sådant fall föreligger en tvist.

Sammanfattning
Det är svårt att ge ett konkret svar då det inte framgår av din fråga varför din granne inte vill betala. Om det exempelvis är så att han inte vill betala på grund av ekonomiska svårigheter eller om han kanske vill skjuta upp betalningen så är det lämpligast att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden eftersom det inte föreligger någon tvist om själva betalningsskyldigheten. Är det istället så att han inte vill betala för att han inte anser att han är skyldig dig några pengar så föreligger en tvist och då behöver du ansöka om stämning hos tingsrätten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (517)
2021-10-31 Gåvobrev och överlåtelseförbud
2021-10-28 Kan en borgenär kräva att skulden regleras innan förfallodagen?
2021-10-27 Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar som jag lånat ut?
2021-10-20 Gåva eller lån?

Alla besvarade frågor (97337)