Avskriva skuld

2021-05-27 i Skuld
FRÅGA
Har skulder hos kronofogden på över 600000 kr som är 10 år gamla vill få dessa avskrivna men blir nekat detta och ingen fryst ränta får jag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga

Generellt finns det 3 sätt att få en skuld avskriven (1) skulden preskriberas (2) du kommer överens med borgenären (3) skuldsanering.

Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. En skuld preskriberas efter 10 år om det inte skett preskriptionsavbrott 2 § Preskriptionslagen . Preskriptionen avbryts genom att (1) du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, (2) du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller (3) borgenären väcker talan mot dig vid tex domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla dagen för avbrottet 5 § Preskriptionslagen.

Du kan också försöka komma överens med borgenären, dvs. den som är skyldig dig pengar. Det är sällan som man helt efterskänker en skuld, men du skulle kunna komma överens om en avbetalningsplan. Sista utvägen är skuldsanering som finns reglerad i skuldsaneringslagen. Det innebär i korthet att den skuldsatta lever under existensminimum under en viss tid, och på så vis betalar sin skuld.

Anledningen till varför du blir nekad kan bero på att en ny period har löpt från skuldens uppkomst, och då är skulden alltså inte preskriberad, det som återstår är isf. skuldsanering eller överenskommelse med borgenären.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (501)
2021-06-08 Måste jag svara på delgivningskvittot vid betalningsföreläggande om jag har betalat skulden?
2021-05-27 Är det möjligt att överlåta en skuld till ny gäldenär?
2021-05-27 Avskriva skuld
2021-05-25 Vad innebär 19 kap. 11 § 2st. ÄB?

Alla besvarade frågor (93179)