Är skuldebrev bindande utan gäldenärens påskrift?

2021-04-29 i Skuld
FRÅGA
Om gäldenären undviker skriva på skuldebrev på genomförd transaktioner, är skuldebrevet bindande ändå?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du syftar på att gäldenären aldrig skrivit på skuldbrevet finns det inget bindande skuldbrev som utgångspunkt , och blir svårt att hävda för dig som borgenär utan skriftligt bevis.

Om du istället menar att gäldenären inte skrivit på att en delbetalning skett så finns det inget krav på det utan det förutsetts att delbetalningar enligt plan i skuldebrevet skett utan kvitto, 16 §. skuldebrevslagen. Gäldenären kan kräva att det lämnas påskrift på skuldebrevet att avbetalning skett, 21 § 2 st. Gäldenären är inte heller skyldig att betala av det om inte borgenären ger tillbaka eller förstör skuldebrevet, 21 § 1 st SkbrL.

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?