Anställningsavtal

2018-03-31 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag jobbar som deltid och jag och min arbetsgivare kom överens om att jag jobbar från kl.16. Men hon kommer att bestämma min arbetstid. Jag kommer inte kunna jobba innan kl.16. Vad kommer att hända med mig om jag inte kommer till jobbet mer än att jag får dåligt skrivet i mitt arbetsintyg när jag ska söka nytt jobb?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag råder dig att skriftligt skriva in i ditt anställningsavtal att du endast ska arbeta från kl 16.00. I sådant fall har du ett skydd från rättsliga konsekvenser från arbetsgivaren i form av ett starkt bevis på en tydlig överenskommelse gällande arbetstiden. Arbetsgivaren kan då t.ex. inte säga upp dig eller på annat sätt bestraffa dig på grund av arbetsvägran. Muntliga avtal är förvisso bindande inom arbetsrätten, men är mycket svårare att bevisa vid en eventuell tvist. Det finns ju en risk för att arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsvägran. Om du i en sådan situation står utan bevis för er överenskommelse blir det svårt att övertyga någon om att arbetsgivarens uppsägning inte är sakligt grundad (giltig). Hoppas att du fick svar på din fråga och att jag lyckades vara hyfsat pedagogisk. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller att kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Får jag ha en bisyssla vid sidan av min anställning?

2018-02-10 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag har följande klausul i mitt anställningskontrakt..."Den anställde ska ägna hela sin arbetstid åt företaget och får inte engagera sig i någon annan verksamhet - med eller utan ersättning - vid sidan om sin tjänst, utan särskild godkännande från företagets verkställande direktör."Kan jag starta och bedriva en verksamhet utanför normal arbetstid (08:00-17:00) hos min nuvarande arbetsgivare?
Jennifer Abdulahad |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är okej för dig att ha en bisyssla utanför din arbetstid på din nuvarande anställning. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du är privatanställd. Reglerna för anställda inom exempelvis kommun eller landsting skiljer sig åt lite. Det gör även reglerna för statligt anställda. Hindrar klausulen dig från att ha en bisyssla? Min tolkning av klausulen i ditt avtal är att du under arbetstid inte får ägna tiden till annat än dina uppgifter åt företaget. Inget i klausulen hindrar dig ifrån att ägna tiden innan 8:00 och efter 17:00 åt bisysslor. Detta förutsatt att du inte jobbar över eller börjar tidigare på din nuvarande anställning. Finns det andra hinder mot en bisyssla? Du som arbetstagare har en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare. Det innebär att du t.ex. inte får starta en verksamhet som påverkar din nuvarande anställning eller företaget du jobbat för. För att vara säker på att du inte handlar i strid mot klausulen eller lojalitetsplikten rekommenderar jag dig att fråga din arbetsgivare vad hen tycker om det. Jag vill upplysa dig om att arbetsgivaren inte har rätt att hindra dig från att ha en bisyssla som inte strider mot lojalitetsplikten eller klausulen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att anställa annan efter muntligt anbud med acceptfrist lämnats?

2018-02-02 i Anställningsavtal
FRÅGA |En bekant till mig blev muntligen erbjuden en ny tjänst på sin arbetsplats. Hon skulle skolas in nu under våren för tjänsten och och börja "på riktigt" efter semestern. Hon fick en veckas betänketid. Efter en vecka gick hon in på kontoret för att tacka ja, men fick då veta att dom anställt någon annan för samma tjänst. Är detta lagligt?
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som allmän avtalsrättslig princip gäller att avtal ska hållas. För just anställningsavtal finns det inte något formkrav, ett muntligt avtal är därmed lika bindande som ett skriftligt sådant. Vad gäller muntliga anbud är huvudregeln att dessa måste accepteras genast för att bindande avtal ska uppkomma (1 kap. 3 § 2 stycket avtalslagen). I ditt fall har dock erbjudandet lämnats till henne med en veckas betänketid och personen som lämnat anbudet är då bunden av detta under denna tidsfrist. När hon sedan går in på kontoret för att acceptera erbjudandet uppstår därmed ett bindande muntligt avtal. Vad som är problematiskt med muntliga avtal är att de är svårare att bevisa och det kan därför bli krångligt för henne att hävda att hon faktiskt blivit erbjuden den nya tjänsten. Är hon medlem i en facklig organisation så rekommenderar jag att hon tar kontakt med dem för att hjälpa henne vidare med ärendet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan ett anställningsavtal uppkomma?

2017-12-31 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej.Har sökt ett jobb och vart först och träffat säljchefen och 2 dagar efter vd:n för företaget då allt var brådskande och jag hade ett annat erbjudande på gång. Efter mötet med vd:n mailar säljchefen mig och förklarar att de fått ett mycket bra intryck och vill ge mig ett erbjudande senare under dagen/ början av nästa vecka. I början på nästa vecka har jag ännu inte fått erbjudandet till min mail men vi bestämmer ytterligare ett möte där erbjudandet ska presenteras. 1 timme innan avbokar de mötet och ger mig väldigt korta svar, bla om sjukdom och andra kandidater? Får de göra på detta vis? Jag fattar nu ingenting och har redan tackat nej till det andra erbjudandet då jag uppfattar detta som en muntlig överenskommelse.Tacksam för svar...
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt är din fråga om det har träffats ett muntligt anställningsavtal efter de omständigheter som du presenterat, och vilket ansvar en arbetsgivare har i rekryteringsprocesser. På detta området saknas till stor del lagstiftning. Man får därför undersöka rättspraxis (domstolsavgöranden) och litteratur som finns på området för att få vägledning. Hur kan ett anställningsavtal uppkomma?Inledningsvis kan nämnas att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt. Källström och Malmberg presenterar i sin bok ''Anställningsförhållandet - inledning till den individuella arbetsrätten'' (4:e upplagan) tre principiellt olika sätt för hur ett anställningförhållande kan uppkomma. För det första kan ett anställningsavtal uppstå genom att en arbetsgivare erbjuder en arbetstagare en tjänst som arbetstagaren tackar jag till. Så verkar inte riktigt ha skett i ditt fall. För det andra kan ett anställningsavtal uppstå genom konkludent handlande, som betyder båda parter agerar som att en anställning föreligger. Det kan till exempel vara fallet om en person utan anställningsavtal börjar arbeta för arbetsgivaren och får ut lön varje månad, utan att något egentligt anställningsavtal har diskuterats. Inte heller denna situation verkar stämma in på din situation. Det tredje sättet kan däremot vara mer intressant att fördjupa sig i. En anställning kan komma till stånd genom ett vårdslöst handlande av arbetsgivaren i en anställningssituation. Om arbetsgivaren genom ett visst beteende ger den arbetssökande en befogad uppfattning om att en anställning kommit till stånd, finns det en skyldighet för arbetsgivaren att klargöra för den arbetssökande att någon anställning ännu inte kommit till stånd. Om arbetsgivaren inte klargör detta, kan arbetsgivarens passivitet leda till avtalsrättslig bundenhet (detta har avgjorts i tidigare rättsfall, se Arbetsdomstolen (AD) 2003 nr 105 och AD 1981 nr 131). Det är svårt att ange exakt vilken tidpunkt som arbetsgivaren i ditt fall var skyldig att klargöra för dig att något anställningsförhållande inte uppkommit. Källström och Malmberg skriver som ett exempel i sin bok att om ett företag ringer upp en arbetssökande efter flera kontakter och ställer frågor om utformning av visitkort, är arbetsgivaren vid ett sådant tillfälle skyldig att klargöra att anställningsavtal inte har uppkommit ännu. Bedömning i ditt fallOm man ska försöka göra en bedömning i ditt fall, anser jag att företaget skulle ha klargjort för dig att ett anställningsavtal inte hade uppståt, när säljchefen ville boka upp ett möte för att presentera erbjudandet. Jag tycker då att du har haft fog för att tro att anställningen var säkrad. Eftersom det inte finns någon specifik bestämmelse i lagtext om det som jag nu har beskrivit, vill jag påminna dig om att det är svårt att ge ett exakt svar. Det är upp till en domstol att avgöra om ett anställningsavtal har uppstått eller inte, men en domstol brukar följa samma linje som Arbetsdomstolen har dömt i tidigare fall. Jag vill också påminna dig om att det är arbetstagaren som ska bevisa att arbetsgivarens beteende har varit sådant att denne borde ha meddelat arbetstagaren att en anställning inte kommit till stånd (detta har klargjorts i Arbetsdomstolens avgörande 1986 nr 24). Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se.

Kan en VD kräva lön retroaktivt för att lönen varit lägre än tidigare VD:er?

2018-02-28 i Anställningsavtal
FRÅGA |hejVi har ett dilemma på företaget som vi skulle behöva hjälp med.Vi har en VD som vi har haft i ca 8 år och fortfarande är VD där han har fått ut sin lön varje månad Men nu efter åtta år så har han tagit fram en kalkyl från ingenstans (för han har varit nöjd med den lönen han har fått) om att han har haft en låg lön gentemot andra VD och kräver företaget för för de tidigare 8 åren. Är det lagligt att kräva företaget för ngt som inte har varit avtalat om tidigare
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga.En VD omfattas för det första inte av våra lagar om anställningsskydd. För det andra regleras även andra anställdas löner i avtal, låt vara för att det ofta sker genom kollektivavtal. Det finns med andra ord ingen lag som anger vad en anställd ska ha i lön, och än mindre vad en VD ska ha i lön.Huvudprincipen i svensk avtalsrätt är att det råder avtalsfrihet. Detta innebär att ni är fria att förhandla och avtala om VD'ns lön.Det finns vissa kollektivavtal som gäller för VD även om det är ganska ovanligt. Ett sådant kollektivavtal gäller bara om ni som arbetsgivare tecknat ett sådant avtal, eller om det står i VDns anställningsavtal att ett sådant kollektivavtal ska gälla i fråga om hans anställningsavtal. Det första ni bör göra är alltså att läsa anställningsavtalet. Sedan bör ni fundera på om ni tecknat ett kollektivavtal, och i såfall ta reda på vad som står i kollektivavtalet om VDns lön.Gäller inget kollektivavtal för VDns anställning så gäller ert anställningsavtal istället. Finns det ett kollektivavtal som gäller för VDns anställning, men som inte innehåller någon bestämmelse om vad VD ska ha för lön, så gäller ert anställningsavtal i stället.Det är en av våra grundprinciper om avtal i Sverige att avtal är till för att hållas. Om er VD avtalat med er om en viss lön, så är det inte möjligt för honom att i efterhand kräva att lönen borde varit högre. Särskilt inte eftersom han nöjt sig med lönen under tiden. Vad tidigare VD haft för lön är en fråga som ni varit helt fria att avtala med dem om. Det ska inte påverka ert avtal med denna VDn.Er VD kan naturligtvis vilja omförhandla lönen, gissningsvis har ni en sådan förhandling med jämna mellanrum enligt anställningsavtalet. Ni är naturligtvis fria att avtala om en ny lön, men det påverkar inte frågan om vilken lön han har rätt till för anställningstiden som varit.Sammanfattningsvis så har er VD ingen rätt att kräva er på någon retroaktiv lön på grund av vad tidigare VD haft. Jag föreslår att ni föreslår att ni funderar på om det är ett alternativ att omförhandla lönen, förutsatt att ni är nöjda med er VD. Jag hoppas att ni tycker er ha fått ett svar på er fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen,

Muntligt anställningsavtal

2018-02-09 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående en anställning. Vad är det som gäller om man har sagt ja (muntligt) till ett jobb men EJ skrivit på något avtal/kontrakt? Vill inte ha det jobbet för jag har fått ett annat jobberbjudande. Med vänlig hälsning
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställningsavtal har inget formkrav om att de måste vara skriftliga. Det går därför att ingå anställningsavtal även muntligt. Muntliga avtal är i de flesta fall lika bindande som skriftliga. Däremot är muntliga avtal svårare att bevisa än skriftliga avtal. Huvudregeln är dock att avtal ska hållas.Om du har tackat ja till jobbet har du förmodligen ingått ett muntligt avtal härom och är då i regel bunden till det.Vänliga hälsningar,

Muntliga anställningsavtal och bevisbörda

2018-01-22 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej.Jag pratade I telefon på en blivande arbetsplats och vi kom överens att jag tackar ja om lönen når 27000 och att tjänsten övergår från ett vikariat till en heltidsanställning när de fått mina betyg på min yrkesutbildning från universitetet. Nu har de fått höra av en praktikplats jag varit på saker som tydligen ska ha ändrat deras åsikt. Chefen för företaget vill nu i stället sätta mig på 3 månaders vikariat med 24000 och att "vi får se hur det går".Får hen göra så? Är inte vårt muntliga avtal gällande? Kan jag upphäva kontraktet och söka en annan arbetsplats?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med så finns det inga krav på att ett anställningsavtal måste vara skriftligt utan även ett muntligt avtal är bindande för båda parter. Så din blivande chef har i detta fallet gjort fel. Det som är problematiskt är att bevisa att din arbetsgivare har sagt att det ska gälla en heltidstjänst samt vad lönen uppgår till. Finns ingen skriftlig bevisning ex. mail eller SMS angående detta så kan det vara svårt att få rätt i en rättegång då det kommer vara upp till dig att bevisa att du blivit erbjuden en viss lön och en heltidstjänst. Angående din fråga om du själv kan upphäva kontraktet så kan du absolut komma ifrån det om du varken muntligt eller skriftligt accepterat en lön på 24 000 samt ett vikariat. Har din blivande chef nu istället erbjudit andra villkor så ses det som ett anbud att ingå avtal och ni har då inget bindande avtal sinsemellan (gällande den lägre lönen) enligt 6 § avtalslagen. Har du däremot skrivit på eller tackat ja till dessa avtalsvillkor så kan det vara svårt att komma ifrån. Har du dock endast accepterat det muntligt så är det din arbetsgivare som ska bevisa att ni har ett avtal och det kan bli svårt att bevisa. Om du nu har accepterat ett mindre förmånligt avtal än vad du hade tänkt och inte vill jobba kvar så har du en månads uppsägningstid enligt 11 § LAS om ni nu inte har avtalat om annat. Är du med i en facklig organisation så kan du alltid vända dig dit och försöka få hjälp. Ett tips till framtiden är att få de viktigaste villkoren nedskrivna och underskrivna så att det blir lättare att bevisa att lön och andra viktiga villkor är vad du påstår. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Muntligt anställningsavtal

2017-12-22 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Blev erbjuden att börja jobba på ett företag i början av året som kommer,2018, jag tackade jag och vi kom överens om att boka in första bästa utbildning som krävs för arbetet när det dök upp ett ledigt datum. Men nu när vi hördes av igen så verkar det som att de inte vill erbjuda mig en tjänat. Min fråga är då: gäller ett muntligt avtal om anställning, eller behövs det skriftligt på papper?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett muntligt avtal gäller på samma sätt som ett skriftligt avtal i anställningsförhållanden. Avtalslagen säger att avtal sluts genom att motparten accepterar den andra partens anbud. Det här kan göras både muntligt och skriftligt, 1-9 §§ Avtalslagen. I praktiken kan det vara svårt att bevisa att ni ingått ett muntligt anställningsavtal och därför är ett skriftligt anställningsavtal ett säkrare alternativ så du kan bevisa vad ni kommit överens om. Det finns alltså inget krav på att anställningsavtalet ska finnas nedskrivet, men i praktiken är det nästan omöjligt att visa att ett sådant finns om ni bara ingått avtalet muntligt. Med vänliga hälsningar