Skäliga konkurrensklausuler vid en provanställning

Hej,

Jag har provanställning som säljare men vill nu byta arbetsgivare verksam inom liknande verksamhet. I mitt anställningsavtal står att jag inte får arbeta konkurrerande med nuvarande arbetsgivare inom 6 månader.

Gäller detta trots provanställning och helt villkorslöst för arbetsgivaren?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ofta avtalar en arbetsgivare genom ett anställningsavtal att arbetstagaren inte får arbeta eller bedriva en konkurrerande verksamhet inom en viss angiven tidsrymd. Dessa regleringar kallas konkurrensklausuler och är även vanliga vid provanställningar. Giltigheten av konkurrensklausulen bedöms om den anses vara skälig.

Varför finns konkurrensklausuler?

Genom att skriva en konkurrensklausul vill arbetsgivaren "säkerställa" att du som anställd inte ska sluta din anställning och genomföra liknande konkurrerande verksamhet. Detta beror ofta att arbetsgivaren anser att de lagt stora resurser på dig som ny anställd genom exempelvis utbildningar och arbetskläder. Det kan även vara ett sätt att säkerställa att inte du tar med dig dina nyfunna säljkunskaper till en ny arbetsgivare.

Är konkurrensklausulen skälig?

I Avtalslagens (AvtL) 38§ framgår det att det är lagligt i svensk rätt att teckna konkurrensklausuler dock bedöms skäligheten av ditt anställningsavtal genom praxis från Arbetsdomstolen (AD). Skäligheten bedöms på flera olika faktorer, även om det handlar om en provanställning kan det senare resultera i en tillsvidareanställning vilket gör det skäligt för arbetsgivaren att ha med konkurrensklausuler i anställningsavtalet. Frågar är istället om just denna klausul är skälig.

Rättsfallet AD 2001 nr 91 ligger till grund för bedömning om otillåten konkurrens föreligger och bedömningen grundar sig på fyra kriterier:
1. "Hänsyn till den aktuella verksamhetens beskaffenhet." Är företaget där du jobbar utsatt av hård konkurrens på marknaden och är marginalerna för bolaget där du jobbar på små?
2. "Hänsyn till den anställdes ställning i företaget." Hur stor insyn har du i företaget där du jobbar på?
3. "Hänsyn till arbetstagarens möjligheter att i konkurrerande syfte utnyttja företagshemligheter och annat internt material hos arbetstagaren." Har du möjligheter att exempelvis föra vidare säljstrategier som anses vara specifikt för bolaget du jobbar på?
4. "Hänsyn till risken i övrigt för skada i något avseende för arbetsgivaren." Riskerar din nuvarande arbetsgivare att skadas på annat sätt om du byter till en konkurrerande arbetsgivare?

Slutsats

Om du väljer att byta arbetsgivare trots att du undertecknat anställningsavtalet kan det hända att din nuvarande arbetsgivare väljer att tvista om din jobbflytt eftersom du "brutit" mot avtalet. Om du anses ha brutit mot konkurrensklausulen avgörs i en domstol (inte av din tidigare arbetsgivare) i enlighet med de fyra kriterierna ovan. Utifrån den informationen jag fått av dig så bör inte din jobbflytt bryta mot otillåten konkurrens och du bör kunna byta jobb utan några följande konsekvenser, dock är detta enbart min subjektiva bedömning och vid en eventuell tvist avgörs den som tidigare nämt i en domstol.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”