Kan jag hävda vad som avtalats muntligt inför min anställning när annat anges skriftligt?

Om man gjort ett muntligt avtal om en tillsvidareanställning men sedan när man får anställningsvillkoren enligt 6c§ LAS står det säsongsanställning. Kan arbetstagaren yrka på en tillsvidareanställning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga kom du och din arbetsgivare muntligt överens om att ditt anställningsavtal skulle gälla tillsvidare och inte vara en säsongsanställning? När jag besvarar frågan kommer jag tillämpa avtalslagen (1915:218) och lag (1982:80) om anställningsskydd.


Gäller muntligt eller skriftligt avtal?

Ett anställningsavtal har inget formkrav, och detta innebär att det kan vara skriftligt såväl som muntligt och är lika bindande oavsett vilken form det avtalas i. Problemet med muntliga avtal är att det är svårt att bevisa att ett sådant kommit till stånd.

En grundläggande princip i avtalsrätten är pacta sunt servanda, som betyder att avtal ska hållas. Detta kommer till uttryck i avtalslagen (1915:218). Detta gäller såväl muntligt som skriftligt mellan parterna (principen uttrycks i 1 kap 1 § Avtalslagen).

Du har som anställd dessutom rätt, enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd, att få en information som ska vara skriftlig om dina villkor för din anställning (6 c § Lag om anställningsskydd).

Det innebär att om ni avtalat muntligt om en tillsvidareanställning är det vad som ska gälla för din del, men det kan vara svårt att bevisa i efterhand eftersom det inte finns något som visar att det var det ni kom överens om - då du fått sagt att det är säsongsanställning skriftligt.


Vad gäller i ditt fall?

Som svaret på din fråga kan du hävda att ni avtalat om en tillsvidareanställning eftersom det var vad ni kom överens om, och eftersom muntliga avtal ska hållas.

Väljer du att ta saken vidare i domstol är det viktigt att komma ihåg att bevisbördan kommer att hamna på dig eftersom det är du som hävdar att en annan anställningsform muntligen avtalats, och du måste då kunna bevisa det.


Hoppas du fått vägledning och hjälp i din fråga!


Allt gott,

Beatrice HultebringRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”