Rätt till lön utan skriftligt anställningsavtal?

Kan jag få ut min lön utan anställningsavtal? Jag har arbetat 6 pass men inte fått något avtal om vare sig lön eller annat. Nu är jag rädd att arbetsgivaren inte kommer betala ut min lön. Hon svarar inte när jag försöker kontakta henne och jag jobbar inte längre kvar där. Jag kommer ta hjälp av mitt fackförbund.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du i din fråga skriver anställningsavtal tolkar jag det som att du menar ett skriftligt anställningsavtal. 

Det framgår inte heller exakt av din fråga om du och din arbetsgivare har skrivit ett anställningsavtal som du inte har fått en kopia av, eller om ni aldrig skrev ett anställningsavtal till att börja med. Om det finns ett underskrivet avtal så skulle jag först rekommendera dig att försöka ta kontakt med eventuell HR-avdelning för att se om de kan skicka det till dig. Som kommer att framgå nedan så behöver du inte ha ett anställningsavtal för att få ut din lön, men ett sådant underlättar bevisningen avsevärt. 

Fortsättningsvis kommer jag dock att utgå från du och din arbetsgivare aldrig skrev ett anställningsavtal, eftersom det är så jag framförallt tolkar din fråga. 

Hur ingås ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är inte formbundet, vilket innebär att det kan ingås på samma sätt som vilket annat avtal som helst, d.v.s. antingen skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Oavsett hur avtalet ingicks så är det lika rättsligt bindande (1 kap. 1 § avtalslagen). 

Om du och din arbetsgivare muntligt har kommit överens om att du ska jobba och få lön för ditt arbete så är det alltså det som gäller även om du inte har skrivit på ett skriftligt anställningsavtal. Med konkludent handlande menas istället att två parter agerar i linje med att ett avtal finns trots att inget formellt har avtalats om, t.ex. ifall en arbetstagare skulle börja jobba hos en arbetsgivare och arbetsgivaren skulle börja betala lön till arbetstagaren trots att de inte uttryckligen har ingått varken ett muntligt eller skriftligt avtal. 

Anledningen till att man generellt sett ingår skriftliga anställningsavtal är på grund av bevisningen. Den som påstår sig ha varit anställd hos någon och därmed ha rätt till lön måste kunna åberopa någon form av bevisning som stöd för detta, vilket kan bli svårt i ditt fall. Om du har någon form av kommunikation mellan dig och din arbetsgivare, t.ex. när ni har kommit överens om pass o.s.v. eller något vittne som kanske har hört dig prata med din arbetsgivare eller jobbat med dig är detta till din fördel. 

Sammanfattning och rekommendationer

Du har sammanfattningsvis rätt till din lön under förutsättning att du har kommit överens med din arbetsgivare om detta, t.ex. muntligt. Det spelar ingen roll att du inte har ett skriftligt anställningsavtal. Det är dock viktigt att du i så fall kan styrka ditt avtal på något annat sätt. Jag skulle därför rekommendera dig att försöka samla in bevis i form av allt som pekar på att du har arbetat åt arbetsgivaren i fråga. Förutom det är det också bra att du tar hjälp av ditt fackförbund eftersom de har bättre koll på vad som gäller i ditt specifika fall och kan eventuellt ge dig andra tips och hjälpa dig driva en rättslig process. 

Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om du skulle få fler funderingar så går det alltid bra att höra av sig igen.

Allt gott,

Aileen PotterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000