Kan avtal om anställning ingås över sms?

Hej! Har precis börjat ett nytt jobb och är väldigt ung så har inte haft så mycket erfarenhet innan, och chefen vill skriva avtal/kontrakt med mig över sms, är de lagligt bindande då eller ska jag be om ett faktiskt kontrakt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Frågor som rör anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och frågor kring ingående av avtal regleras i avtalslagen (AvtL).


Anställningskontrakt över sms är bindande

Det finns inga formkrav när det kommer till anställningsavtal. Att skriva ett avtal över sms är därmed lika lagligt bindande som ett faktiskt fysiskt kontrakt. För att anställningsavtalet ska vara bindande krävs att det finns ett anbud och en accept, 1 kap. 1§ AvtL. I ditt fall innebär det att det ska finnas ett erbjudande om en anställning som du accepterar. Har ett anbud accepterats är utgångspunkten att ett bindande avtal har ingåtts.


Jag vill passa på att nämna att din arbetsgivare ska lämna dig skriftlig information angående villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet, 6c § LAS. Informationen utgör inte själva avtalet, men är något som du skriftligen ska få ta del av.


Slutsats och rekommendation

Sammanfattningsvis kan du ingå ett bindande avtal kring anställning på sms. Det finns inga formkrav för anställningsavtal och av den anledningen behöver inte ett faktiskt avtal upprättas. Min rekommendation är dock att du ska be om ett fysiskt avtal, då det är en större trygghet för dig och din arbetsgivare.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du får gärna vända dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”