Ogiltigförklara ett gåvobrev

2019-10-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Mina morföräldrar har gett bort sin sommarstuga som gåva till mig. Vi har skrivit ett gåvobrev och skrivit över huset på mig. Kan denna gåva på något sätt överklagas av min mamma eller använda detta emot mig dagen då det är en bouppteckning, eller dessförinnan om hon skulle få reda på det? Fritidshuset är värt närmare 5 miljoner kronor.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har fått en fastighet i gåva av dina morföräldrar och du undrar om det är möjligt för din mor att häva/ogiltigförklara avtalet om gåva, så att hon i framtiden kan få ärva sommarstugan när dina morföräldrar dör. Jag utgår från att dina morföräldrar inte lider av demens eller liknande sjukdom och att de är gifta i mitt svar. Häva eller ogiltigförklara avtalReglerna om gåva av fastighet regleras i Jordabalken (JB) och gåvor som ges av gifta par regleras i Äktenskapsbalken (ÄB). I JB sägs det att både den som ger gåvan och den som tar emot gåvan ska skriva under avtalet, sedan ska den som fått gåvan registrera i Lantmäteriet att denna äger fastigheten. Om detta görs så är gåvobrevet giltigt (JB 4 kap 29–31 §).Om man är gift krävs det att båda makarna i äktenskapet godkänner att en fastighet ges i gåva, finns samtycke från båda makarna så är gåvobrevet giltigt ( ÄB 7 kap 5 §).För att häva ett gåvobrev behöver vi använda oss av ytterligare en lag, detta därför att JB och ÄB inte säger hur ett gåvobrev faktiskt kan ogiltigförklaras, de ställer bara upp olika formkrav för hur avtalet ska gå till. Ett gåvobrev är ett avtal och avtal kan hävas på olika sätt enligt Avtalslagen (AvtL 3 kap 28-36 §).Vad innebär detta för digDetta innebär att din mor vill kunna häva eller ogiltigförklara gåvobrevet så måste hon: 1: först bevisa att ingen underskrift på gåvobrevet har gjorts och att ingen registrering hos Lantmäteriet har skett (det är väldigt lätt att se, bara kolla i deras register och själva gåvobrevet). 2: Därefter måste hon bevisa att det inte fanns samtycke till att ge sommarstugan i gåva från båda makarna (du ska nog se till att båda morföräldrarnas signatur finns med på gåvobrevet för att vara säker på att samtycke finns). 3: Till sist måste din mor bevisa att morföräldrarna har skrivit under gåvobrevet:1)Under hot2)Med avsikt att aldrig följa avtalet3)När de led av dementa sjukdomar, var i en beroendeställning eller liknande som inte gjorde att de kunde säga nej4)Att det står fel i avtalet, att de inte menade sommarstugan utan något annat5)Att hela avtalet aldrig var tänkt att skrivas6)Eller att det var orimligt att skänka sommarhuset till dig av någon anledningFör att kunna häva avtalet så måste något av dessa krav som nämnts uppfyllas. Om din mor inte kan bevisa att något av dessa krav är uppfyllda så innebär detta att gåvobrevet är giltigt. Detta innebär att du är ägare av sommarstugan. Hon kan därför inte få ärva den eller få ägarskap över den, om du inte säljer, ger den i gåva eller byter bort den till henne. Hoppas det var svar var till hjälp!

Gåvobrev - Demens

2019-09-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Gåvobrev vid demens?Jag har tagit del av några tidigare frågor mer än och delvis hittat svar. Det gäller gåvobrev som avser pengar. Vi är två syskon och vår pappa har fått en demensdiagnos. Han har successivt blivit försämrad men det gpr lite upo och ned med hans förvirring. Han har en stor summa sparade pengar som han själv uttryckt flera gångeratt han vill ge till oss. Han kommer inte att ha någon glädje av dem. Vi har fullmakt och betalt hans räkningar men funderar på att skaffa God Man för att det ska bli lättare vid försämring. Om han vill gå till banken med ett gåvobrev och göra en överföring till oss , är det olagligt???? Kan jag och min bror bli anmälda trots att det var pappas vilja eftersom han har sin diagnos????Han är inte omyndigförklarad, han har eget betalkort, mobiltelefon osv men har nu flyttat till ett boende och det svänger en del i hur "klar" han är. Vad vi vet har han inte skrivit något testamente. Våra föräldrar skildes för längesedan men vi vet inte om han skrivit något när han bodde med sin sambo. Kan man ta reda på det? Så det inte blir fel där. Vår pappa har svårt att komma ihåg detaljer som hänt ffa i det närmsta tiden. Det är så sorgligt med diagnosen och om vår pappa vetat att han skulle bli sjuk hade han gett oss pengar för längesedan. / mycket tacksam för svar
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kort förklaringJa det är med demens och avtal är inte helt enkelt men jag ska försöka reda ut det så gott jag kan. Det korta svaret är att klart kan er pappa ge er pengar i gåva trots att han har demens, det brukar finnas tidpunkter där man är i sina sinnesfulla bruk, som det heter med juridiska termer. Allmänt om gåvobrevEtt gåvobrev är ett avtal i lagens mening eftersom det aktualiserar avtalsrättsliga regler. Varje person har rättshandlingsförmåga, det betyder att en fysisk person eller en juridisk person har rätten att själv kunna sluta avtal med rättsligt bindande följder. Det betyder att en person exempelvis kan skriva ett gåvobrev om det känner för det. Eftersom det är en avtalsrättslig situation kan även rättshandlingen bli ogiltig om det finns omständigheter som enligt lagen gör att avtalet ska gå åter. Exempelvis kan ett gåvobrev som är påskrivet av en dement person förklaras ogiltigt just på grund av att personen var dement och inte visste vad den gjorde när gåvobrevet skrevs. Det finns en lag som heter lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Denna lag reglerar som det låter ett avtals giltighet när en person lider av en psykisk störning. Demenssjukdom anses vara en psykisk störning och faller därför innanför lagens mening. Denna lag säger helt enkelt om en person som har en psykisk störning ingår ett avtal är det avtalet helt enkelt ogiltigt och prestationerna som utgått ska helt enkelt återgå som det var innan avtalet upprättades. I ditt fall kommer den gåva gå åter. BevisbördaDen person som hävdar att det förelegat en psykisk störning vid ingående av ett avtal har bevisbördan för detta. Helt enkelt den som åberopar ogiltigheten måste bevisa att när avtalet ingicks så hade personen en psykisk störning som gjorde att avtalet inte kan bli giltigt. Det betyder i ditt fall att gåvobrevets ogiltighet i sådana fall grundar sig i demenssjukdomen. Det krävs dock att det finns ett orsakssamband mellan demenssjukdomen och påskriften. Det betyder att på grund av demenssjukdomen så visste inte pappa vad han gjorde och därmed är avtalet ogiltigt. AvtalslagenDet finns även bestämmelser i avtalslagen som är bra att hålla koll på också. Avtalslagens 31 § handlar om ocker, som betyder att någon har utnyttjat någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få denne att skriva på ett avtal. Om detta sker blir avtalet ogiltigt. I ditt fall betyder det att om ni utnyttjar er pappa som ni vet absolut är dement och inte vet vad han gör då kan gåvobrevet bli ogiltigt. Det ska även här bevisas att gåvobrevet enbart skrevs på grund av demenssjukdomen. Det ska dessutom tilläggas att denna paragraf tillämpas väldigt restriktivt. Ett avtal kan även jämkas enligt 36 § AvtL, men denna paragraf ska också tillämpas väldigt restriktivt. SammanfattningMed andra ord finns det många situationer ett avtal kan bli ogiltigt på grund av en demenssjukdom. Men som jag nämnt krävs det att det finns ett samband mellan handlandet, själva skrivande av gåvobrevet, och att den sker under ett sjukdomstillstånd. En person som är dement har även den rättshandlingsförmåga och får skriva avtal. Det ska tilläggas att det är svårt att bevisa att den demente verkligen inte förstod vad denne skrev. Jag skulle tipsa er om att ni tar en dag där din pappa är klar och att ni har andra vittnen som kan bevisa att han faktiskt förstår vad det är han gör. Det är ju trots allt er pappa och klart att han ska kunna ge er en gåva ifall han vill det, trots sin sjukdom. TestamenteTyvärr finns det inget regelverk kring förvaring om testamente, exempelvis som äktenskapsförord som ska registreras. Därmed är det svårt att veta om det finns testamenten eller inte. En del juridiska byråer förvarar testamenten, ibland förvarar personer dem i sina bankfack. Mer vägledning än så kan jag tyvärr inte ge dig, hoppas allt löser sig. Om du har fler frågor är det bara att kontakta mig igen eller någon av mina fina kollegor här på Lawline. Vänligen,

Avtal och behörighet att sluta avtal

2019-09-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej.Jag ingick tyvärr ett avtal med ett företag på distans på mitt företags vägnar där jag är anställd.Ville ångra detta dagen efter, men vet att det inte finns någon ångerrätt mellan företag och tyvärr är de inte så tillmötesgående.De skickade samma dag en orderbekräftelse som inte stämde överens vad vi avtalat, de hade skrivit i bekräftelsen att tjänsten skulle gälla från ett datum bakåt i tiden då vi inte var under avtal och vi vill inte betala för en tjänst där tiden passerat.Så min fråga är om jag kan häva köpet av tjänsten på grund av den felaktighet i orderbekräftelsen även om de i efterhand vill rätta till det?Hälsning Mika
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv har påpekat existerar ingen ångerrätt för företag. En felaktig orderbekräftelse har heller ingen betydelse i detta fall. Visserligen kanske den inte stämmer överens med vad ni avtalat, men det framgår ju emellertid av meningen att ni faktiskt avtalat om något. En felaktig orderbekräftelse kan inte resultera i att det avtalet blir ogiltigt. Givet att inga avtalsrättsliga förutsättningar för ogiltighet är uppfyllda (3 kap. avtalslagen) – jag har vid läsning av din fråga inte hittat några tecken på motsatsen – återstår bara möjligheten att komma ifrån avtalet m.h.a din eventuella bristande behörighet. Frågan som uppstår är alltså om du med bindande verkan för ditt företag har varit behörig att sluta avtal med det andra företaget. Exempelvis har ju en kassörska rätt att sälja varor för en butiks räkning, men hon kan inte gärna sälja hela butiken. Hur det ser ut i din situation beror bl.a. din roll i företaget, företagets form, avtalets art, sedvänja, branschpraxis och övriga omständigheter. Eftersom jag inte känner till något om dessa saker kan jag tyvärr inte ge ett närmare svar på din fråga än så. Jag vill därför rekommendera att du ställer en nya fråga till oss, där du kort berättar lite om vad ditt företag sysslar med, vilken position du har i företaget, samt vad avtalet avser. Du kan också inkludera en länk till det här svaret i din fråga – vilken du hittar i adressfältet på din webbläsare ovan – men det behövs inte. Det viktiga är att det framkommer mer information av situationen i sig.Lycka till!

Är det möjligt att ogiltigförklara ett bodelningsavtal?

2019-08-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Är det försent att gå in och begära rättelse efter bodelning 2016 efter skiljsmässa då ena parten inte redovisat tillgångar och därmed utelämnat dessa ?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett bodelningsavtal är ett avtal mellan två makar där de tillsammans har kommit överens om hur deras tillgångar ska fördelas samt signerat detta (9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att bodelningsavtalet enligt principen om att avtal ska hållas inte går att justera eller ångra i efterhand. Däremot så finns det andra sätt för makarna att komma undan avtalet om det visar sig att uppgifter eller liknande inte stämmer överens med vad som framgår av avtalet. Är det möjligt att ogiltigförklara ett bodelningsavtal?Eftersom båda makarna har en redovisningsplikt så är det möjligt för en domstol att genom avtalslagens (AvtL) regleringar ogiltigförklara avtalet om det finns en grund för detta. Det finns flera olika grunder för att ogiltigförklara ett avtal men i detta fallet bedömer jag att en makes bristande redovisningsplikt kan vara möjligt att se som ett svikligt förledande (30 § AvtL). Denna paragraf innebär att om en av parterna i avtalet uppsåtligen har vilselett den andre, som i detta fallet medvetet underlåtit att redovisa tillgångar, så har domstolen en grund till varför avtalet kan förklaras ogiltigt. Värt att notera är att domstolen värderar principen om att avtal ska hållas och är därför restriktiva när det kommer till att häva avtal. För att avtalet ska kunna hävas behöver också den parten som anför att avtalet ska ogiltigförklaras kunna bevisa att den andre parten medvetet undvikit att redovisa och ta med tillgångarna. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Kan man bryta ett ingånget avtal?

2019-10-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |I min roll som kurator på en skola för vuxna har jag en elev som tecknat ett avtal med en privatperson( avtal mellan 2 privatpersoner). Detta avtal är ett mycket dåligt som aldrig borde har skrivits,. Kan man, och i så fall hur, bryta ett dylikt avtal? Måste man i så fall hänvisa till att man varit satt under press?Väldigt tacksam för svar i denna fråga !
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din fråga är väldigt generellt ställd kan jag inte ge ett så ingående svar utan jag kommer att redogöra för vilka möjligheter det finns att ogiltigförklara ett avtal. Bestämmelser härom finns i avtalslagen (AvtL).Ogiltighetsgrunderna framkommer i 28-36 § AvL. Ett avtal kan ogiltigförklaras om den som ingått det utförts för s.k. råntvång. För rånvtvång krävs ett starkt hot eller våld mot personen (jfr 28 § AvtL). Ytterligare en ogiltighetsgrund är lindrigt tvång, innebärande att tvånget måste ha orsakat rättshandlingen (ingåendet av avtalet) och hotet måste vara rättsstridigt. Ett exempel på lindrigt tvång är om man blivit utsatt för utpressning för att ingå ett avtal (jfr 29 § AvtL). Det finns därutöver även bestämmelser om svek (30 § AvtL), ocker (31 § AvtL) och felskrivning (32 § AvtL). För ogiltighetsgrunder finns 36 § AvtL, den s.k. generalklausulen. Bestämmelsen innebär att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Utgångspunkten för avtal är att avtal ska hållas, men det finns som sagt i vissa fall möjlighet att bryta ingångna avtal. Om den som ingått avtalet bryter det (genom att vägra att uppfylla sin prestation) kan motparten stämma vederbörande till domstol, som i sådana fall får avgöra om någon av ogiltighetsgrunderna är för handen. Min rekommendation i ert fall är att du återkommer med en ny fråga, antingen en gratisfråga eller till en av våra expressrådgivare, för att få bättre utredning av vad som gäller i fallet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär uttrycket tro och heder?

2019-09-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vad menas med uttryckte "tro och heder"?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad uttrycket innebär kan självklart bero på situationen i vilket det används. Det vanligaste användningsområdet i svensk lagtext finner vi i 3:33 avtalslagen (AvtL). Här ska en rättshandling ogiltigförklaras om omständigheterna vid dess tillkomst är sådana att de skulle strida mot tro och heder att med vetskap åberopa rättshandlingen, t.ex. ett avtal. Denna regel brukar benämnas som den lilla generalklausulen eftersom uttrycket "tro och heder" ska omfatta många olika odefinierade situationer. I förarbetena till avtalslagen benämner man att något strider mot tro och heder när situationen strider mot "rättskänslan", det vill säga den egna uppfattningen om vad som är rätt. Man kan här dra paralleller till moral och samvete, när man genomför handlingar som strider mot den moraliska uppfattningen skulle det strida mot tro och heder att åberopa dessa handlingar.Denna norm är precis som många andra rättsbegrepp vag till sin karaktär. Inom ramen för denna bestämmelse ska man inte ha en restriktiv hållning till vad uttrycket innebär. Denna kvalifikation behöver inte nödvändigtvis överensstämma med uttryckets användning i annan lagstiftning, exempelvis köplagen.Vagheten medför att den rättstillämpare som ställs inför bestämmelsen ofta får nöja sig med att söka ledning i den egna rättsuppfattningen, vad man själv anser vara rätt. Det har dock utvecklats vissa typfall i rättspraxis. Dessa kan framför allt hänföras till fall som innefattar vilseledande och fall som innefattar utnyttjande av psykisk svaghet. Att åberopa en rättshandling som förekommit på dessa grunder skulle alltså strida mot tro och heder. Jag hoppas att detta var till hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,

Ogiltigförklara avtal på grund av psykos

2019-08-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag tänkte sälja min lägenhet genom landets största mäklare och skrev ett överlåtelseavtal (med bilagor) med en köpare.Mäklaren går på semester i två veckor och när hon kommer tillbaka så har BRF-föreningen hört av sig eftersom köparen ringt dem och bett dem att neka henne medlemskap. (finns en klausul som säger att avtalet hävs om köparen blir nekad medlemskap), samt ringt sin bank och sagt att hon inte längre ville ha lånet. Föreningen nekar ej medlemskap men låter henne ta tillbaka sin medlemsansökan.Köparen lägger på luren mot mäklaren och hävdar att hennes advokater sagt att om hon ingick avtalet "under påverkan av psykos" så är det ogiltigt och vägrar därmed att själv häva avtalet. Jag får info av mäklaren att jag kan häva avtalet p.g.a. avtalsbrott på tillträdesdagen då hon uteblev och på så sätt sälja lägenheten igen.Till saken hör att köparen hade med sig sin man och ett barnbarn på visningen samt ett annat barnbarn på avtalsskrivningen så man kan ju tycka att någon av dem borde reagerat om hon var sjuk under processen.Mäklaren (med kollegor) har aldrig varit med om något liknande (36 års erfarenhet).Det känns konstigt om man kan "ångra" sig på detta sluga sätt och komma undan med det efter ett korrekt ingånget avtal.Hur stor chans tror ni att köparen har att få igenom sin påstådda psykos i rätten och på så vis få avtalet ogiltigt?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Situationen du beskriver låter minst sagt besvärligt. Jag kommer i mitt svar redogöra för hur liknande situationer bedömts tidigare, för att ge dig en bild av hur dina chanser ser ut.Avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltigtSom köparen påpekar är visserligen ett avtal ogiltigt om det ingåtts när någon av parterna var under påverkan av en psykisk störning, vilket följer av Lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. En psykisk störning enligt den lagen kan exempelvis röra sig om just en psykos. Det krävs utöver den psykiska störningen också ett orsakssamband. Sambandet ska föreligga mellan den psykiska störningen och avtalet för att ogiltighet ska bli aktuellt. Den psykiska störningen måste alltså ha varit avgörande eller åtminstone medverkat till att avtalet ingicks. Applicerar man detta på din situation måste alltså köparen både ha varit i en psykos och så måste psykosen lett eller bidragit till att hon genomförde köpet. Hade hon genomfört köpet även om hon inte haft en psykos kan hon inte få avtalet ogiltigförklarat.Den som påstår att psykisk störning förelåg vid avtalets ingående har bevisbördan Enligt svensk rätt är det den som påstår att avtalet skulle vara ogiltigt på grund av psykisk störning som har bevisbördan för detta. Detta framgår av praxis från högsta domstolen (NJA 1958 s 516 och NJA 1966 s 44). Det innebär i ditt fall att det är köparen som har bevisbördan. Hon måste visa på att hon först och främst faktiskt hade en psykos och därefter också visa att den var hela eller åtminstone delvis anledningen till att köpet genomfördes. Hur ser köparens chanser ut att få avtalet ogiltigförklarat p g a den påstådda psykosen?Utifrån det du beskriver låter det som att köparen har en ganska kraftig uppförsbacke framför sig om hon ska lyckas göra det troligt att avtalet ingicks under och beror på en psykos. Först och främst måste hon som sagt göra det troligt att hon faktiskt var i en psykos. Detta kan exempelvis göras genom ett läkarintyg eller utlåtande från en psykolog. Har hon inget intyg och psykoser vanligtvis inte är någonting som brukar drabba henne kan det nog bli svårt att bevisa att en psykos förelåg. Dessutom går det att ifrågasätta varför hennes familj inte reagerade om hon var psykotisk. Det faktum att hon hade såväl sin man som barnbarn med på visningen och ett annat barnbarn med vid avtalsskrivningen tycker jag talar emot att hon skulle varit i en psykos, eftersom de som sagt torde ha reagerat om hon agerade olikt sig själv och var psykotisk. Skulle hon trots allt kunna göra troligt att hon var i en psykos måste hon därefter visa att den var avgörande eller medverkade till att avtalet ingicks. Omvänt måste hon visa på att hon inte skulle ingått avtalet alls/på samma sätt om hon inte hade varit i en psykos. I den här situationen verkar hennes anhöriga ha varit införstådda med att hon skulle köpa en lägenhet eftersom de var med vid såväl visning som avtalsskrivning. Det låter då märkligt att det skulle varit psykosen som var orsaken till att hon köpte lägenheten.SammanfattningsvisJag tror att köparen utifrån det beskriver kommer ha väldigt svårt att kräva att avtalet ska ogiltigförklaras. Som nämnts ovan ligger bevisbördan på henne, och hon måste bevisa både att en psykos förelåg och att den var en orsak till att hon ingick avtalet. Kan hon inte bevisa båda sakerna kommer inte rätten förklara avtalet ogiltigt, utan avtalet kommer att kvarstå. Behöver du mer hjälp?Skulle tvisten gå vidare upp i domstol är mitt råd ändå att ta juridisk hjälp. Att vara i domstol är ofta både tidskrävande, svårt och kan bli dyrt om man förlorar. En jurist kan hjälpa dig att utforma din talan så den blir så stark som möjligt, och lotsa dig i det praktiska som du kanske känner dig osäker på. Vi på Lawline har jurister som kan hjälpa dig i ett sådant läge. Vill du veta mer om våra priser och hur vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se.Lycka till och hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Avtalsbrott vid uppskjutet inflyttningsdatum?

2019-08-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har skrivit avtal om att hyra en bostad i andra hand från en privatperson. Inflyttning ska enligt avtalet ske 2019-08-15. Dock har uthyraren ännu inte fått godkännande från bostadsrättsföreningen och räknar inte med att få svar förrän tidigast 2019-08-25 (på grund av styrelsens semester). Uthyraren har erbjudit mig att ändå bo i lägenheten och betala hyra till honom så länge, men inte ändra adress än. Jag vill inte flytta in utan att allt är klart, och det skapar problem för mig att jag inte kan flytta in enligt avtalet med uthyraren.Jag har meddelat uthyraren att jag inte kan acceptera fördröjningen. Har jag rätt att häva uthyrningsavtalet med hänvisning till uthyrarens avtalsbrott (dvs att lägenheten inte är klar det datum som avtalades)Finns det någon annan möjlighet för mig i denna situation att "komma ur" avtalet utan att riskera skadestånd / betala hyra under uppsägningstiden till uthyraren. MVH
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din blivande hyresvärd kommit överens om att allt ska vara godkänt och klart från bostadsrättsföreningens sida när du ska flytta in i lägenheten. I och med att hyresvärden skjutit upp datum för detta, är det denne som vill ändra villkoren i hyresavtalet och inte kan uppfylla sin del utav avtalet.För att ett avtal ska komma till stånd krävs ett anbud och en accept, huvudregeln är att avtalet ska hållas och vara bindande enligt 1 § avtalslagen. Jag ser det som att du i ditt fall har fått ett anbud om att flytta in 2019-08-15 och att du accepterat det. Att hyresvärden sedan inte kan uppfylla sin del av avtalet och låta dig flytta in rätt datum, kan betraktas som ett avtalsbrott. Att sedan erbjuda dig att flytta in 2019-08-25 eller därefter är enligt min mening att anse som ett nytt anbud, vilket du inte givit din accept till, varför inget nytt avtal kommit till stånd. Jag menar därför att det första avtalet är ogiltigt på grund av hyresvärdens avtalsbrott och det andra avtalet aldrig kommit till stånd.Det jag vidare kan upplysa dig om är att det inte är en särskilt stor risk att ta som hyresgäst att flytta in i lägenheten utan föreningens godkännande. Skulle de neka till uthyrning, vilket är relativt ovanligt, och därmed upptäcka en "olaglig" uthyrning, är det din hyresvärd som får en varning för detta. Du kan alltså inte råka illa ut om du skulle hyra den felaktigt och det är heller inte ett troligt scenario att föreningen nekar till uthyrningen då det numera inte krävs att man uppger några särskilda skäl för uthyrningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen kan därför bara neka om de har en god anledning – att man till exempel vill hyra ut sitt boende i rent vinstsyfte, att man tänkt använda bostaden för hotelluthyrning eller att hyresgästen har dåliga referenser.Sammanfattningsvis anser jag att inget giltigt avtal för uthyrning nu föreligger på grund av den uppskjutna inflyttningen.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Lycka till! Vänligen,