Lurad och tvingad att skriva på ett avtal

2021-11-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! En familjemedlem har precis separerat med sin manliga sambo. Under separationen blev hon lurad till att skriva under på att skriva över deras gemensamma hus på honom. Därefter tvingades hon att skriva på papper om att sambon "befrias" från att betala underhåll på deras 3 gemensamma barn mot att hon skulle få ca 600 000 för att "starta sitt nya liv". (Huset som stod på dem gemensamt är värt ca 6 miljoner). Min fråga nu är: hur bindande är dessa avtal i och med att hon blev lurad till att skriva över huset och därefter utpressad och tvingad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga, men för att göra en korrekt juridisk bedömning skulle jag behöva fler omständigheter och mer information om situationen. Jag tänker dock beskriva en del av avtalsrätten och försöka besvara din fråga så gott som det går.

Kort om avtalsrätt

I Sverige har vi avtalsfrihet, vilket innebär att personer själva kan bestämma fritt vad de ska avtala om och vem de ska avtala med. Huvudregeln är att man är bunden till det man har avtala.

Ogiltighet av avtal

Trots avtalsfriheten finns det vissa grunder som gör avtalet ogiltigt enligt Avtalslagen. Avtal kan jämkas, lämnas utan avseende, eller vara ogiltiga av olika anledningar.

Att bli lurad att skriva på ett avtal

Om man blir lurad att skriva på ett avtal, räknas det som svek och då blir avtalet ogiltigt, 30§ Avtalslagen. För att det ska anses vara svek krävs det att någon har lämnat osanna/oriktiga uppgifter eller att man har undanhållit information när man avtalar med någon. Om personen som skrev på hade vetat sanningen om avtalet eller haft mer information så skulle denne inte skrivit på avtalet. Det kärvs även att den som vilseleder på detta sätt har gjort det avsiktligen, 30§ avtalslagen. Jag har som sagt inte tillräcklig information om er situation, men er familjemedlem skulle kunna ha blivit utsatt för svek.

Att bli tvingad att skriva på ett avtal

Om man har blivit tvingad att skriva på ett avtal, blir avtalet ogiltigt, se 28§ Avtalslagen. För att det ska anses att man har blivit tvingad att skriva på avtalat enligt denna paragraf, krävs det ett starkt tvång. Tvånget i denna paragraf brukar kallas råntvång. Ett exempel för råntvång är att man är under pistolhot eller annan trängande fara. För att avtalet ska bli ogiltigt kärvs det även att när tvånget/hotet är över att den tvingande parten berättar för motparten att avtalet är ogiltigt, om denna person inte vet hur avtalet kom till.

Om man har blivit utsatt för lindrigt tvång, kan också avtalet bli ogiltigt, se 29§ Avtalslagen. I detta fall tar man hänsyn till utpressning eller lindrigare tvång än råntvånget som jag beskrev ovan. I detta sammanhang måste tvånget eller utpressningen orsakat att man skrev på avtalet och man måste ha insett att man har blivit tvingad. Det krävs även att tvånget eller utpressningen är rättsstridigt, det vill säga olaglig enligt brottsbalken, se exempelvis utpressning BrB 9 kap 4 §.

Sammanfattning

Av det du berättar skulle din familjemedlem kunna ha blivit utsatt för svek (30§ avtalslagen), råntvång (28§ avtalslagen) eller lindrigt tvång (29§ avtalslagen). Dock kan jag inte göra en en bedömning av er situation då jag behöver mer information. Om du har fler frågor eller vill utveckla din fråga är du varmt välkommen att göra det hos oss!

Ha det gott!

Vänligen,

Vanessa Butler Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?