Muntliga avtals giltighet

2021-10-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
En bekant påstår att jag lovat henne att stå som beställare av en tjänst i hennes lägenhet. Är jag då skyldig att betala för denna tjänst? Hon påstår att jag lovat henne att stå som beställare av tjänsten och hon påstår vidare att hon har spelat in ett samtal mellan oss där jag ska ha gått med på detta.Jag har vid upprepade tillfällen sagt ifrån att jag inte vill ha med detta att göra, då jag inte har något behov av denna tjänsten, utan bara skulle stå som beställare för att kunna utnyttja ROT avdraget (själv har hon inte rätt till detta då hon inte har någon fast inkomst). Hon påstår nu att fakturan löper ut och att jag måste betala denna för att inte riskera en betalningsanmärkning. Skulle jag på något sätt kunna bli skyldig att stå för betalning av fakturan om jag muntligen har lovat detta? Jag har inte fått något underlag för kostnaden för tjänsten (offert eller liknande), ej heller någon faktura, så jag har oavsett inte haft någon chans att ta reda på kostnaden eller fakturans frist, ej heller vilket företag som utfört tjänsten.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om du kan bli skyldig att betala något som du inte upplever att du har sagt ja till, och om du kan vara utsatt för något brott.

Avtal

Det låter som att du är i en svår situation där hon påstår att ni har ett avtal, men du inte håller med om det. I regel måste man veta om att man ingår ett avtal för att det ska vara giltigt. När man bedömer om något räknas som ett giltigt avtal bedömer man flera saker, bland annat vad de olika personerna vill. Det betyder att det spelar roll för bedömningen vad personerna har menat. Muntliga avtal kan också vara bindande, men det betyder inte att man alltid kan kräva någon på pengar om man har pratat med varandra. Om hon har fått dig att tro att ni har ett avtal fastän ni inte har det kan avtalet vara ogiltigt på grund av att hon har förlett dig (30 § avtalslagen). Om man ingår ett avtal under tvång är det i regel inte giltigt (28 § avtalslagen). Om man inte förstår ett avtal eller gör en dålig affär räknas det ändå ofta som ett avtal. Det är svårt att bedöma om du har ingått ett avtal eller inte eftersom du inte kan skriva vad hon menar att du sa.

Bedrägeri

Utifrån det du tar upp i frågan kan det även röra sig om brottet bedrägeri. Bedrägeri är när man vilseleder någon att göra eller låta bli att göra något, och det innebär en vinning för det som vilseleder och skada för den som blir vilseledd (9 kap. 1 § brottsbalken). Det finns mer information om hur man anmäler brott på Polisens hemsida.

Sammanfattning

Det kan vara så att avtalet mellan er är giltigt, men det kan också vara ogiltigt. Om det är ogiltigt har hon ingen rätt att kräva pengar från dig alls. Det kan isåfall vara fråga om brottet bedrägeri. Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?