Tro och heder i olika lagar.

Hej! Jag preciserade dessvärre inte min fråga. Frågan skulle vart formulerad så här: vart finns lydelsen "tro och heder" utöver avtalslagen och köplagen? Är det endast de lagrum du uppgav som de förekommer i eller finns de i andra också?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vart lydelsen ''tro och heder'' förekommer i lag?

Utöver 33 § avtalslagen och 20 § 2 st., 33 §, 35 § och 39 § 2 st. köplagen som du själv nämner förekommer lydelsen bl.a. i 24 § konsumentköplagen, 17 § 2 st. konsumenttjänstlagen och 44 och 45 § kommissionslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning