Upprätta avtal

2019-09-30 i Avtal
FRÅGA |Hej. Kan en jurist skriva ett avtal/ dokument med denna text? Där jag avsäger mig vinsten av huset vid försäljning om mitt krav på att mina lån blir betalda, pengar till skatten (inga skulder blir där), samt pengar till min jurist (ang. bodelning) 5000. Samt att om det blir fler skulder/avgifter under/efter försäljning, samt för dolda fel. Så ska mitt x själv stå för det
Fredrik Lindén |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Via just den här tjänsten svarar vi endast på juridiska frågeställningar. Om du vill ha hjälp att upprätta avtal är du välkommen att använda dig av Lawlines tjänst avtalsroboten som kan hjälpa dig att skriva anpassade avtal och dokument online. Tjänsten når du via vår hemsida. Om du inte hittar tjänsten via hemsidan kan du ringa oss på 08-533 300 04 så hjälper vi dig.

Avtalsvillkor ändrats utan medgivande

2019-09-28 i Avtal
FRÅGA |Hej!När jag skrev på ett avtal med mitt tidigare gym som då hette L9 fitness så fick jag en personalrabatt på gymmet så mitt månadspris skulle bli 199kr/mån även efter bindningstiden har gått över till ett löpande avtal. 1 år senare köpte Nordic wellness upp klubben samt medlemsregistret. Då fick vi befintliga medlemmar information att våran priser skulle inte ändras. Nu 3 år senare upptäckte jag av en slump att dem har ändrat mitt pris till 399kr/mån för ca 3 månader sen, utan att informera mig angående prishöjningen. Jag gick in på deras sida och läste igenom deras allmänna villkor och jag citerar "Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp."Med andra ord så har dem själva brutit mot deras egna villkor samt så jag har fått betala betydligt mer än vad jag skulle ha gjort utan förvarning.. Vad kan jag göra för att ändra detta? har jag möjlighet till kompensation och hur bestrider jag detta mot dem om dem inte kan svara på varför dem inte har förvarnat mig eller har något konkret svar?Tack på förhand!
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns inga särskilda regler för hur man bestrider något utan det räcker alltså med att meddela företaget att du bestrider det belopp som dragits från ditt konto. Självklart är det bra ur en bevissynpunkt om du även gör detta skriftligt och uttryckligen uppger vem du är, hur det gått till och det du bestrider. Många företag har automatiserade program som ändrar ett abonnemang vid ett nytt år till standardavtalet. Eftersom du inte fått ta del av och godkänt de nya avtalsvillkoren så är de skyldiga att erlägga det belopp som överstiger det överenskomna om de inte kan visa att du tagit del av villkoren och antingen godkänt dem eller förhållit dig passiv vilket gjort att det inneburit att avtalet accepterats av passivitet, alltså att du inte aktivt sagt bort de nya avtalsvillkoren. Men det är ett senare problem, företaget kanske inte ens vet om att det finns ett problem så börja där och meddela kundtjänst! Hoppas du fått lite hjälp på vägen och lycka till!

Får en advokat göra ärenden åt sin klient?

2019-09-25 i Avtal
FRÅGA |Får en advokat göra ärenden åt sin klient?Det vill säga, Att advokaten pratar med barnets skola att få gå alla dagar i veckan med stöd, Att advokaten åker med klienten till doktorn att få intyg. Denna advokat har själv sagt att hen kan köra gratis och vara med på umgängestider. Min störta fråga är. Hur mycket får en advokat vara insyltad personligen med sin klient?Att klienten inte behöver lyfta ett finger utan advokaten gör alla ärenden. Är det ens lagligt?Bryter det inte mot några regler?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en advokat företräder sin klient sker det genom ett uppdragsavtal. Avtalet har civilrättslig grund och avtalsfrihet råder. En advokat har skyldighet att utföra sitt uppdrag nitiskt och med redbarhet (8 kap. 4 § rättegångsbalken) samt i enlighet med de krav som ställs av advokatsamfundet. Så länge advokaten håller sig inom dessa gränser finner jag inga hinder i övrigt mot vilka ärenden advokaten får företa. Skulle en advokat behöva ta del av handlingar som gäller klienten kan klienten samtycka till att advokaten får ta del av handlingarna (10 kap. 1 § och 12 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen). Således råder det inga större hinder här heller på vad en advokat kan göra för sin klient.Med vänliga hälsningar,

TIlläggsavgift i kollektivtrafik vid god tro?

2019-09-23 i Avtal
FRÅGA |Jag har råkat ut för en tilläggsavgift på 1500 kronor hos Västtrafik då jag åkte på ungdomsbiljett istället för vuxenbiljett. Anledningen till att jag åkte på ungdomsbiljett är för att jag är student och har fått information från min högskola att studentpriser gäller på alla biljetter hos västtrafik men så var inte fallet enligt kontrollant. Jag har handlat i god tro då jag fått information gällande priserna och trodde verkligen att det gällde. Jag har bestridit avgiften men fått avslag. Kan jag använda rätten om god tro om jag fortfarande vill överklaga beslutet? MvhJennifer
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessa typer av frågor regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, varpå lagens första paragraf föreskriver att den som bedriver kollektivtrafik "får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett. Undantag stadgas i 2 § som föreskriver att "Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet." Vad jag utläser från din fråga borde endast paragrafens sista rekvisit, alltså "annan omständighet" vara tillämplig. Att tolka vad detta skulle vara är givetvis svårt att avgöra, främst eftersom rättsfallen på området inte är många. Jag kan endast göra en jämförelse med fallet RH 2013:29, där en person också felaktigt rest på en ungdomsbiljett trots att denne inte var berättigad till detta. Det utreddes att personen köpt biljetten vid pressbyrån och således blivit såld fel typ av biljett. Både tingsrätten och hovrätten tyckte att detta inte var skäl nog för att bli ursäktad tilläggsavgiften.Med stöd (visserligen svagt) i rättsfallet ovan samt vissa hovrättsdomar jag kunnat läsa, borde bedömningen här vara snäv, om inte mycket snäv. Jag skulle personligen inte tro att din invändan om att du befunnit dig i god tro skulle godkännas av en domstol vid prövning. Med det sagt måste rättsläget förklaras oklart eftersom det enligt mina efterforskningar inte är direkt prövat. När du köper en biljett av västtrafik godkänner du även de villkor som föreligger vid deras resor, vilket föreskriver att du har personligt ansvar för att din biljett är rätt. Hoppas detta gav någorlunda klarogörelse i din situation och önskar dig lycka till!

Tolkning av avtal gällande uppsägningstid

2019-09-29 i Avtal
FRÅGA |Hej vi hyr in oss i ett stall och vi har kontrakt, hyresvärden vill nu att vi flyttar, detta Meddelade hon oss 8 september och vill att vi ska vara ute sista oktober och menar att vi har en månads uppsägningstid men i avtalet står det så här:Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet till månadsskiftet som inträffar minst 1 månad från uppsägningen. Hyresvärden har motsvarande uppsägningstid på minst 9 månader. Uppsägning skall ske skriftligen. Vad menas med det? Får vi stanna i 9 månader om hon säger upp oss?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som måste göras i er situation är att försöka tolka ert avtal, då ni och hyresvärden verkar ha olika uppfattningar om vad avtalet innebär. Det finns inget direkt svar på hur ett avtal ska tolkas, det går att använda olika metoder och därigenom få fram olika svar.En första metod kan vara en språkinriktad tolkning som innebär att ni går efter ordalydelsen i ert avtal. Vad är det som faktiskt står i avtalet? I de delar som du har tagit med i frågan framgår att hyresgästen kan säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid. Det framgår även att hyresvärden har motsvarande uppsägningstid på minst 9 månader. I denna del är avtalet enligt min uppfattning delvis oklart. Det framgår att hyresvärden har "motsvarande uppsägningstid" men att den är 9 månader. En "motsvarande uppsägningstid" skulle i detta fall även kunna tolkas som en månad. En annan metod som kan vara till din fördel är den så kallade oklarhetsregeln. Om avtalet är oklart på något sätt ska det tolkas till den som skrivit avtalets nackdel. Om hyresvärden upprättade avtalet bör du alltså kunna få avtalet att tolkat till din fördel genom denna princip.Vad som också påverkar tolkningen av ert avtal är om ni har agerat som privatpersoner eller som näringsidkare. Om du agerat som konsument (privatperson) anses du vara i en svagare position och en avtalstolkning kan då gynna dig. Det finns även fler tolkningsmetoder och det är svårt att uttala sig om vilken metod som i slutändan hade blivit den avgörande i en domstol. Det är sammanfattningsvis därför svårt att uttala sig exakt hur avtalet ska tolkas utifrån de uppgifter du har lämnat. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. De kan då även titta på avtalet i sin helhet och även hämta in ytterligare information. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Måste ett avtal vara bevittnat för att vara bindande?

2019-09-27 i Avtal
FRÅGA |Måste ett avtal mellan 2 privatpersoner vara bevittnat för att vara bindande?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett avtal ska vara giltigt, räcker det som huvudregel att anbud och accept överensstämmer enligt 1 § avtalslagen. Det finns dock vissa typer av avtal som måste bevittnas för att vara giltiga. Exempel på detta är testamente och erkännande av faderskap.Sammanfattnings behöver alltså avtal som huvudregel inte bevittnas för att vara bindande.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man ändra priset i efterhand?

2019-09-24 i Avtal
FRÅGA |Jag och min tatuerare kom överens om att få 2 fullbordade sleeves och jag skulle betala 20000. Nu har jag bara 4 på ena armen och 2 på den andra. Och jag har lagt 20000. Domhär pengarna var från ett skadestånd och dom skulle hjälpa mig täcka ärr . Jag valde att tatuera istället för "operationer" . Min mor var med mig när vi hade konsultionen. Vi sa 20000. Vad kan jag göra? Han tänker inte tatuera färdigt mina armar även om en sv tatueringarna inte ens är färdig
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Jag utgår från att du varit hos en tatuerare som bedriver näringsverksamhet. Jag tolkar din fråga som att du och tatueraren har kommit överens om ett pris (20 000) och nu vill tatueraren ha mer betalt för att göra klart tatueringen. Om ni har kommit överens om ett fast pris så regleras din fråga i avtalslagen (avtl). Om det istället rör sig om en ungefärlig prisuppgift på 20 000 kronor kan konsumenttjänstlagen (ktjl) användas. Konsumenttjänstlagen är egentligen inte direkt tillämplig vid behandling på människor, den har dock genom praxis ändå ansetts tillämpbar i vissa tatueringsfall. Om ni har kommit överens om ett fast pris I detta fall har ni ingått ett avtal där han ska tatuera dig för 20 000 kronor. Tatueraren kan i efterhand inte ändra priset eftersom huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga juridiskt sett men de kan vara svårare att bevisa (1 § avtl). Om tatueraren lämnat en ungefärlig prisuppgiftHar tatueraren lämnat en ungefärlig prisuppgift så får inte den överskridas med mer än 15 % (36 § ktjl). Företagaren har rätt till pristillägg om han utfört något tilläggsarbete, alltså behov av arbete som framkommer under tjänstens gång och som lämpligen bör utföras samtidigt. Företagaren kan även ha rätt till pristillägg om tjänsten fördyrats på grund av omständigheter kring dig som konsument och som näringsidkaren inte borde förutsett när avtalet ingicks (38 § ktjl). Eftersom det rör tatueringar så kan jag baserat på din fråga inte komma på något tilläggsarbete eller någon anledning varför tjänsten skulle fördyrats på grund av dig som konsument. Sammanfattning Min bedömning är att du inte ska behöva betala något ytterligare för dina tatueringar. I båda fallen som jag tagit upp anser jag inte att tatueraren har rätt att ändra priset i efterhand. Det underlättar även bevisfrågan att du har ett vittne som kan intyga om det priset som ni kommit överens om. Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur ska skuldförhållanden regleras när det avtalet som skulden grundar sig i är ofullständigt?

2019-09-22 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag och min kollega drev ett bolag tillsammans i två år. De första 4 månaderna plockade jag ut 10.000kr x 4 (40 000 kr)mer i lön än han, med utgång att han skulle få igen det när vi kom på fötter. Nu när vi håller på att lägga ner bolaget (som aldrig gick med plus) och ska betala av våra skulder till banken samt till en "företagsmäklare" så vill min kollega att jag ska betala ikapp den två år gamla skulden. Jag tycker inte så. Vad säger ni?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det som kan sägas om er situation är att det inte finns några regler som reglerar förhållandet. Ni verkar ha nått en överenskommelse kring hur företagets vinstmedel ska disponeras. Om ni i denna överenskommelse har missat att reglera hur förhållandet ska se ut om bolaget inte "kommer på fötter" så innebär detta att ni måste lösa den situationen i dagsläget.Det finns alltså inte i detta fallet (om ni inte har någon överenskommelse som reglerar dagens situation) någonting som, juridiskt sett, binder dig att betala tillbaka den gamla skulden. Sedan kan man tycka vad man vill kring huruvida det är rättvist eller inte, men den saken är upp till er själva att finna klarhet i och arbeta fram en lösning.Jag hoppas att svaret var till hjälp!