Går det att jämka eller ogiltigförklara ett avtal?

2021-06-28 i Avtal
FRÅGA
Vi kommer avveckla våran enskilda firma i december detta år. Enligt hyresavtalet ska vi säga upp avtalet 9 månader innan kontraktstidens slut, 2022-01-31 vilket alltså vi har missat att göra. Enligt avtalet förlängs då avtalet automatiskt med 3 år, kan vi på något sätt komma ur detta avtal eller måste vi stå och betala hyra för lokalen i ytterligare 3 år?Mvh
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

Det är troligen så att ni är bundna av de uppsägningstider och bindningstider som gäller i avtalet, men det finns en möjlighet att ni kan klaga vid en domstol att avtalet är oskäligt (om ni anser att bindningstiden på tre år är alltför lång).

Avtalslagen

Huvudregeln är att avtal som båda parter ingått är giltiga (1 § Avtalslagen). Avtalet reglerar alltså förhållandet mellan parterna och det som framgår av avtalet är det som gäller mellan parterna. Men det finns en möjlighet att upphäva eller jämka avtal som en part (ni) anser vara oskäligt (36 § Avtalslagen). För att kunna jämka eller ogiltigförklara ett avtal krävas att det finns ett eller flera oskäliga avtalsvillkor och villkoren ska vara oskäliga antingen vid avtalets tillkomst eller senare. Man kan både jämka avtalsvillkor och avtalet som helhet. En jämkning kan även få samma effekt som att avtalet ogiltigförklaras om det "jämkas till noll".

Ert fall

Det som skulle kunna vara oskäligt i erat fall är att bindningstiden är tre år om ni missar att säga upp avtalet inom uppsägningstiden. Om ett avtal kan anses som oskäligt skiljer sig mellan olika branscher och ni kan jämföra med andra hyresavtal för att kolla om just ert avtal är oskäligt. Hittills har dock jämkning/ogiltigförklaring av avtal endast gjorts i undantagsfall i domstol, vilket kan tala mot att ni faktiskt lyckas jämka/ogiltigförklara avtalet. Det finns också ytterligare risken att ni kommer att behöva betala motpartens rättegångskostnader om ni tar upp frågan till en domstol och ni förlorar målet (18 kap. 1 § Rättegångsbalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96471)