Kan ett kontrakt skrivas mellan skilda föräldrar?

2021-06-29 i Avtal
FRÅGA
Kan man få hjälp med kontrakt mellan skilda föräldrar där det står bland annat att alkohol inte får förekomma då man har barnen hos sig. Hur vi delar upp klädkostnader, vad vi säger och inte säger till barnen osv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ni kan sluta ett avtal

I Sverige har vi avtalsfrihet, vilket innebär att två privatpersoner i princip kan sluta ett kontrakt/avtal om vad som helst med juridisk verkan. Ett avtal kan dock inte slutas om man inte har behörighet för att sluta avtal (3 kap. avtalslagen), men några hinder i ditt fall verkar det inte föreligga.

Inga speciella formkrav behövs för ett avtal, men för att innehållet i ett avtal ska kunna styrkas kan skriftliga avtal vara att föredra framför muntliga ur bevissynpunkt. Inom avtalsrätten finns den ledande huvudprincipen pacta sunt servanda (1§ avtalslagen), som betyder att avtal ska hållas, oberoende om avtalet rör ifall alkohol får förekomma, hur klädkostnader ska delas upp eller vad ni bör/inte bör säga till era barn. Allt detta kan ert avtal innehålla.

Rekommendationer på avtalets utformning

Det finns dock några aspekter som kan vara viktiga att tänka på när man sluter ett avtal. I ditt fall kan det exempelvis vara viktigt att avtalet innehåller:

- Era underskrifte

- Datum

- Hur länge avtalet ska gälla

- Vad som händer om någon part bryter mot avtalet

Ni kan få hjälp av våra jurister

Slutligen kan självklart våra duktiga jurister på Lawline hjälpa er med att utforma ett sådant avtal för att det ska formas precis efter era önskemål. Det är lite svårt att göra det exakt genom denna funktion, och mer information om avtalets innehåll hade varit nödvändigt för ett heltäckande avtal. Hur man går till väga för att boka tid med dem finner du under denna länk.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis råder avtalsfrihet i Sverige vilket möjliggör att ni kan sluta ett avtal om era önskemål. Ett avtal har inga formkrav, mer än att det ska accepteras av båda parter. Det finns dock några rekommendationer när man sluter ett avtal för att det ska fungera bra ur bevissynpunkt, exempelvis att det ska vara skriftligt och innehålla era underskrifter. Innehållet bör givetvis vara tydligt så att båda parter förstår det och samtycker till det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!

Bästa hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1546)
2021-10-24 Får ett företag höja priset på en vara för att det är konkurrenten som vill köpa den?
2021-10-24 Kan affärer neka kontanter?
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik

Alla besvarade frågor (96505)