FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/06/2021

Avtalsbrott

Jag har skrivit över min hund på min dotter, men vi skrev ett avtal att hon inte får sälja eller ge bort hunden, om hon nu gjort det utan min tillåtelse, har hon rätt att bryta vårat avtal som hon skrev under?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


När det kommer till avtal tillämpas Avtalslagen (AvtL). Enligt 1 kap 1 § är avtal bindande (löftesprincipen). Detta betyder att, om ni har ett avtal (oavsett avtalets form- skriftligt, muntligt etc.), ska detta hållas. Kort sagt har därför inte din dotter rätt att bryta mot avtalet ni skrev under. Detta förutsätter att båda avtalsparterna har samma uppfattning om avtalets betydelse, samt att det inte finns några anledning att tillämpa ogiltighetreglerna i 3 kap AvtL.


Hoppas du fick svar på din fråga,

med vänlig hälsning
Anna von FircksRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning