Avtalspart eller borgensman?

2012-02-26 i Avtal
FRÅGA |Hej. Min flickvän och hennes barn ska flytta till min del av vårt land. Vi ska inte bo tillsammans. För att hon ska kunna få lägenhet har vi pratat om att jag ska stå för hyreskontraktet på en ny lägenhet eftersom hon har betalningsanmärkning och stora skulder som hon avbetar på till Kronofogden. Är detta bästa lösningen, vill helst inte gå in som borgenär nämligen? Finns det några risker för mig? (jag kommer betala hyran för att ha full kontroll på att den betalas) Jag vill t.ex. inte på något sätt riskera att jag blir ansvarig för hennes tidigare skulder. 
|Hej Chris, När du skriver under hyresavtal blir du bunden av det och måste således betala hyran till hyresvärden oavsett om din flickvän i framtiden skulle vägra ersätta dig hyreskostnaderna för hennes lägenhet. Är du istället borgensman för hennes hyresförhållande och hon vägrar betala till hyresvärden måste du hoppa in och betala till honom i hennes ställe. En skillnad mellan de två fallen är att ifall du är borgensman måste hyresvärden först vända sig till inkasso och kronofogden innan han har möjlighet att begära pengar av dig. En annan skillnad är att ifall det skulle bli illa kan du säga upp hyreskontraktet ifall du står som hyresgäst, medan huvudregeln är att ett borgensåtagande inte kan sägas upp när avtal tecknats mellan din flickvän och hyresvärden. Däremot kan borgensåtagandet tidsbegränsas ifall hyresvärden godkänner det. En tredje skillnad är att ifall du är borgensman så har du en rätt att få tillbaka dina pengar från din flickvän, (så kallad regressrätt) medan ifall du är hyresgästen enligt kontraktet så har du ingen sådan rätt såvida du inte har ett särskilt avtal med flickvännen där ni kommit överens om det. Lite generella tips: *Läs noga igenom borgensåtagandet och se till att det inte finns någon formulering liknande "såsom för egen skuld" eftersom du i så fall ingår en mer ingripande version av borgensåtagandet kallat "proprieborgen". Den innebär att hyresvärden efter förfallodagen kan kräva pengarna av dig direkt, precis som om du hade stått på hyresavtalet. *Se till att begränsa borgensåtagandet till att enbart gälla hennes hyresförhållande så att du inte blir krävd på pengar för andra skulder hon kanske har ådragit sig. *Tidsbegränsa åtagandet ifall hyresvärden går med på det. *Se till att upprätta ett avtal/skuldebrev mellan er två angående det du betalat för hennes räkning ifall ni skulle bli osams i framtiden. (Allting kanske är frid och fröjd nu, men man kan aldrig vara nog säker och människor tenderar att bli galna när pengar finns med i bilden) *Det är visserligen inget krav, men jag rekommenderar alltid att bevittna avtal och åtaganden. Anledningen är att det blir svårare att förneka dokumentens giltighet i en eventuell framtida tvist. Min slutsats är att det säkraste du kan göra är precis som du säger att du själv ingår hyresavtalet, eftersom du på så sätt har mer kontroll och kan säga upp avtalet om det inte fungerar med betalningar. Väldigt viktigt här är dock att du upprättar ett avtal mellan dig och din flickvän som reglerar ert ekonomiska förhållande, så att du kan hävda dig i rätten ifall det går snett. Du måste även kolla upp så att hyresvärden godkänner att du hyr lägenheten trots att någon annan kommer att bo där. Annars är ett tidsbegränsat borgensåtagande också bra, t.ex. ifall du känner att du inte klarar dubbla boendekostnader under ett par månader. Generellt är det alltid ett risktagande att göra det du vill göra. Ännu mer riskabelt blir det i ditt fall eftersom kronofogden redan handhar några av hennes skulder. Jag råder dig att vara mycket mycket försiktig. Med vänliga hälsningar,

Avtals giltighet

2012-02-15 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som porträttfotograf och när det gäller bröllopsfotograferingar skriver jag avtal med mina kunder. Min fråga gäller om det räcker med kundens namnteckning för att avtalet skall gälla eller om det behövs personnummer också. Tack på förhand!
Leo Andersson |Hej och tack för din fråga! För att avtalet ska gälla måste båda parter vara bundna, något som vanligen regleras av avtalslagens anbud-acceptmodell (https://lagen.nu/1915:218 ). Det innebär att när du riktar ett anbud som är tillräckligt preciserat, antingen muntligt eller skriftligt, så räcker det att den andra parten godkänner just de villkoren för att ni ska vara bundna av innehållet. Däremot kan det vara bra ur en bevissynpunkt (om t.ex. personen skulle hävda att han/hon inte ingått det här avtalet) att för det första göra det skriftligt, underteckna med era namn, och även t.ex. personnummer eller adress, men det är som sagt inget måste för att avtalet ska vara bindande.

Avtalsfrihet

2012-02-07 i Avtal
FRÅGA |Vi är en salong, där vi ska hyra ut 2 frisör stolar och ett rum till en nagel teknolog.. Vi har lite egna regler och vi vill ha paragrafer, som gäller vid ev diskussion och avslut.. vilket kan vi ha? Med vänliga hälsningar
Anton Karlsson |Hej, Det råder avtalsfrihet i Sverige, avtalsfrihet innebär att man själv kan bestämma vad man vill avtala om samt med vem avtalet ska ingås. Ni och hyresgästen kan således skriva ett avtal som reglerar uppsägning med mera. Jag rekommenderar att Ni tar kontakt med en verksam jurist som kan hjälpa Er att skriva ett avtal efter just era önskemål. Vänligen,

Säljaren har inte rätt att lägga till avtalsvillkor efter köpet angående förverkande av varan

2012-01-31 i Avtal
FRÅGA |Köpte en lekstuga av en granne på min gata, han sa Att vi kunde hämta den när vi ville och att den inte står Ivägen. Prata med honom i somras då han sa samma Sak. Nu kom han helt plötsligt och säger att hans Son sagt att den tillfaller honom om det gått över ett år, han har dock inte sagt att vi måste hämta stugan....Sen sa han att hans son sagt att han skulle betala tillbaks 1000 kr så vi skulle få ngt tillbaka..vi betalade 3500 kr för den och jag känner mig lurad då han lovat oss att den skulle få stå kvar och han har inte påpekat att vi måste hämta den. Är vi lurade eller har vi rätt att hämta lekstugan? Mvh Karin
Victor Björklund |Hej Karin, Ni har slutit ett köpeavtal om lekstugan, köplagen https://lagen.nu/1990:931 Du blev ägare av lekstugan när du köpte den och säljaren (din granne) kan inte lägga till avtalsvillkor i efterhand. Ni har alltså rätt till lekstugan och de har inte rätt att ta tillbaka den. Om ni har ett skriftligt avtal så kan du vända dig till kronofogden och begära särskild handräckning. Det innebär att de åker och hämtar lekstugan hos din granne. Med vänliga hälsningar,

Avtalsmallar på Internet

2012-02-18 i Avtal
FRÅGA |Hej vi är tre st kompanjoner som skulle behöva ett kompanjonsavtal, problemet är att desto mer man letar desto mer komplicerat verkar detta bli. Finns det någon mall som är enkel men änå komplett??
Mathias Gunnervald |Hej, Det finns, som du upptäckt, en uppsjö av olika mallar tillgängliga på Internet. Dessa är av skiftande kvalité och mitt råd är att du, för att få ett så optimalt avtal som möjligt, vänder dig till en verksam jurist eller använder våra egna avtal som skräddarsys efter dina behov. På så vis kan du förhoppningsvis undvika framtida problem som kan uppstå på grund av ett dåligt formulerat avtal. Vänligen,

Utebliven ersättning vid rattfylla

2012-02-10 i Avtal
FRÅGA |Hej Min hustru har haft sin bil utlånad till vår son. Sonen körde av vägen, förmodligen rattonykter och kommer att få påföljd för detta. Bilen är totalhavererad och kommer att skrotas. Vidare uppkom det skador på en fastighetsägares staket. Bilen är helförsäkrad. Min fråga är. Om förare och färsäkringstagare är samma person så utgår ju ingen ersättning i ett sådant här fall. I detta fall så är ju inte försäkringstagaren och föraren samma person. Har då inte försäkringstagaren rätt till någon ersättning för fordonet samt fastighetsägarens skador? Tack för svar och vänlig hälsning
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Ur trafikförsäkringen, vilka alla bilägare måste teckna för sin bil, ska skador som drabbar exempelvis en fastighetsägare täckas, trafikskadelagen 10 §. Därför torde inte försäkringsbolaget kunna neka fastighetsägaren ersättning för skadorna på staketet. Vad gäller skadorna på din hustrus bil ser försäkringsvillkoren lite olika ut från bolag till bolag och därför är det svårt för mig att svara på den frågan. De flesta bolag har dock en säkerhetsföreskrift som säger att man som bilägare och försäkringstagare är skyldig att se till att den man lånar ut sin bil till inte kör onykter. Sker detta ändå, finns skäl för att sätta ned ersättningen eller i värsta fall inte ge någon ersättning alls. Länk till trafikskadelagen: https://lagen.nu/1975:1410 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar

Avtalstolkning

2012-02-01 i Avtal
FRÅGA |Hej, vi vill sälja våran hund pga allergi och vi har tidigare ingått ett skriftligt kontrakt med förra ägaren (uppfödaren) enligt följande: §3 Återköpsrätt Köparen förbinder sig till att informera uppfödaren om han/hon vill sälja hunden vidare eller lämna bort hunden. Uppfödaren har företrädesrätt att köpa tillbaka eller ta tillbaka hunden. Uppfödaren lovar att hjälpa hundköparen att hitta en lämplig återköpare, ifall uppköparen inte själv vill använda sin förköpsrätt. Kan vi bli tvingade att ge tillbaka hunden till uppfödaren utan ersättning ? Ingen vite är inskrivet i kontraktet.
Leo Andersson |Hej! Först och främst kan man inleda med att säga att så länge ni är överens, så kan ni välja att helt frångå avtalet. Det är inte helt klart vad som menas med klausulen och begreppen blandas lite olyckligt, och man får använda sig av avtalstolkning för att komma fram till vad ni egentligen menat. Det innebär att även omständigheterna kring köpet (har ni diskuterat detta, vad har säljaren sagt, osv), och vad ni egentligen haft för ändamål med avtalet tas med i beräkningen. Eftersom det inte framgår om ni diskuterat innebörden av den här klausulen, så utgår jag ifrån att inget sagts. Då får man utgå från ordalydelsen, något som vanligen är en utgångspunkt om inte parterna kan komma överens om innebörden. Som tidigare nämnt så blandas olika begrepp och det är lite oklart vad som egentligen kan menas i vissa hänseenden, till exempel så används både begreppet återköpsrätt, företrädesrätt och förköpsrätt när det enligt min mening är fråga om samma sak, nämligen en rätt att före någon annan få möjlighet att köpa tillbaka hunden när ni vill sälja den vidare. För att en återtaganderätt utan betalning skulle kunna föreligga, som visserligen också kan urtolkas, är det enda rimliga att det endast gäller i det fall ni skulle vilja ge bort hunden utan betalning alternativt att det inte finns någon möjlighet att få betalt för hunden p.g.a. sjukdom, ålder eller liknande. Det kan inte ses som ändamålsenligt att klausulen skulle ha innebörden att uppfödaren har rätt att välja mellan att köpa eller ta tillbaka hunden, så länge hunden skulle kunnat säljas vidare mot betalning. För att ge detta viss tyngd kan även tilläggas rubriceringen av klausulen, som visserligen inte är utslagsgivande, men ändå ett tydligt hjälpmedel vid tolkningen av själva innebörden, nämligen att det är fråga om en rätt att köpa tillbaka hunden. En oklarhet som kan uppkomma ifall uppfödaren väljer att utnyttja sin förköpsrätt är vilket pris som ska betalas. Det säger klausulen inget om. Det rimliga vore därför att se till om det finns något marknadspris på just den här hundrasen, när hunden är X år gammal etc. Här är ni förstås fria att komma överens om det pris som båda parter känner sig nöjda med. Om uppfödaren väljer att inte utnyttja sin förköpsrätt så framgår det att han isåfall ska hjälpa till att hitta en lämplig återköpare. Återköpare är ett konstigt ordval eftersom det rimligen bara kan vara uppfödaren som kan köpa hunden åter. Det rimliga är att det helt enkelt är fråga om köpare i allmänhet. Om man ser på orden i sig så är det här tydligt att det inte är fråga om någon rätt för uppfödaren ("lovar att hjälpa"), utan en tjänst som närmast är till er fördel om ni har svårt att hitta en köpare. Det finns inget som antyder att denna hjälp skulle innebära att ni måste sälja hunden till av uppfödaren föreslagen köpare, eller att uppfödaren på något sätt måste ge sitt godkännande till köparen. Något annat som kan vägas in i bedömningen är partsställningen. Det framgår inte om uppfödaren är en näringsidkare eller om det är en privatperson. Om det är fråga om en näringsidkare kan oförmånliga avtalsvillkor åtminstone vid en domstolsprövning (enligt 36 § avtalslagen) tolkas till er fördel i längre utsträckning eftersom en konsument generellt ses som en svagare part. Sammanfattningsvis innebär detta enligt min mening att ni måste informera uppfödaren inför en eventuell vidareförsäljning och att den tidigare ägaren då har en rätt att välja mellan att köpa tillbaka hunden för ett marknadsmässigt pris alternativt hjälpa er att hitta en köpare, ett råd något som ni dock är fria att inte följa.

Köpesumma vid fastighetsförsäljning

2012-01-26 i Avtal
FRÅGA |Vi är två som fått en fastighet i arv. Jag har bott i fastigheten 1 år. Har jag rätt att dra av halva ränte o underhålls kostnaden, bla en vattenskada från köpesumman när vi nu ska skriva över huset på mig.
Oscar Sundholm |Hej! Jag förstår inte riktigt vad du menar men försöker besvara din fråga så gott jag kan. Köpesumman mellan dig och den nuvarande delägaren av fastigheten är något som ni själva kommer överens om. Du har alltså inte per automatik någon rätt att dra av ränte- och underhållskostnader som du har betalt under det år du bott på fastigheten. Vänligen