FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/03/2013

Tolkning av avtal

Jag och en motpart gjorde en överenskommelse. Denna överenskommelse skrevs ned i form av ett skriftligt avtal som undertecknades av oss båda. Före undertecknandet - men tidsmässigt i direkt anslutning - gick vi igenom avtalet, punkt för punkt. Varje del tolkades gemensamt. Min motpart (som också var den som formulerade avtalet) tolkade och förklarade först vad han tyckte att vi nu avtalat. Jag la därefter omedelbart till min tolkning av avtalets innehåll, för det fall att jag hade avvikande mening eller enbart ville komplettera hans uttolkning. På en punkt hade jag en komplettering som, skulle det visa sig, hade stor vikt. Min tolkning accepterades och bejakades av min motpart, dock kom denna del av tolkningen inte med i själva avtalstexten. Jag levde dock i tron att eftersom vi pratat om min tolkning av avtalstexten vid den gemensamma genomgången av det skrifliga avtalet var den delen (min del) att betrakta som en muntlig överenskommelse (alltså ett muntligt avtal) väl så giltig som den skriftliga delen. Efter ett år visade det sig att min motpart "glömt" bort denna del. Jag gjorde gällande att den delen var giltig. Som svar fick jag att endast det skriftliga gäller. Jag insisterade, den muntliga delen gäller också. Min motpart sade sig inte minnas denna del i den muntliga genomgången av avtalstexten. Jag kunde bevisa att vi faktiskt muntligen gjort en gemensam tolkning av det skriftliga avtalet som också innehöll den del som jag alltså efter ett år hävdade gällde. Beviset jag har är en inspelning av samtalet, från början av förhandlingen till dess att vi skriver under.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår dig råder det nu oenighet om hur ert avtal skall tolkas.

Huvudregeln vid avtalstolkning är att företräde skall ges till den gemensamma partsavsikten, om en sådan går att finna. I ditt fall har du en inspelning av ett samtal där avtalsparterna, i direkt anslutning till avtalsskrivandet, tillsammans diskuterar avtalets innebörd. Detta torde utgöra ett mycket starkt bevis för vad som var den gemensamma partsavsikten då avtalet slöts dvs. parternas gemensamma uppfattning om avtalets innebörd.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”