Bevisbörda - avtalsrätt

2012-07-07 i Avtal
FRÅGA |Jag har skrivit på ett avtal med en bekant. Nu anser han att vi aldrig skrivit något avtal. Vem bär bevisbördan för att så har skett? Den som påstår att så är fallet, eller den som påstår sig aldrig ha skrivit avtal?
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga! Som huvudregel så är det den som påstår att något avtalats som ska bära bevisbördan för detta då det anses vara enklare att säkra bevisning för att något har hänt än att säkerställa bevis för att något inte har hänt. I vissa fall kan bevisbördan kastas om (t.ex. i fall som rör avtal mellan näringsidkare och konsument) men om det rör sig om två jämbördiga parter så bör det vara den som påstår att avtalet ingått som bär bevisbördan för detta. Vänliga hälsningar,

Eventuellt avtalsbrott

2012-06-20 i Avtal
FRÅGA |Hejsan Jag hittade en bil på blocket som jag ville köpa. Vi kom överens om att skulle köpa bilen för 89 000 kr och att han skulle leverera bilen till mig då jag bor ca 40 mil därifrån. Han fick även en handpenning på 5000 kr för att hålla kvar bilen då jag behövde några dagar för att gå till banken och ordna med finansiering. Nu ringer han och säger att han har fått två nya erbjudanden och att om jag vill ha bilen så måste jag åka ner igen och hämta den. Jag har sms historik på allt detta jag har skrvit dvs då han accepterar mitt bud. Kan jag få rätt på något sätt?
Malin Axelsson |Hej! Om det har gått till precis så som du skriver så har du och säljaren ingått ett giltigt avtal med innebörden att du ska få köpa bilen för det angivna priset och att säljaren ska leverera bilen hem till dig. Avtal ska hållas. Att säljaren efter avtalsslutet fått ett för honom mer fördelaktigt anbud påverkar inte denna skyldighet. Om säljaren nu ställer upp ytterligare krav för att du ska få köpa bilen (exv. att du måste hämta bilen själv) så begår denne därför avtalsbrott. Om du väljer att inleda en juridisk process i form av en fullgörelsetalan, dvs. att du stämmer säljaren och kräver att han ska fullgöra sin del av det avtal du beskriver i din fråga så finns det en möjlighet att du får rätt. Processen kommer att kretsa kring bevisfrågan, så det är bra att du har sparat hela sms-konversationen och eventuella kontoutdrag. Vänliga hälsningar

Villkor i avtal

2012-06-20 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag har nyligen införskaffat ett gymkort för att prova på en anläggning. Trivdes inte alls då jag diskriminerades av andra medlemmar på samma gym och ville inte fortsätta att träna alls vid anläggningen. Jag har vid köp av mitt kort inte fått någon information kring att jag ingick i ett avtal som var bindande i 12mån vilket de berättar i efterhand när jag ifrågasatt en faktura jag fått hemskickad. Vad gör jag? Tack på förhand
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! Dina rättigheter i denna situation är helt beroende av vad som avtalats när du köpte ditt gymkort. I Sverige har vi en princip om att avtal skall hållas (pacta sunt servanda) således är båda parterna bundna av villkoren i avtalet, detta framfår av 1 § Avtalslagen. Om någon bryter mot villkoren begår denne ett avtalsbrott. Det är inte möjligt att lägga till villkor i avtalet i efterhand om du inte godkänt det. Om ni ingått ett skriftligt avtal är mitt råd att du noga läsa igenom dess villkor. På så vis ser du om du mot förmodan accepterat ett villkor om en 12 månaders bildningstid. Om inte har du bevisläget till din fördel och kan hänvisa till avtalet. Om ni enbart har ingått ett muntligt avtal gäller samma principer. Det är den som påstår att avtal har ingåtts som har bevisbördan. Gymmet måste alltså kunna bevisa att de givit dig denna information innan avtalet slutits, vilket kan vara svårt att bevisa. Här hittar du avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Lycka till! Vänligen,

Avtalstolkning: nyttjande av mark

2012-06-06 i Avtal
FRÅGA |I kontraktet står det : Markområde markerat på bilaga får nyttjas för caférörelsen. Får jag ställa dit en friggebod? eller en försäljningsvagn som ingår i rörelsen?
Lars Bålman |Tack för din fråga. För att vara säker på att få nyttja annans egendom på visst sätt, bör man ha ett uttryckligt stöd i avtalet, även om det enligt avtalsrättsliga principer är den som har skrivit kontraktet som står risken för otydligheter. Såvida ni inte muntligen eller skriftligen kommit överens om något vid sidan av kontraktet, är svaret på dina två frågor ja. Nyttjande innebär alla former av nyttjande som du önskar och som du huvudsakligen använder för caférörelsen.

Förnekande av muntligt avtal.

2012-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej. Min pappa har en firma där han röjer mm åt andra. För ett tag sen band han och en annan man ett avtal om att pappa skulle röja. När pappa hade gjort detta klart så skickar han räkning. Då får han tillbaka att det inte har funnits ngt avtal och att han inte tänker betala. Men när pappa prata med han så vill han att pappa ska sänka priset. Vad gör man nu? På papper skriver den mannen att inget avtal finns men öga mot öga vill han få ner priset?
Amanda Wiggh |Hej, tack för din fråga. Frågor som rör avtal regleras i avtalslagen (AvtL), se https://lagen.nu/1915:218. Ett giltigt avtal anses ingått när någon har avgivit ett anbud som motparten har svarat på med en accept. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), oavsett om avtalet har ingåtts muntligen eller skriftligen. När ett avtal inte har dokumenterats skriftligt är det tyvärr ofta svårt att bevisa vad som har bestämts. Din pappas motpart begår ett avtalsbrott när han inte betalar, men bevissvårigheter gör att det kan vara svårt att utkräva pengarna på rättslig väg. Det är svårt för mig att avgöra vad ni har för bevisläge men mitt råd till er är att noga tänka igenom saken innan ni startar en eventuell process mot motparten - detta på grund av att en process kostar mycket pengar att driva, pengar som går förlorade om bevisningen inte håller. Det är självklart väldigt tråkigt när sådant här händer men om motparten även fortsatt förnekar att avtal ingåtts kan det i ett sådant här läge - förutsatt att ni inte har stark bevisning - eventuellt vara vettigt att försöka komma överens om en lägre ersättning så att din pappa får ut i alla fall någonting. I fortsättningen bör din pappa vara nog med att upprätta skriftliga avtal i liknande situationer. Hoppas att det löser sig för er och att din pappa får sina pengar. Med vänlig hälsning,

Avtal mellan näringsidkare

2012-06-20 i Avtal
FRÅGA |Hej! Ett företag (Företag A) anlitar ett byggföretag (Företag B) för att bygga en helt ny fabrik (på tom mark). Cirka 1 år efter invigningen upptäcker Företag A sprickor i kaklet på en toalett. Företag A kontaktar genast Företag B som hävdar att Företag A måste ha snålat med värmen och att det är förklaringen till sprickorna. Företag A tror inte att det är hela sanningen och misstänker fuskbygge. Vem har bevisbördan? Vad finns det för lagar runt detta? Om vi tänker oss att en vanlig konsument anlitade ett byggföretag och kaklet började spricka i badrummet och samma konflikt inträffar, vad gäller då?
Linnea Hedman | Hej och tack för din fråga! I svensk rätt finns det inte någon lag som reglerar köp av tjänster mellan näringsidkare. Tanken är att avtalsfrihet skall råda mellan parterna. Det är den som påstår att ett avtalsbrott föreligger som har bevisbördan. I konsument och näringsidkar förhållanden är konsumenttjänstlagen (Ktjl) tillämplig. Enligt 4 § Ktjl skall arbetet utföras fackmässigt. Ett fel anses föreligga om arbetet inte är fackmässigt utfört. Enligt 17 § Ktjl skall konsumenten reklamera felet till näringsidkaren inom skälig tid från att felets märkts eller borde ha märkts. Skälig tid anses alltid vara 2 månader från att felets upptäckts. Din fråga är alltså helt beroende av vad som avtalats företagen emellan. Eventuellt kan man söka vägledning av Köplagen trots att denna lag reglerar köp av lös egendom. Vidare är ett råd att se över gällande branshpraxis. Om ett avtalsvillkor skulle vara oskäligt kan det jämkas med hjälp av 36 § Avtalslagen. Här hittar du ovan nämda lagar, Konsumenttjänstlagen: https://lagen.nu/1985:716 Köplagen: https://lagen.nu/1990:931 Avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Lycka till! Vänligen,

Märklarkontrakt - uppsägningstid

2012-06-07 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag skrev på ett mäklarkontrakt igår om att han ska sälja en bostadsrätt (mors dödsbo) i tre månader. Jag ångrar mig. Han tar mycket betalt och jag fick inget prospekt utan skrev på där och just då detta avtal. Kan jag ångra mig. finns ångervecka i detta fall?
Johan Wahlbom |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline för din fråga. Gällande avtalsrätt säger principen att ett ingånget avtal ska hållas (den vanligt förekommande latinska termen är pacta sunt servanda). Jag har dock själv nyligen sålt min bostadsrätt genom att anlita SkandiaMäklarna. I avtalet mellan mig och mäklaren framgår en uppsägningstid på tio dagar. Så mitt tips till dig är att noggrant undersöka ert avtal efter liknande bestämmelser vilket med stor sannolikhet bör finnas. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Pacta sunt servanda- frågan om avtalsbrott

2012-05-28 i Avtal
FRÅGA |Jag har en hund på foder enl. SKK:s fodervärdsavtal. Nu begär uppfödaren att hunden skall återlämnas och påstår avtalsbrott. Jag har motsatt mig återlämnandet då grundför avtalsbrott enli. min mening saknas. Hänvisat att enl. avtalet skall frågan lösas av domstol. Nu kräver hon att få disponera hunden för utställning - vilket är ok. enl avtalet. Jag VET att hon inte tänker ställa ut utan detta är ENDAST ett svepskäl för att få hunden till sig. Sen kommer hon inte lämna tillbaka hunden till mig. Kan jag vägra lämna hunden till uppfödaren eftersom jag vet att hon då kommer att bryta mot avtalet genom att inte lämna den åter till mig??? Eller bryter jag avtalet? Även om jag kan ta ärendet till domstol när hon vägrar lämna ut hunden så vet jag att hunden inte längre kommer att finnas att hämta, dvs hon kommer att gömma undan hunden när det är dags för handräckning eller liknande. Tacksam för svar
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! I svensk avtalsrätt finns en grundprincip som innebär att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). Som avtalspart är man alltså skyldig att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet. Om man bryter mot ett avtal, exempelvis genom att vägra uppfylla villkoret om utlåning, gör man sig skyldig till ett avtalsbrott och överlåtaren har då i enlighet med SKK:s fordervärdsavtal rätt att häva avtalet. Denna tvist måste dock först prövas av allmän domstol. Enligt avtalet har överlåtaren rätt att disponera över hunden högst två dagar före utställning samt två dagar därefter. Jag rekommenderar dig att, när uppfödaren vill ta hunden hänvisa till avtalet och 2-dagars fristen. Överlåtaren bör kunna bevisa när hon ska på utställning och då måste du ställa hunden till förfogande under dessa dagar i enligt avtalet. Om hon trots detta inte återlämnar hunden inom 2 dagar efter utställningen är mitt tips till dig att kontakta ett ombud och göra en polisanmälan och få tvisten löst i domstol. Lycka till! Vänligen