FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/07/2013

Avtalsbundenhet vid felskrivning?

Hej! Jag har fundering angående lön via mitt nya anställningsbevis jag fick skriva på när jag fått en tillfällig cheftjänst. Tidigare har jag haft en lön på 130kr/h + 15 tillägg för avdelningen jag haft. På mitt nya anställningsbevis har jag nu ett separat chefstillägg på 5800:- och en lön på 145:-/h. (När jag skrev på det såg jag att timlönen hade höjts och frågade om det var min grundlön som inte går att ta bort. Svarade dom ja den lönen har du.) Idag kom våran kontorist och chef att dom skrivit fel på beviset att jag inte skulle haft 145kr/h utan 130kr/h jag hade tidigare. Och uppmanade mig att skriva på ett nytt, jag ej har gjort. Jag menar att har jag fått anställningsbevis och det är påskrivet av båda parter att det gäller. (Vad jag förstår ska det vara orimliga fel för att man ska kunna ändra ett avtal)

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga,
Att avtal ska hållas är en grundläggande princip inom civilrätten som är starkt knuten till tanken om avtalsfriheten. Enligt huvudregeln skulle det i ditt fall innebära att din arbetsgivare är bunden av det med dig ingångna avtalet. Det finns dock enligt avtalslagen ett antal situationer där avtalet kan förklaras ogiltigt. Har din arbetsgivare faktiskt tänkt ge dig 145 kr i timmen men senare ångrar sig eftersom han kommer på att det är för mycket eller av någon annan snarlik grund är avtalet fortfarande giltigt. Man kallar sådana fall för fel i bevekelsegrunden, d.v.s. skälen till varför man ingår avtalet. 
Av fallet att döma verkar det som att arbetsgivaren faktiskt menat 130 kr i timmen och inte 145 kr. Av 32 § Avtalslagen (AvtL) - se (https://lagen.nu/1915:218) framgår det att man som avtalspart inte är bunden av ett avtal om viljeförklaringen - som i detta fall kommit till uttryck genom anställningsbeviset - till följd av felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än åsyftat varit och den som avtalet ingicks med insåg eller bort inse misstaget.
Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att arbetsgivaren inte kommer vara bunden av avtalet om han kan visa att avtalets lydelse om 145 kr i timmen varit ett misstag som inte har med hans bevekelsegrunder att göra och att du faktiskt insåg eller i vart fall borde ha insett att han menade något annat än det som stod på avtalet. 
Vänligen, 

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning