FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/07/2013

Rimligt av säljaren att behålla handpenning vid hävning?

Hej, Jag är på väg att köpa en enskild firma (ett snickeri), med inventarier, visst lager och kundregister (inkråm). I samband med avtalsskrivning ska handpenning om 160 000 kr betalas (total köpesumma 780 000 kr). Vi är överens om samtliga punkter i avtalet utom den som heter "Hävning av avtalet". I denna punkt står det att vid eventuell hävning av avtalet återbetalas inte handpenningen. Jag tycker att det sätter mig i en konstig sits; säg att vi skriver avtal och det sedan visar sig att säljaren inte uppfyller sina förpliktelser (dessa är också reglerade i avtalet), då måste jag "svälja" detta eftersom alternativet att säga upp avtalet kostar det mig 160 000 kr. Vilka är era synpunkter på ett avtal som skrivs på det sättet? Är det fel/ovanligt att man skriver "vid hävning som beror på brist hos köparen återbetalas inte erlagd handpenning, vid hävning som beror på brist hos säljaren återbetalas erlagd handpenning"? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!


Det centrala med avtalet ska vara att det representerar er gemensamma partsvilja och att ni båda känner er nöjda med avtalsinnehållet innan ni slutligt ingår avtal.


Klausulen om hävning ger säljaren en riskminimering genom att handpenning inte utges vid en eventuell hävning. Om det är orimligt eller inte beror enligt mig på hur avtalet ser ut i övrigt.


Syftet med klausulen tycks vara att säljaren får handpenningen om säljaren/köparen har rätt att häva avtalet. Krävs det ett VÄSENTLIGT avtalsbrott (likt i köplagen) eller räcker det med avtalsbrott för att hävning ska aktualiseras? Det påverkar risken för att någon av parterna faktiskt ska kunna häva.


Det finns säkerligen andra alternativ än hävning vid säljarens avtalsbrott (jämför med köplagen). Alternativ till att häva avtalet är att begära fullgörelse, prisavdrag eller skadestånd om säljaren inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet. Det innebär att du inte står i valet och kvalet mellan att acceptera ett avtalsbrott eller att häva. Det finns ett flertal åtgärder du kan ta till.


Ytterligare alternativ till hävning är kapitel 3 i avtalslagen om avtals ogiltighet, men dessa aktualiseras vid allvarligare, ohederligare beteenden än vid dröjsmål och fel.


Du har som köpare en undersökningsplikt, och att grundligt undersöka företaget minskar även riskerna för oväntade överraskningar. Viktigt efter avtals ingående är även att undersöka så att felaktigheter så snabbt som möjligt kan reklameras till säljaren.


Jag har enbart teoretisk kunskap innebärande att jag har liten uppfattning om hur avtalen ser ut och fungerar i praktiken. En verksam jurist är till betydligt mycket mer hjälp när det kommer till både teoretisk och praktisk kunskap på området.


Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”