FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/08/2013

Tolkning av avtal om mobilabonnemang

Hej! Skulle verkligen behöva hjälp med denna räkning som kommit av en stöld under en resa till Barcelona i somras. Mitt försäkringsbolag vill inte betala ut ett öre och har nu vänt mig till  min operatör. Som sagt blev jag bestulen på min handväska och därmed även min mobil. Det hela skedde när jag samt tre av mina vänner befann oss i Barcelona och var på stranden en kväll. Bland annat tog de min handväska, som innehöll nycklar, vilket gjorde att jag inte kunde komma in i lägenheten förrän på måndagen. Det var först då han som lånade den till oss kom tillbaka, och hade möjlighet att låsa upp. Då upptäckte jag att även mobilen hade legat i handväskan. Mina kort spärrade jag självklart direkt efter stölden, men då jag inte visste om att även mobilen hade blivit stulen spärrade jag den  på måndagen. Från villkoren på Operatören: 8. Förlust av kort Om kort förloras skall operatören omedelbart meddelas. Betalningsansvarig är betalningsansvarig för belopp som debiteras abonnemanget genom att kort har använts av obehörig om: a) Betalningsansvarig eller Användaren lämnat ifrån sig kort till annan, b) Betalningsansvarig eller Användaren genom grov oaktsamhet förlorat kort, c) Besittningen till kort förlorats på annat sätt och anmälan till Operstören inte skett snarast efter upptäckten av förlusten. Betalningsansvarig är dock inte ansvarig för samtalsdebiteringar som påförts för tiden efter anmälan om kortförlust till operatören, såvida Betalningsansvarig eller Användaren inte förfarit svikligt. Mitt problem: Jag vill alltså inte tvinga betala en räkning som jag inte är upphovsman till. Hoppas ni kan hjälpa mig

Lawline svarar


Hej och tack för din fråga!

Detta handlar om  punkten c) i avtalet och frågan blir hur "anmälan skett så snart förlusten upptäckts" ska tolkas med beaktande av vad som hänt. Den juridiska frågan blir alltså om du anmält förlusten i tid och därmed inte behöver ansvara för användandet. I ditt fall är det inte en helt enkel fråga att svara på eftersom det å ena sidan är rimligt att utgå ifrån att upptäckten gjordes först när du kom in i lägenheten och visste säkert att telefonen var borta, men å andra sidan kan det också bero på om du misstänkte att telefonen låg i väskan eller inte redan vid stölden. Det går inte att säga hur utgången i en tvist skulle bli då det kan uppstå en del bevisfrågor men också tolkningsfrågor som är svåra att avgöra, men med hänsyn till din berättelse framstår det som om du har uppfyllt dina skyldigheter enligt avtalet och anmält så snart upptäckten gjorts.

Eftersom räkningen är på ett betydande belopp bör du kontakta någon för ytterligare rådgivning om din operatör och du inte kan komma överens.

Om du går in på http://www.konsumentverket.se så finns det kostnadsfri telekområdgivning att få.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du också vända dig till där du kan få en opartisk prövning av tvisten kostnadsfritt och på så vis få en inblick i om det är lönt att väcka talan mot din operatör i domstol. Gå in på http://www.arn.se för mer information.

Hoppas att svaret var till hjälp och lycka till!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning