Avtalsvillkor - pris

2019-06-15 i Avtal
FRÅGA |Vi har som företag ingått ett avtal med ett annat företag (ett känt redovisningsbryå) och har haft en månadsavgift på 5000 kr. Sen får vi helt plötsligt en ny faktura där det står att månadskostnaden är 10 000 kr/månaden och detta har de varken tagit upp med oss och dom har inte fått vårt samtyckte. Blir det här ett avtalsbrott och har vi rätt att kräva skadesstånd?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ni har avtalat om en månadsavgift på 5000 kr gäller det priset. Om ni har fått en faktura med en månadsavgift på 10 000 kr behöver ni således bara betala 5000 kr i enlighet med avtalet. Om ni redan har betalat fakturan, kan ni begära att få tillbaka den del som ni har betalat för mycket genom hänvisa till avtalet.Om ni inte har betalt fakturan kan ni givetvis inte kräva skadestånd, eftersom som ni då inte har lidit någon skada än. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Vi har avtalat om ett löneavdrag och den anställde vill nu bryta avtalet och kräver mig på pengar. Får han göra det?

2019-06-05 i Avtal
FRÅGA |Hej!Träffade muntligt avtal med en anställd som jobbade som budförare i mitt bolag, om att sälja en budkontrakt till honom. Syftet med hans anställning var att han på sikt skulle skaffa trafiktillstånd och ta över budkontrakten (verksamheten) av mig. Vi komm överens om att ett vis belopp ska dras ifrån de inkörda pengarna varje månat. Efter 1,5-2 år hade han mjölighet att försätta verksamheten som egen företagare. Han fick även budkotrakten i fråga på papper. Det enda som återstod för honom var att ta provet och få behörighet( s.k trafiktillstånd utfärdad av Transportstyrelsen) för att kunna köra som egen företagare. Han fick tyvärr aldrig trafiktillstånd. Under perioden oktober 2013 tills nu jobbar han som anställd i mitt företag, Nu björjar han kräva pengar för budkontrakten, då han inte har någon behörighet för att vara självständig budbilsförare och använda kontrakten. Jag tror att jag har hållit fullständigt min del av avtalet och att han inte har rätt att kräva pengar från företaget.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du muntligt ingått ett avtal med en anställd om att vederbörande ska köpa budkontrakten av dig. Som betalning har ni avtalat om en avbetalning som dras på hans lön. När han nu inte får trafiktillstånd kräver han istället betalt av dig för att det gjorts avdrag på lönen och att han inte kan använda budkontrakten.Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal ska hållas. Du och den anställde har ingått ett avtal i vilket din prestation har bestått av att leverera budkontrakten, hans prestation har bestått av att betala den överenskomna summan. Betalningen har skett genom ett avdrag på lönen. Därav kan det argumenteras för att du har uppfyllt din del av avtalet och att han nu försöker bryta avtalet.Svårigheten i ditt fall är att det finns en skillnad mellan att ha rätt och att få rätt. Det måste gå att bevisa vad man kommit överens om. Det är den som påstår något som har bevisbördan för att visa det. Det innebär t.ex. att om du påstår att ni muntligen ingått ett avtal varför det ska dras av pengar från din anställdes lön, är det du som har en skyldighet att visa det, för det fall att ni går till domstol. Det kan vara svårt att visa att ett muntligt avtal ingåtts. Det som talar emot dig är att jag utgår från att du och den anställde har ett anställningsavtal i vilket hans lön finns angiven. Den anställde kan således visa att han fått för lite lön utifrån sitt anställningsavtal. Det blir upp till dig att motbevisa att ni muntligen kommit överens om att en viss summa skulle dras från lönen för att han köpt budkontrakten av dig.Som svar på din fråga så har du, efter hur du beskriver det i frågan, uppfyllt din del av avtalet och han har inte rätt att kräva pengar genom att bryta avtalet. Däremot finns det en risk att du får svårt att visa det. Den anställde har ett anställningsavtal i vilket hans lön framgår, och rent objektivt ser det då ut som att du har betalt för lite lön. Det blir upp till dig att visa att ni har ett avtal om löneavdraget som skulle göras. Om det finns skriftligt underlättar det, muntliga avtal är betydligt svårare att bevisa. Om du och din anställde skulle hamna i en tvist är det en god idé att du anlitar en jurist som företräder dig och försöker hjälpa dig att visa att du uppfyllt din del av avtalet. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du anlitar en jurist från Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.Med vänliga hälsningar,

Borde man välja generalfullmakt eller framtidsfullmakt?

2019-05-31 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag är 75 år , änka sen 3 år tillbaka. Ännu så länge "vid mina sinnens fulla bruk" men vill nu ge fullmakt till ett av mina fem barn att när sinnena mattas kunna föra min talan samt att vara den som får juridiskt o ekonomiskt ansvar för familjens sommarhus. Generalfullfakt eller framtidsfullmakt?
Daniela Karlsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. GeneralfullmaktEn generalfullmakt är en typ av fullmakt som ger den som får gullmakten begofenhet att göra allt det som den som ställer ut fullmakten har rätt att göra. Det kallas även för en obegränsad fullmakt.FramtidsfullmaktEn framtidsfullmakt gör det möjligt att lösa problemet när en fullmäktig inte längre kan göra något när fullmaktsgivaren blir sjuk. Denna typ av fullmakt ger fullmäktigen rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning. Framtidsfullmakten ger dig större självbestämmande i frågan om vem som ska sköta dina angelägenheter. Fullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren tappar sin förmåga att ingå avtal t.ex. p.g.a. sjukdom. Det ställs högre krav på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig, det krävs; Fullmaktsgivaren har fyllt 18 år. Framtidsfullmakten måste vara skriftlig Underskrifterna av fullmakten ska ha 2 vittnen.Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vilka angelägenheter det omfattar och vem/vilka som är fullmaktshavare samt vilka övriga villkor som gäller. Se. 1-5 och 9 §§ i lag om framtidsfullmakterSammanfattningSammanfattningsvis skulle jag rekommendera dig att välja en framtidsfullmakt då den ska börja gälla först när du inte längre kan ta hand om sommarhuset.

Avtals giltighet samt tolkningsmetoder

2019-05-28 i Avtal
FRÅGA |Hej ja o mitt ex har skrivit ett avtal på vanligt papper att ja ska föra över två halva barnbidrag 1250 kr totalt/ månad till henne som längst i fem år om hon inte får löneökning på motsvarande 1250 kr. Har gjort detta nu i två år o nu med senaste ökningen så har hon fått 1400 totalt . Så nu var ja klar då tänkte jag men hon säger nu då att det ska va efterskatt? Och så ska hon sluta jobba o plugga o då blir det ju ingen löneökning alls o det scenariet tänkte man ju inte på när vi skrev.Det står inte efterskatt eller innan skatt på avtalet vad gäller? Gäller vårat papper överhuvudtaget vid ett rättsmål? Mvh
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du och ditt ex har kommit överens om att du månatligen ska betala 1250 kr till henne. Detta ska ske i max fem år, men betalningarna ska upphöra om hon får en löneökning på 1250 kr. Nu har hon fått löneökning på 1400 kr och du anser därmed att dina betalningar ska upphöra. Är avtalet rättsligt giltigt?Vad som inledningsvis kan konstateras är att ert avtal gäller även om det är skrivet på ett vanligt papper. Det finns inga formkrav när det gäller ett "vanligt" avtal om månatliga betalningar och det krävs därmed inte att avtalet innehåller något speciellt. Även muntliga avtal är giltiga, men ur bevishänseende är det naturligtvis alltid bra att avtalet är skriftligt. Att ni har skrivit ner vad avtalet innebär är därför positivt då det blir enklare att tolka och bevisa. Ert papper är därmed i högsta grad ett giltigt avtal som kommer vara av betydelse i en eventuell tvist mellan dig och ditt ex. Metoder för avtalstolkningDin fråga rör också avtalstolkning. Vad som är viktigt att framhålla är att det inte går att svara exakt vad som gäller, eftersom domstolen alltid gör en bedömning i varje enskilt fall. Vad jag kan göra är att förklara hur domstolen brukar resonera vid avtalstolkning. När domstolen tolkar avtal används en mängd olika tolkningsmetoder. Genom tolkning av avtal är syftet att försöka komma fram till vad som var avsikten med avtalet, vilket brukar kallas för partsviljan. Det tas då hänsyn till vad parterna egentligen menade när de ingick avtalet. När en domstol försöker komma fram till vad partsviljan var har parterna ofta olika uppfattningar, precis som i ert fall. Det går därför inte att endast fråga parterna vad de menade, utan domstolen måste studera avtalet och applicera olika metoder för att försöka utröna partsviljan. Enligt praxis använder ofta domstolen en språklig tolkning i första hand. Det innebär att avtalets formuleringar och ordval analyseras för att försöka komma fram till vad partsviljan var. Genom att applicera en språklig tolkning på ert avtal torde domstolen anse att du har uppfyllt din del av avtalet. Du har betalat ditt ex fram tills att hon har fått den avtalade löneökningen. Enligt denna tolkningsmetod torde domstolen komma fram till att den avtalade löneökningen avser lön innan skatt. Detta eftersom lön vanligen anges innan skatt. Avtalstolkningsfrågan är mycket svår för mig att svara på eftersom det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det enda sättet att ta reda på hur avtalet ska tolkas är att låta domstolen avgöra saken. Jag vågar dock ändå säga att du har en ganska stor chans att vinna en eventuell tvist. Enligt min mening har du faktiskt uppfyllt avtalet. Det förefaller tämligen orimligt att ditt ex ska kunna förhala avtalets uppfyllande genom att börja plugga. Har du frågor avseende mitt svar kan du höra av dig på min mail: lovisa.lundgren@lawline.se. Du kan även maila mig om du behöver ytterligare juridisk hjälp. Då kan jag hjälpa dig att få kontakt med någon av Lawlines duktiga jurister som kan agera ombud i en eventuell tvist. Hoppas det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Hyrt en klubb till en viss tid, får klubben sluta spela musik, tända lampor och börja städa innan dess?

2019-06-14 i Avtal
FRÅGA |Jag och min klass hade studentskiva för några veckor sen och vi hade genom studentfabriken hyrt klubben Estelle under en kväll. Vi hade då ett så kallat eftersläpp från klockan 22 och vi hade hyrt lokalen tills 03. Men när klockan var 01:30 började många gå, men det var kanske 10-15 personer kvar på klubben. Vi hade som sagt hyrt tills 03 men de "sparkade ut" de resterande som var kvar vid 01:30. Inte fysiskt sparkade ut dom. Men de slutade spela musik och började tända lampor och städa undan. Och då initierar dom att de vill stänga och få ut alla. Får de göra det även fast det var folk kvar och vi hade hyrt tills 03?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Avtalslagen är tillämplig här. Huvudregeln är att avtal ska hållas oavsett om det är muntligt eller skriftligt enligt 1 § avtalslagen (AvtL). Har ni varit överens om att ni ska hyra lokalen till kl 03.00 är det det som gäller. Ni har alltså betalat för att hyra den lokalen under den angivna tiden, därför får motparten inte bryta mot överenskommelsen genom att sluta spela musik etc. För att lösa detta vore det rätta att en återbetalning för den tiden ni inte fick hyra enligt överenskommelse d.v.s. återbetalning för dem 1h 30 min. Exempelvis om ni hyrt klubben mellan 22-03 för 2000, ska återbetalning med 600 kr ske till er. Det är den som ni hade avtalet med som ska göra återbetalningen till er.Sammanfattningsvis får de inte sluta spela musiken, börja tända lampor och städa innan kl 03, eftersom ni varit överens om att ni studenter ska hyra Estelle till kl 03. Därav ska motparten kompensera er.Hoppas du fick svar på din fråga!Lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad kan man skriva avtal om?

2019-05-31 i Avtal
FRÅGA |Om jag och min man köper en lägenhet och får kontantinsatse(15%) av min styvpappa hur kan vi göra så att han har någon säkerhet i de pengarna? Kan man skriva något avtal mellan oss tre där det exempelvis står att han får 15% av vinsten vid försäljning? Om vi gör det är det då juridiskt bindande? Eller finns det något annat sätt?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan skriva avtal om väldigt mycket, och det är juridiskt bindande. Ni kan tex skriva ett avtal där det står att vid försäljning av huset ska din styvfar få pengar vid försäljningen. Det kan vara en procentsats, 15% som du föreslår, men det kan även vara ett fast belopp.Ett annat alternativ är att han får 15% av äganderätten i bostaden. Det kan ni antingen göra som att ni ger det till honom som en gåva eller att han är med från början när ni gör köpet.Oavsett vilket alternativ ni väljer kan vi på Lawline hjälpa er att skriva avtalet. Det kan ni få hjälp med här.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Gäller vårt skriftliga avtal efter separation?

2019-05-28 i Avtal
FRÅGA |Hej, om jag och min tjej kriver ett kontrakt i mellan oss om ett lån som hon tar, men jag ska ha helften å därmed betala halva månadskosnaderna för det lånet. Om vi flyttar från varandra eller blir osams gäller då det kontraktet vi har skrivit om att jag ska betala klart min del fast hon står på lånet?? Tack
Felicia Olsson |Hej! Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!Huvudregeln är i svensk rätt att avtal kan slutas på vilket sätt som helst, AvtL 1 §. För sambor finns dock särskilda formkrav för ett avtal, fast då gällande bodelningen, vilket dock inte blir aktuellt i ert fall (jfr 9, 10 §§ SamboL). Det är vidare bra att ni gjort detta avtal skriftligt, eftersom det annars funnits en risk att dina betalningar av lånet annars kunnat ses som en gåva, GåvoL 1 §.Att detta avtal inte skulle gälla efter en separation finns det inget som talar för, mot bakgrund utav avtalslagen. Som svar på din fråga bör detta avtal därför gälla, såvida det inte finns något villkor i ert avtal som säger att det inte ska gälla vid en separation.Hoppas du känner att du fick svar på frågan. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Vänliga hälsningar,

Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?

2019-05-23 i Avtal
FRÅGA |HejJag separerade från min sambo för ett år sedan och flyttade till en annan lägenhet. Jag insåg precis (efter ett år ungefär) att försäkringsbolaget (if) där vi hade hemförsäkring tecknade en ny hemförsäkring åt mig utan mitt godkännande. De vägrar återbetala något eftersom de skickat ut information, som jag inte kollat så jag misstagit det för reklam.Jag inser att jag varit slarvig med detta men undrar om jag ändå har möjlighet att få dem att återbetala eftersom jag aldrig uttryckligen godkände tecknandet av någon försäkring?
Cornelia Isacson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Ett försäkringsbolag har tecknat ny hemförsäkring. Försäkringstagare begär att denna ska upphöra och betalning ska återgå. Är det möjligt att få återbetalt för den nya hemförsäkringen?UtredningRegler om försäkring finns i försäkringsavtalslagen (FAL) men kan även regleras vidare i försäkringsvillkoren för den tecknade försäkringen. För att en försäkring ska träda i kraft och ska gälla krävs det att ett avtal sluts mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. För att ett avtal ska slutas krävs dels ett anbud, dels en accept. Försäkringsbolaget lämnar sitt anbud i form av förköpsinformation om försäkring respektive försäkringsvillkoren. Försäkringstagaren lämnar sin accept i form av betalning för den nya försäkringen, 2 § 1 st FAL. Därmed sluts ett avtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Det framgår inte klart av frågan hur du har betalat för försäkringen. Men det framgår att det har skett en betalning (möjligtvis i form av autogiro?) då du önskar begära återbetalning. Efter det att avtalet slutits är försäkringsbolaget skyldigt att meddela en skriftlig bekräftelse på avtalet och information gällande försäkringsvillkoren om dessa inte meddelats tidigare, 4 § FAL. Vad innebär detta för dig?I det följande uppger jag några förslag på hur du kan gå vidare i frågan.1. Se vilka transaktioner som har skett från ditt konto till försäkringsbolaget. Har det skett en premiebetalning till försäkringsbolaget kan detta anses vara en accept. Därmed är du bunden av avtalet och kan med största sannolikhet inte räkna med att få betalda belopp tillbaka. 2. Kolla med ditt försäkringsbolag än en gång. Läs noggrant dina försäkringsvillkor för den nya hemförsäkringen vad som gäller. 3. Du kan säga upp försäkringen när som helst för att låta försäkringen upphöra vid försäkringstidens utgång, 3 § 1 st FAL. Du kan även säga upp försäkringen med omedelbar verkan, bland annat om försäkringsbehovet har bortfallit eller om det inträffar en annan liknande omständighet, 6 § 1 st 2 p. FAL. I det fall försäkringsbehovet bortfallit med anledning av att du skulle ha dubbla försäkringar, dvs. om du även har en hemförsäkring hos ett annat bolag, råder jag dig att göra försäkringsbolaget uppmärksamma på detta. Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar,