FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/02/2022

Kan jag kräva att få köpa en vara till utsatt pris, även om säljaren har skrivit fel?

Hej! jag beställde igår en dator skärm som jag hittade under Kampanj Erbjudanden vilket ändå fick mig att tro att priset var rätt satt då skärmen var nersatt till 1000kr från 3990kr men idag när jag kikade min mail så har jag fått ett mail om att beställningen är avbruten. men när jag då redan har fått orderbekräftelse så borde jag ju ändå ha rätt att köpa varan för priset enligt min orderbekräftelse.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din beställning är avbruten på grund av att företaget anser sig ha skrivit fel pris.

Avtal ska hållas

I detta fall är avtalslagen tillämplig (AvtL). Enligt 1 § AvtL är huvudregeln att avtal bindande. När du beställde varan gav du företaget ett anbud (om att köpa datorskärmen för 1 000 kr) och när företaget skickade en orderbekräftelse accepterade dem ditt anbud. Detta betyder att avtalet och därmed det avtalade priset mellan dig och företaget är bindande. Med andra ord begår företaget ett avtalsbrott när dem avbryter din order och inte låter dig köpa datorn för 1 000 kr. Det finns dock undantag till denna huvudregel som jag kommer att utreda nedan.

Undantag 1 - avtalsfrihet

I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att det i avtalet mellan dig och företaget kan finnas annat som sätter huvudregeln i 1 § AvtL ur spel. Till exempel kan företaget ha reserverat sig för felskrivningar av priser.

Undantag 2 - felskrivning

Ett annat undantag finns i 3 kap. 32 § AvtL. Bestämmelsen säger att om företaget av misstag har angivit ett felaktigt pris om 1 000 kr så är denne inte bunden av detta pris om du insåg eller borde ha insett misstaget. Det måste därför undersökas om du var i god tro om det felaktiga priset. Att du fann datorskärmen under kampanjerbjudanden talar för att du inte bör anses ha förstått att priset var felaktigt. Visserligen är det en relativt stor prisskillnad vilket kan tala för att du inte var i god tro, men om det inte är ovanligt att företaget erbjuder sådana kampanjerbjudanden kan du anses vara i god tro. Detta innebär att säljaren är bunden av priset på 1 000 kr i enlighet med resonemanget under rubriken "Avtal ska hållas".

Slutsats

Om inget annat har avtalats och om du var i god tro gällande priset om 1 000 kr så kan företaget inte avbryta beställningen och ändra priset. De är bundna av avtalet som de har ingått och därmed det priset som har avtalats.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning