Vad händer med ett handelsbolag om en av bolagsmännen avlider?

2021-03-24 i Bolag
FRÅGA |Min hustru och jag äger tillsammans ett handelsbolag. Vi har äktenskapsförord. Vad händer om jag dör?Bolaget likvideras ju- vad händer med bolagets behållning vid tillfället?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningPrecis som du själv är inne på i din fråga är huvudregeln att handelsbolaget ska träda i likvidation om någon av bolagsmännen avlider (2 kap. 26 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Likvidation innebär att bolagets tillgångar säljs och skulderna betalas av (2 kap. 33 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Det eventuella överskott som därefter finns ska fördelas mellan delägarna. Huvudregeln är att överskottet fördelas lika mellan delägarna. Om det finns annat avtalat är en likadelning gäller det (2 kap. 32 § lagen om handelsbolag och enkla bolag, med hänvisning till 8 § samma lag).I det fall du beskriver innebär det att huvudregeln är att bolaget ska träda i likvidation, skulderna ska betalas och eventuellt överskott ska fördelas mellan din fru och dödsboet efter dig. Normalt sett när den som är gift avlider ska det göras en bodelning. Bodelning krävs däremot inte om all egendom är enskild. Hur det är i ert fall vet jag inte; det beror på vad som stadgas i ert äktenskapsförord. Ska det inte ske någon bodelning på grund av att all er egendom är enskild kommer det överskott som gått till dödsboet att utgöra en del av kvarlåtenskapen efter dig som kan fördelas som arv, efter betalning av dina skulder.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur håller jag familjeekonomin åtskiljd från ett skogsköp på bästa sätt?

2016-07-31 i Bolag
FRÅGA |HejMin pappa äger skog och vill nu göra mig delägare.För att kunna gå in ekonomiskt behöver jag ta lån (kompensera för arv mot syskon).Min fru och jag har äktenskapsförord och jag skulle vilja samla ägandet i aktiebolag för att minimera risk men det är svårt med tanke på skog.Hur kan jag separera familjeekonomin och mitt delägarskap i skogen?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du väljer att rikta din fråga till Lawline! Jag ber om ursäkt för ett ganska långt svar redan här eftersom det blev längre än vad vi brukar skriva.Allmänt rörande "gemensam ekonomi":Det finns få juridiska myter som har fått så starkt genomslag hos den svenska befolkningen som "gemensam ekonomi i äktenskap". Det finns vissa små extremfall av underhållsskyldighet gentemot makar, men det är egentligen undantag som sällan är aktuella. Äktenskapbalken 1:3 stadgar kort att "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder".Vad är det värsta som kan hända dig?Ni har redan ett äktenskapsförord, vad det berör vet jag ju inte men jag kan ju berätta vad som händer om ni inte haft det och du inte väljer att använda ett aktiebolag som ägare. Detta är alltså ett worst case scenario. Du och din fru äger ett hus värt 1 miljon kan vi låtsas samtidigt som du tar 1 miljon i lån för att köpa in dig i skogen. Om äktenskapet krashar och skogen blåser bort samtidigt så kommer ni i bodelningen att dela på huset. Dvs du får 500 000 kr och din fru får 500 000 kr. Du har fortfarande skulder på 1 miljon kronor och din fru har inga skulder alls. Om skogen skulle vara värdelös och du därför får stora skulder du inte kan betala så kan kronofogde göra en utmätning av din egendom även när ni fortfarande är gifta. Din frus egendom får de inte röra. Det framgår av stadgandet i utsökningsbalken 4:19. Här beror det såklart på bevisning. I teorin går alltså din fru 100 % säker oavsett vad du än gör för dåliga affärer. Det kan dock innebära att utmätning sker av huset. Kronofogde får dock bara ta "din del" vilket betyder att huset säljs och din fru får 500 000 kr i handen samtidigt som dina 500 000 går till betalning.Om Aktiebolag:Du nämner aktiebolag i din fråga, det är ett utmärkt sätt att på ett tydligt sätt inte bara skilja skogen (och risken) från familjeekonomin, men även från din egna privata ekonomi. I aktiebolag har inte aktieägare något personligt betalningsansvar för bolagets skulder. (Framgår kort i Aktiebolagslagen 1:3 om man vill ha källa). Det finns ett fåtal tillfällen då betalningsansvar för aktieägare ändå kan uppkomma, men då handlar det om att man faktiskt misskött sitt bolag medvetet med för lite aktiekapital. Så länge man sköter bolaget rätt uppkommer alltså inget personligt ansvar för bolagets problem även om bolaget visar sig vara riktigt dåligt och går i konkurs.Ett aktiebolag är precis som en vanlig person nästan. Det finns inga problem alls med att ett aktiebolag som du äger skulle vara delägare i en skog.Mitt råd:Mitt råd för att undvika stora privata risker är därför att starta ett aktiebolag. Det kostar 50 000 kr som sedan kommer ligga kvar i bolaget och kan plockas ut om du väljer att avveckla det. Som ensam ägare har du full bestämmanderätt över bolagets förehavanden samtidigt som bolaget står riskerna. Det är därför en lysande bolagsform för riskfyllda affärer. Aktiebolag kan verka avancerat och kräver kanske att man läser på lite mer än för andra enklare bolagsformer, men om man ska syssla med större värden så är det verkligen värt det för att minimera privata ekonomiska risker. För övrigt vill jag tipsa om att se över möjligheterna att i aktiebolag ge dig själv både lön och utdelning till viss del för att få vissa skattemässiga fördelar jämfört med att bara ta ut lön. Det är exempelvis mer fördelaktigt att ta ut 100 000 som utdelning åt aktieägare och 300 000 som lön än vad det är att ta ut 400 000 som lön. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seLycka till med skogsägandet!Med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av andel i handelsbolag

2014-04-26 i Bolag
FRÅGA |Jag driver ett Handelsbolag med en kompanjon, (min bror). Jag är pensionerad. Jag har så mycket inkomst av pension och vinst fr HB, att jag får betala statlig inkomstskatt. Min hustru har låg lön och har tid att jobba i vårt HB. Kan jag dra mig tillbaka och överlåta hela min del i HB till henne. Om så hur görs överlåtelsen? Får det några skattekonsekvenser som jag inte känner till? Andra konsekvenser?
Robert Lindström |Hej och tack för din fråga. Som jag förstår din fråga så är den egentligen tre frågor som ligger i den. Jag kommer också besvara frågorna i den ordning du ställt dem. Du har i dagsläget en så hög inkomst från inkomstlaget tjänst att du får betala statlig inkomstskatt. Genom att överlåta handelsbolaget till din hustru, som har en mycket lägre inkomst, slippa betala statlig inkomstskatt på inkomsten från handelsbolaget. 1.Är detta möjligt och i så fall hur? 2. Vilka skattekonsekvenser får ett sådant upplägg? 3. Vilka andra konsekvenser, bortsett från skattekonsekvenserna, kan detta få? 1. När det gäller överlåtelse av andel i handelsbolag så regleras det i Lagen om handelsbolag och enkla bolag (hädanefter BL) och enligt 2 kap. 1 § 1 st. i nämnda lag så ska bolagets inbördes förhållanden regleras genom avtal vilken innebär att lagen således är dispositiv i förhållande till vad ni avtalat. Därför ska en överlåtelse ske på det sätt vilket ni delägare har avtalat. För det fall att ni inte har något avtal så ska enligt 2 kap. 1 § 2 st. BL istället 2-16§§ BL tillämpas. Den viktigaste punkten är här att det krävs samtycke från övriga delägare gällande den nya tilltänkta delägaren enligt 2 kap. 2 § BL. För att göra detta ska en ändringsanmälan skickas in till bolagsverket där samtliga delägare måste skriva under anmälan. Detta kostar 400-600kr beroende på hur man skickar in anmälan (läs mer på http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/handelsbolag/driva/bolagsman-1.3500 ) Sammanfattning gällande fråga 1: Ja det är möjligt, om ni har ett avtal mellan delägare som reglerar överlåtelse av andelar så ska detta följas annars krävs att ni skickar in en ändringsanmälan som samtliga delägare skrivit på till bolagsverket till en kostnad av 400-600kr. 2. Med utgångspunkt i att det här är frågan om ett fåmanshandelsbolag enligt 56:4 Inkomstskattelagen och att det är frågan om utdelning på en kvalificerad andel enligt 57:4 inkomstskattelagen så ska utdelningen tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet och till två tredjedelar i inkomstslaget kapital för den utdelning som understiger gränsbeloppet enligt 57:20 Inkomstskattelagen. Detta innebär att en del av utdelningen från handelsbolaget kommer att beskattas i inkomstslaget tjänst och därmed med kommunal skatt och eventuellt även statlig skatt. Således kan det vara fördelaktigt för dig att genomföra en sådan överlåtelse av andelen i handelbolaget till din fru men det är omöjligt för mig med den information jag har att bedöma hur stor skattelättnad det i så fall blir frågan om. 3. Din sista fråga är väldigt generell och det är svårt att ge ett heltäckande svar men en viktig del är att för det fall du överlåter din andel till din hustru så kommer hon att inneha äganderätten till företaget och vid en eventuell separation eller hennes bortgång så är det inte säkert att du har någon rätt till andelen i handelsbolaget. Det kan således vara intressant med ett testamente och ett äktenskapsförord som reglerar detta.Vänliga hälsningar

Aktiebolag vid bodelning/skilsmässa

2019-05-19 i Bolag
FRÅGA |Hej Jag har en Aktiebolag sedan 2016 och jag äger den100% . Aktie kapitalet är 50:000kr det finns väldigt lite medel i bolaget som skulle räcka till bolagets årliga kostnader. Inga anställda.Inga skulder.Det finns 1000 Aktie och de har värde av 0:- /st. Skilmässan belv klart januari 2019. Bodelningen ska börja och jag undrar hur delas min Aktiebolag i bodelningen? mvh
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods delas lika mellan makarna, detta framgår av 7 kap. 1 § samt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken. Om ni inte har äktenskapsförord som säger att ditt aktiebolag ska utgöra enskild egendom och därför inte tas upp vid bodelning kommer även bolaget ingå i uppdelningen. Hur ditt aktiebolag rent pengamässigt kommer att delas upp vid bodelningen kan jag dessvärre inte svara på eftersom att det helt beror på hur era övriga tillgångar ser ut och hur utfallet för bodelningen blir.Om det var så att aktiebolaget skulle delas exakt lika så skulle det innebära att du skulle vara tvungen att ge hälften av ditt aktieinnehav till din före detta. Däremot så finns möjligheten att köpa ut hen för en summa ni kan komma överens om. Det ska tilläggas, att eftersom marknadsvärdet på ditt aktiebolag enligt min bedömning är nära noll så ska du vara försiktig om din före detta skulle begära att du betalade hälften av det aktiekapital som finns i bolaget, detta skulle i vart fall enligt min bedömning vara felaktigt.Hoppas detta ger dig någorlunda klarhet, om inte, tveka inte på att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Personliga tillgångar vid konkurs

2016-01-31 i Bolag
FRÅGA |Jag och min man äger vårt hus med 50% var. Han är också 50 % delägare i ett aktiebolag. Om hans företag går i konkurs kan det då bli så att vi förlorar vårt hus? Om jag skulle äga vårt hus till 100% och vi skriver ett äktenskapsförord om att huset är min enskilda egendom har då banken ingen rätt att ta huset vid en konkurs av hans företag?
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.Som huvudregel är ett aktiebolags skulder inte personliga, det vill säga att det bara är företagets befintliga tillgångar som delas mellan borgenärerna i en konkurs, se 1:3 ABL. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om styrelsen underlåter att uppfylla vissa skyldigheter som, lite förenklat, har att göra med att begära aktiebolaget i likvidation, kan personligt och solidariskt betalningsansvar uppkomma, se 25:18 ABL. Även den som är verksam inom bolaget och med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar blir solidariskt skyldig med styrelsen. För att åläggas personligt betalningsansvar krävs åtminstone att personen i fråga varit försumlig. Bevisbördan ligger på den part som anklagas för att ha varit försumlig. Personen måste alltså bevisa att den inte varit försumlig i sitt agerande. Om huset skrivs över på dig kan det inte dras in i en eventuell konkurs där personligt betalningsansvar för din man har uppkommit.

Verkan av aktieägaravtal vid bodelning

2010-05-21 i Bolag
FRÅGA |Min man driver företag med en kompanjon med 50 % av ägandet vardera. Det finns inga äktenskapsförord. Vi skall nu skiljas och min man säger att de har gjort ett ägaravtal sinsemellan som går ut på att värdet av företaget skall bli noll och intet i händelse av skilsmässa. Avtalet går ut på att inga aktier kan säljas till någon annan än kompanjonen. Är detta möjligt och hur ser att sådant avtal ut? Kan verkligen detta "trolla bort" värdet i företaget i en värderings och bodelningssituation?
Georg Dellborg |Hej. Du skriver att avtalet dels innebär att din man inte får lov att sälja aktierna till någon annan än sin kompanjon, dels att avtalet är skrivet så att du skall få ”noll och intet” vid en skilsmässa. Frågan handlar alltså både om huruvida din man kan sälja aktierna frivilligt, och vad som händer med din mans aktier vid en bodelning. Jag skall därför försöka gå igenom ganska noggrant vilka regler som finns för aktier i sådana här situationer. Huvudregeln är att aktier får säljas till vem som helst, 4:7 Aktiebolagslagen. Aktier är också giftorättsgods vilket innebär att de ingår i en bodelning vid skilsmässa. Detta är alltså huvudreglerna. Det finns dock olika sätt för aktieägare att ”skydda sig” mot att utomstående kommer över aktierna i ett företag. Det ena sättet är att skriva ett aktieägaravtal, och det låter på dig som om det är vad man har gjort här. Ett aktieägaravtal är helt enkelt ett avtal om hur aktieägarna i ett bolag skall bete sig mot varandra, vad de får och inte får göra. I ett aktieägaravtal kan man lägga in en regel om att den ena aktieägaren bara får sälja sina aktier till den andre aktieägaren. Denna regel gäller dock bara mellan aktieägarna. Om det finns ett avtal med en sådan regel mellan din man och hans kompanjon, så är din man i och för sig bunden av det avtalet gentemot kompanjonen. Skulle han sälja aktierna till en utomstående ändå har han brutit avtalet och kan bli skadeståndsskyldig mot kompanjonen. Aktieägaravtalet påverkar dock inte din giftorätt när du och din man gör bodelning. Värdet av aktierna kommer därför att ingå i bodelningen. Vill din man ha kvar alla aktier får han avstå från mer av det övriga giftorättsgodset när lottläggning görs. Man kan också skydda ett aktiebolag mot utomstående genom att skriva in bestämmelser i företagets bolagsordning. Jag tänker behandla den möjligheten också, eftersom vi inte vet hur bolagsordningen i din mans företag ser ut. Bolagsordningen fungerar som ett ”styrdokument” för företaget. Skillnaden mot aktieägaravtalet är att reglerna i bolagsordningen även påverkar personer som handlar med företaget eller vill köpa dess aktier. I Aktiebolagslagen finns det tydliga regler om hur en bolagsordning får se ut. Aktiebolagslagen tillåter tre typer av begränsningar i aktiernas omsättningsbarhet: det är samtyckesförbehåll (4:8 ABL), förköpsförbehåll (4:18 ABL) och hembudsförbehåll (4:27 ABL). Samtyckesförbehåll innebär att de gamla aktieägarna måste godkänna en ny aktieägare. Förköpsförbehåll innebär att övriga aktieägare måste få en möjlighet att köpa en aktie, innan den säljs till utomstående. Hembudsförbehållet innebär att en aktie som sålts eller på annat sätt överlåtits kan lösas tillbaka av de gamla aktieägarna. I hembudsförbehållet kan man bestämma ett visst pris som skall betalas i lösen, annars gäller marknadsvärdet. Förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll gäller bara när aktier säljs eller ges bort. De kan däremot inte hindra att en aktieägares anhöriga får aktier genom bodelning eller arv. Ett hembudsförbehåll kan däremot utformas så att det gäller i alla situationer. Även om det skulle finnas ett hembudsförbehåll i bolagsordningen, så kommer värdet av aktierna även här att ingå i bodelningen. Skulle några av aktierna sedan tillfalla dig vid lottläggningen så kan din mans kompanjon lösa tillbaka dem, men han är då tvungen att lämna ersättning. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga alltså nej. Det går inte att ”trolla bort” värdet av aktierna från bodelningen, varken genom avtal mellan aktieägarna eller genom regler i bolagsordningen. Jag vill dock tillägga att det bästa för alla parter nog är om du och din man genomför lottläggningen så att han så långt som möjligt får aktierna, och du får annat giftorättsgods. Om det finns ett aktieägaravtal, kan nämligen du bli bunden av detta om du övertar aktier. Aktiebolagslagen finner du här http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm Vänligen,