FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/03/2024

Gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och enskild firma

Hej, jag och min polare driver en instagram sida som rapporterar om lokal fotboll i vår hemstad och har nu skaffat Patreon för att kunna få lite intäkter för detta. Vi har inget företag och gör allt på fritiden utöver våra vanliga yrken. Hur fungerar det med skatten? Vi får inte in några höga summor direkt, typ 3000 kr i månaden på detta.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga bedriver ni ett instagram konto med en tillhörande Patreon som ni får in pengar från. Ni har inget registrerat företag och all verksamhet sker på fritiden. Ni har även vanliga yrken vid sidan om. Frågan är nu hur detta ska hanteras skattemässigt. För att ta reda på det kollar vi i inkomstskattelagen, hädanefter förkortad som IL.


När rör det sig om hobbyverksamhet och hur beskattas denna?

Hobbyverksamhet beskattas inom inkomstslaget tjänst enligt 12 kap. 37 § IL. För att få beskattas inom inkomstslaget tjänst får inkomsten inte tillhöra inkomstslagen kapital eller näringsverksamhet. För att något ska beskattas som näringsverksamhet ska verksamheten bedrivas självständigt, yrkesmässigt, och med ett vinstsyfte. Det som skiljer en näringsverksamhet från en hobbyverksamhet är således vinstsyftet.

Att verksamheten inte har ett vinstsyfte betyder inte att den inte får gå med vinst. Att gå med vinst får endast inte vara verksamhetens syfte. En sådan bedömning kan vara rätt komplicerad och kräver en bedömning av många omständigheter i det enskilda fallet, något jag tyvärr inte har tillgång till och kan således inte göra.

Det finns i 12 kap. 37 § IL även ett par ytterligare krav för att verksamheten ska anses vara en hobbyverksamhet. Dessa är 1. Hobbyn utövas på din fritid, 2. Den är inte din huvudsakliga försörjning, 3. Inte ett arbete du utför på uppdrag av någon annan.

Dessa tre sista krav verkar så vitt jag kan se vara uppfyllda i din situation. Frågan rör endast om Skatteverket anser att ni har ett vinstsyfte eller ej, något jag som nämnt inte kan avgöra.

Är alla krav uppfyllda ska överskottet från verksamheten tas upp och beskattas i inkomstslaget tjänst. Detta gör du för hobby genom att fylla i blankett T2 (SKV 2051) i din deklaration. Mer om detta hittar du här.


Om det inte är hobbyverksamhet, vad kan det då vara?

Om ni har ett vinstsyfte och er verksamhet således ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet kommer det, eftersom ni inte har registrerat ett företag, troligtvis att beskattas som en enskild näringsverksamhet, även kallat en enskild firma. Den enskilda firman beskattas inte i sig eftersom den inte är ett eget skattesubjekt. Istället kommer du att beskattas som egen fysisk person för vinsten i firman.

I praktiken sker detta genom att du på din deklaration fyller ut bilagan NE. I de flesta fall får du själv lägga till den på din egen deklaration och där fylla i alla inkomster, utgifter, med mera. Du hittar mer information om hur du gör det här.


Sammanfattning och slutliga råd.

Verksamheten kommer troligtvis att beskattas antingen som en hobbyverksamhet eller som en enskild firma. Det avgörande däremellan är om verksamheten har ett vinstsyfte. Beroende på vilket sätt den ska beskattas på ska du fylla i olika blanketter i din deklaration, antingen T2 (SKV 2051) blanketten för hobbyverksamhet (tryck här för mer info) eller NE-bilagan för enskild firma (tryck här för mer info).


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000