FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag07/03/2024

Jävig styrelseordförande

Igår hade vi styrelsemöte och vi röstade om priset för elbilsladdning. Vi är fem ordinarie styrelseledamöter, varav två medlemmar har el-bil. Röstningen utföll, 2 för och 2 mot. Kan jag i egenskap av ordförande (elbilsägare) anses som jävig om genom utslagsröst röstar för eller emot?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågan huruvida du kan ha varit jävig beror på vilken typ av association det är fråga om. Jag utgår i följande svar från att detta är en styrelse i ett aktiebolag. 

Är det fråga om en ekonomisk förening hittar du regler om jäv här. Är det fråga om en ideell förening finns det ingen tillämplig lag, utan ledning får hittas i föreningens stadgar. 


En styrelseordförande är i aktiebolagslagens (ABL) mening en vanlig styrelseledamot, 8 kap 17 ABL. Frågor om styrelseordförandes jäv regleras således i 8 kap 23 § ABL. Jävsgrunderna tar sikte på avtal som den aktuelle styrelseledamoten är inblandad i på något sätt. 


Som jag förstår det, har ni i styrelsen röstat om en elbilsparkeringsavgift som bolaget i fråga tillämpar mot utomstående som vill utyttja elbilsparkeringarna som ert bolag tillhandahåller. Enligt min bedömning torde du i ett sådant fall, som styrelseledamot och elbilsägare, inte riskera att vara jävig i aktiebolagslagens mening. Jäv enligt aktiebolagslagen förutsätter att du som styrelseledamot på något sätt har ett intresse med bolagets avtalspart. 


Detta kan dock uppfattas som ett sk. delikatessjäv. Det är en situation som inte i lagens mening utgör jäv, men som av en utomstående kan uppfattas som jäv. Delikatessjäv är inte otillåtet, men det kan påverka förtroednet för styrelsen, ledamoten och bolaget i sin helhet. 


Hoppas du har fått svar på din fråga! 

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000