FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag24/02/2024

Tillåter aktiebolagets verksamhetsföremål en investering i en lyxklocka?

Jag driver ett aktiebolag som har gjort bra med vinst för att kunna investera kapitalet i tillgångar för tillväxt. Aktiebolaget säljer marknadsföringstjänster b2b och INTE handel med klockor. Dock vill köpa en Rolex som kostar 170.000kr som en investeringstillgång då Rolex-marknaden är attraktiv nu när den ligger nere och jag ser hög uppsida för det. Får jag köpa Rolex klockan genom företaget? Inte med syfte att bära den i tjänst som en representationsklock eller till privat bruk. Enbart som en investeringstillgång som ligger förvarat hemma för företaget. Vill även tillägga att mitt aktiebolag har investerat en större del av kapitalet i en kapitalförsäkring och vill helt enkelt fördela risken till en Rolex klocka. Är detta möjligt för denna typ av syfte?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så att du undrar huruvida det juridiskt finns något som hindrar ditt aktiebolag från att investera i en Rolex klocka.  


Av 3 kap 1 § första stycket tredje punkten aktiebolagslagen framgår att bolagets verksamhetsföremål ska anges i bolagsordningen. Verksamhetsföremålet ska då beskriva vad för typ av verksamhet som bolaget bedriver och ligger som hinder för att det träffas beslut som ligger för långt ifrån detta verksamhetsföremål. För att besvara din fråga aktualiseras då två underfrågor: (1) huruvida investeringsåtgärden strider mot verksamhetsföremålet såsom det formulerats i bolagsordningen och om så är fallet (2) huruvida investeringsåtgärden trots detta kan tillåtas.


Fråga 1: Tolkning av bolagets verksamhetsföremål

Av din ärendebeskrivning framgår inte uttryckligen hur verksamhetsföremålet formulerats i bolagsordningen. Ett relativt vanligt sätt att formulera verksamhetsföremålet är att den anger dels den huvudsakliga verksamheten (i ditt fall försäljning av marknadsföringstjänster till företag), dels en formulering som gör det möjligt att även ägna sig åt nödvändig kapitalplacering och därmed jämförlig verksamhet. Utan att veta hur verksamhetsföremålet formulerats för ditt bolag blir det dock svårt att ge ett svar för vad som gäller i ditt fall. Det du dock kan ta med dig är att det ansetts vara en allmän associationsrättsliga princip att en överträdelse av verksamhetsföremålet enbart ska tillmätas relevans om den är uppenbar (jfr rättsfallet NJA 1987 s 394). 


Fråga 2: Kan en överträdelse av verksamhetsföremålet vara tillåten? 

Även om man skulle komma fram till att investeringsåtgärden utgör en överträdelse av verksamhetsföremålet bör det framhävas att verksamhetsföremålet är uppsatt till skydd för aktieägarna. Detta innebär att man kan bortse från verksamhetsföremålet om samtliga aktieägare skulle samtycka till det. Mer konkret innebär detta att om du är ensam aktieägare i ditt bolag utgör verksamhetsföremålet inget hinder för dig. 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp! Om det kvarstår några frågor är du välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Om du har några frågor angående mitt svar kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@lawline.se.


Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000