Present till barn som också är ens goda man

2019-07-04 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, i föräldrabalken framgår att huvudman inte får ge gåvor till god mannen. Min fråga är: Gäller detta även födelsedagspresenter och julklappar (som står i proportion till huvudmannens ekonomiska ställning), och om gode mannen själv är barn. Gode mannens barn är i det här fallet också barnbarn. Det vore orättvist om två av barnbarnen får julklapp av sin mormor, men inte de andra två. På samma sätt vore det orättvist om ett av huvudmannens barn får en födelsedagspresent, men inte det andra.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag misstänker att du syftar på 14 kap 12 § föräldrabalken, som anger att goda män inte får ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Bestämmelsen, eller bestämmelserna om goda män i stort, hindrar dock inte den enskilde från att disponera som den vill över sin egendom. Så länge det klart framgår att den enskilde kan uttrycka sina önskemål och vara medveten om vad det innebär att ge en gåva, kan detta göras utan problem.Det kan dock möjligen anses olämpligt av den gode mannen att ta emot gåvan. Om så anses vara fallet ska den goda mannen entledigas och ersättas (11 kap 20 § föräldrabalken). Jag noterar vid googling att bland annat Göteborgs stad, Stockholms stad och Nacka kommun anser att det under alla omständigheter måste anses klart olämpligt för den goda mannen att ta emot en gåva, utan att frågan om huruvida det är någon skillnad om den gode mannen är närstående problematiseras. Jag skulle liksom du kunna tänka mig att saken bedöms annorlunda när den goda mannen är närstående och det rör sig om en present eller julklapp av sedvanlig karaktär, men det är alltså ingenting som jag kan hitta rättsligt stöd för.Vänligen,

Försäljning av anhörigs bostadsrätt

2019-06-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |hej! vi är 3 syskon o vår mamma fick en hjärnskada efter råkat ut för en hjärnhinneinflamationvåra pappa är död! hon ligger på ett hem o kommer aldrig bli frisk men kan bli liggande ett tag! vi undrar lite med hennes bostadsrätt hur vi går till vägaför att få sälja den! förstår att man ska ha en godman men vill veta vem som utser det eller får vi göra det! alltså hur vi går till väga med allt det här! / tacksam för svar!
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar det som har hänt din mor och förstår att ni är i en svår situation. Det stämmer att man ska ha en god man eller förvaltare för att sköta dessa angelägenheter. Jag kommer förklara mer nedan.God man och förvaltareÄven vid sjukdom behåller en person sin rättsliga kontroll över sina ägor, detta gäller fastän person blir väldigt sjuk, till och med så sjuk att hen inte längre är vid sitt medvetande. Det medför att man inte utan personens samtycke ex. kan sälja en fastighet eller bostadsrätt. Ni kan således inte sälja er mors bostadsrätt utan hennes samtycke.Utifrån din beskrivning verkar det som att din mor behöver hjälp med att besörja sina angelägenheter (1 § och 7 § 11 kap. Föräldrabalken). Man kan ansöka om att få sådan hjälp genom att ansöka om en god man eller förvaltare, det gör man hos överförmyndaren i sin hemkommun. Det görs av personen själv eller av en anhörig och mer information om det hittar du här.Att sälja en bostadsrätt Både god man och förvaltare kan sälja sin huvudmans bostadsrätt, dock endast om överförmyndaren samtycker till försäljningen (14 kap. föräldrabalken). Det är endast den som är god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Vidare behöver det finnas en giltig anledning till försäljningen. Hur det blir i ert fall.Det första steget för er blir att ansöka om en god man eller förvaltare. Hen kommer sedan ta ställning till om bostadsrätten bör säljas.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning

Byte av god man

2019-06-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Vars kan man byta ut sin gode man?Har en gode man som är inte trevlig och är min egen syster men jag vill byta. Mvh Krille
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man finns i 11-12 kap föräldrabalken (FB).Det finns möjligheter att byta ut en god man, men inte hur som helst. Det krävs till exempel att den gode mannen gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget (11 kap 20 § FB). Tycker du att detta är uppfyllt i fallet med din syster kan du ansöka om att få henne entledigad, förutsatt att du är över 16 år gammal. Du kan också be en närstående att ansöka i ditt ställe (11 kap 15 § FB). Det är viktigt att du motiverar tydligt på vilket sätt din gode man inte är lämplig att ha kvar sin position. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren i din kommun. Du gör därför en ansökan till denne om att byta god man. Ett exempel på hur en blankett ser ut finns på Stockholm stads hemsida. Här finns även mer relevant information om hur en ansökan brukar gå till. För att hitta rätt blankett till just din kommun kan du antingen göra en sökning på internet eller kontakta kommunen direkt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan jag säga upp god man?

2019-06-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |hej jag har en fråga jag har en god man som inte fungera alls,jag bor hemma och jag vill betala för mig men hon vägra ge mig pengar. hon sa till mig att jag inte skall betala något hemma. hur gör jag när jag vill säga upp god man. jag känner att jag inte behöver har någon. men tyvärr så tingade mitt jobb att jag skall ha det. annars så fick jag inte jobba i kassan. jag känner mig väldigt illa till mods. har fått också högt blodtryck pga inre stressen.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldrabalken (FB).När kan ett godmanskap sägas upp?Huvudregeln är att godmanskapet ska upphöra när det inte längre behövs (FB 11 kap. 19 § första stycket). Har det förordnats en god man till dig på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och på grund av att du ska kunna få hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom, eller sörja för din person så beslut om upphörandet av godmanskapet fattas av rätten, annars är det överförmyndaren som beslutar om detta (FB 11 kap. 19 b §). Är det så att din goda man gör sig skyldig till missbruk i och med att denne vägrar ge dig dina pengar ska denna bli entledigad, beslut om detta fattas av överförmyndaren (FB 11 kap. 20 §). Hur ansöker du om att säga upp din goda man? Är du över 16 år kan du själv ansöka om att avsätta din goda man, annars kan även din make/maka och dina närmaste släktingar ansöka om detta (FB 11 kap. 21 §). Ansökan görs till överförmyndaren i din bosättningskommun. Det är även denne som beslutar i frågan. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Godmans skadeståndsskyldighet

2019-06-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min dotter har en godman som inte sköter sitt uppdrag tillfredställande. Eftersom godemannen lämnar stora summor pengar till personalen där min dotter bor, litar jag inte på att det finns tillräckligt med pengar till övriga fasta utgifter. Min fråga är om det är godemannens ansvar att personligen stå för extra utgifter om kontot överskrids och det blir straffavgifter och om kronofogdemyndigheten blir inblandad, eller är det min dotter som får stå för de eventuella extra utgifterna?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att en god man och förvaltare ska, i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person (12 kap. 2 § föräldrabalken). De skulder som man drar på sig som god man åt en annans räkning blir inte per automatik god mans skulder att betala. Om kronofogden blir inblandad är det i första hand den enskilde personen som blir ansvarig, då god man handlar åt denna persons räkning. Däremot finns det en regel i 12 kap. 14 § FB om att ifall en god man åsidosätter sina skyldigheter och orsakar skada mot den enskilde med uppsåt eller genom vårdslöshet, kan hen komma att bli skadeståndsskyldig. Som svar på din fråga blir alltså dottern ansvarig i första hand, men ni kan sedan stämma god man för att genom oaktsamhet/uppsåt ha orsakat skada.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avslutande av godmanskap

2019-06-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Har jag som mor till förståndshandikappad dotter rätt att säga upp godman som inte sköter sitt uppdrag tillfredställande?
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om godmanskap återfinns i föräldrabalken (FB).Kan godmanskapet avslutas om uppdraget inte sköts?I 11 kap. 20 § FB står det att en god man får befrias från sitt uppdrag om han gör sig skyldig till missbruk eller försummelse i sitt uppdrag. Vidare framgår att om den goda mannen är olämplig för sitt uppdrag på grund av det här eller inte är lämplig av någon annan anledning ska han befrias från uppdraget. Det är dock överförmyndaren som fattar det här beslutet, så du kan alltså inte säga upp den goda mannen själv.Vem kan ansöka om att avsluta uppdraget?Det framgår i 11 kap. 21 § FB genom hänvisning till 11 kap. 15 § FB att de som får ansöka om god man också får ansöka om att uppdraget ska upphöra. I 11 kap. 15 § FB framgår det att nära släktingar får ansöka om att avsluta uppdraget, och du som förälder räknas som nära släkting. En sådan ansökan ska ges in till överförmyndaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Krävs överförmyndarens samtycke vid husförsäljning?

2019-06-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Jag är skild men min fru har en God Man, vi ska sälja vårt hus vi har fått en köpare men mäklarn säger att först måste överförmyndar nämnden ge sitt godkännande så då får jag väntar till mitten av september kan detta vara rätt det kostar mig pengar. Jag ska väl inte drabbas ekonomiskt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En god man ska bevaka rätten för personen de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, men endast i den omfattning som följer av deras förordnande (12 kap. 2 § föräldrabalken).Vid försäljning av ett hus krävs överförmyndarens samtycke (14 kap. 11 § föräldrabalken).Under förutsättning att sådant agerande omfattas av den gode mannens förordnande krävs alltså överförmyndarens samtycke. Mäklarens uppfattning är då korrekt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Behövs god man eller fullmakt för att sälja mina demenssjuka föräldrars hus?

2019-06-17 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Min mamma har medelsvår/svår Alzheimer och pappa en outredd demenssjukdom. De har ett hus som behöver säljas. Stämmer det att jag behöver bli god man alternativt upprätta en särskild fullmakt hos aktuell mäklare för att sälja huset eftersom vi inte tecknat framtidsfullmakt?/Med vänlig hälsning,
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Hjälp i vardagen utan fullmaktDu behöver inte ha en fullmakt som anhörig som hjälper din släkting med vardagliga transaktioner. Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom inte längre kan sköta sin ekonomi får en anhörig göra det istället (17:1 Föräldrabalk). I ditt fall låter det som att båda är oförmögna på grund av demenssjukdom och då är du som barn närmast anhörig (17:2 Föräldrabalk). Har du syskon så företräder ni dina föräldrar gemensamt (17:2 2 stycket Föräldrabalk). Din rätt att företräda föräldrarna gäller bara ordinära rättshandlingar, det är exempelvis att betala räkningar, handla förnödenheter och ingå vissa abonnemangsavtal (läs mer här). Denna rätt gäller inte för försäljning av huset.Fullmakt för husförsäljningFör att kunna upprätta en fullmakt som ger dig rätt att sälja huset behöver dina föräldrar vara tillräkneliga. Det låter på din fråga som att det tyvärr inte är fallet.God manFör att kunna sälja huset när dina föräldrar inte är tillräkneliga så ska ni ansöka om god man. Man skickar in ansökan till tingsrätten på den ort där dina föräldrar bor. Du kan som anhörig göra ansökan och du kan också föreslå att du ska utses till god man. Det finns inga hinder mot att en anhörig utses till god man, det viktigaste är att dom som den gode mannen företräder känner förtroende för denne. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.