Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?

2021-10-17 i God man
FRÅGA
Jag ansökte om att få bli godman åt en vuxen kvinna inom LSS vilket jag även är kontaktperson åt.2014 blev jag dömd till försök till medhjälp till försök till misshandel!Efter 5 år så fanns inte detta med i mitt brottsregister/belastningsregisterMen jag kunde inte bli godman pga att jag fanns i brottsregistretVar hittade dom den uppgiften då jag ska ha gått ur registret?Har de sökt via mitt person nummer på tingsrätterna i sverige och ej gjort ett utdrag ur brottsregistret?Och i sådana fall är det något som de får göra?Och hur lång tid tillbaka ska/kan de gå i tid?Jag vet i ett fall där jag var åhörare på en rättehång och åklagaren läste upp domar fron 1954 vilket även det kändes felSka jag aldrig gå ur registret
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregister
Bestämmelser om belastningsregistret finns i Lag om belastningsregister. I belastningsregistret finns det uppgifter om dig när det kommer till straffpåföljder för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (Lag om belastningsregister, 3 § 1 punkten). Hur länge detta finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff du dömdes till. I detta fall framgår det att du fick uppgifter om att det skulle finnas kvar i 5 år, vilket är fallet vid exempelvis straffpåföljden böter (Lag om belastningsregister, 17 § 9 punkten). Om personen istället döms till fängelse, kommer brottet att finnas kvar i belastningsregistret i tio år räknat från frigivningen (Lag om belastningsregister, 17 § 1 punkten).

Men med detta sagt går det fortfarande att se att någon blivit dömd trots att informationen inte längre finns i belastningsregistret. Domar från en domstol lagras nämligen i enlighet med andra regler än de uppgifter som finns i belastningsregistret. Domstolen för register över brottmål och vad de beslutet i målet enligt Rättegångsbalken (RB) 6 kap. 1–2 §. Denna registrering sparas på obestämd tid och det finns inga gallringsregler för registrerade domar på samma sätt som det finns för uppgifterna i belastningsregistret.

För att bli god man
För att få bli god man ska du vara lämplig, vilket innebär att du ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt en lämplig person (FB 11 kap 12 § första stycket). Föreslår personen dig som god man ska du förordnas om du anses lämplig och vill åta dig uppdraget (FB 11 kap 12 § första stycket). Men först ska som sagt din lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs (FB 11 kap 12 § andra stycket).

Av någon anledning har inte de ansetts lämplig pga. ditt tidigare brott. Det du kan göra nu är att överklaga beslutet. Om det är Överförmyndarens beslut så ska överklagan göras till Tingsrätten, men skickas in till Överförmyndaren. Om det är Tingsrättens beslut så ska överklagan ske till hovrätten, men skickas in till tingsrätten (RB 49 kap. 3 §).

Tänk på att överklagan ska skickas in inom 3 veckor från och med då du tog emot beslutet (RB 52 kap. 1 § 2 stycket). Dessutom ska överklagan innehålla vissa uppgifter, dvs ha vissa formkrav (RB 52 kap. 1 § och 3 §)

För att kunna formulera en överklagan med korrekta uppgifter skulle jag råda dig att vända dig till en erfaren jurist för att få vidare och mer utförlig hjälp. Du kan boka en tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Beatrice Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (547)
2021-12-05 Har en god man rätt till den enskildes egendom efter bortgång?
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man

Alla besvarade frågor (97696)