Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?

2021-10-03 i God man
FRÅGA
Hej Jag blev godman till min mamma när min pappa gick bort. Mamma lider av lewy kropp demens som ger hallucinationer och inbillningar och hon blir orolig. Pga detta sjuksköterskan på boendet avrådde oss att berätta för henne om pappas död. För att skriva på bouppteckningspapret blev jag godman ( läkaren skrev ett intyg). Mamma och pappa äger en bostadsrätt som min bror med familjen bor där när föräldrarna flyttade till boendet feb 2019 med mammas tillåtelse. Brodern betalar allt för bostadsrätten. Jag blev godman dec 2020. Vi var på banken för att avveckla dödsboet men banktjänstemannen sade till mig det behövs inte göra det så länge banken för sina pengar, så vi gjorde inte det och dödsboet är kvar. Men överförmyndarförvaltningen insisterar att dödsboet ska avvecklas, vi vill behålla bostadsrätten eftersom min bror bor där och det finns bolån på lägenheten som om bolån ska tas över av mamma ensam då hennes inkomst inte räcker och banken kan tvinga oss att sälja det. Nu överförmyndarförvaltninge ska gå till överförmyndarnämnden för att byta ut mig.För 3 månader sedan berättade vi för mamma om pappas död och hon har besökt hennes grav några gånger. Men efter mailkonversationer med överförmyndarförvaltningen om att de föreslår en annan godman berättade vi för mamma om godmanskap och hon blev upprörd att sade att hon vill inte ha godman. Min fråga är om mamma skriver ett brev om att hon inte vill ha godman och skicka det till tingsrätten, räcker det? Behövs läkarintyg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

God man

Jag tolkar din fråga som att du funderar över huruvida din mamma kan bestämma själv om hon inte vill ha god man eller inte.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § föräldrabalken). Detta innebär att utgångspunkten är att en god man är helt frivilligt och endast får förordnas om den som den gode mannen ska utses till samtycker. Det går dock att utse en god man utan personens samtycke, om den enskildes hälsotillstånd kräver det.

Innan rätten anordnar godmanskap skall den inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd om den enskilde inte har lämnat sitt samtycke (11 kap. 17 § föräldrabalken). Detta gäller dock inte i ärenden rörande byte av god man. Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra (11 kap. 19 § föräldrabalken). I och med att din mamma förordnades en god man med stöd av ett läkarintyg så anses det vara hennes hälsotillstånd som motiverar godmanskapet, och därmed inhämtades inte heller hennes samtycke innan förordnandet. Detta gör att ett läkarintyg också kommer krävas för att avsluta godmanskapet. Det räcker således inte med att din mamma skriver ett brev till tingsrätten där hon förklarar in vilja.

Sammanfattning

För att avsluta godmanskapet kommer din mamma behöva ett läkarintyg som styrker att det inte längre är nödvändigt. Mitt råd till er är därför att inhämta ett sådant om ni anser hennes hälsa så pass förbättrad att godmanskapet inte längre behövs.

Om du/ni behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96515)